Tag archive for ‘Srbija’

Daran Bašić: Srbija na strani Hitlera

Ivica Dačić : “Tačno je da nismo kao Hrvati, mi nismo bili na strani Hitlera” Poslije kapitulacije jugoslovenske vojske u  travanjskom  ratu 1941. godine nacisti su  se  uspostavljajući svoj sistem  Otvori sve...