KAZNENA PRIJAVA - protiv odgovornih službenih osoba i dužnosnika Republike Hrvatske koji su neodgovorno postupali i počinili više kaznenih djela

11.08.2021. 15:51:00

 

DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE

- G l a v n a  d r ž a v n a   o d v j e t n i c a -

 

Z  A   G   R   E   B

Ljudevita Gaja 30a

 

            Temeljem odredbe članka 204. Zakona o kaznenom postupku, a u svezi saznanja u ulozi branitelja Emilia Bungura u kaznenom postupku pred Županijskim sudom u Splitu lažno optuženog  za kaznena djela ratnih zločina zv Lora-1 i Lora-2, objedinjenih tijekom obnove postupka u postupku K-Rz-12/2015, a u svezi zaključka braniteljskog tima o utemeljenoj sumnji glede kršenja njegovoh ljudskih prava i dr lažno optuženih Hrvatskih branitelja, da su na njihovu štetu počinjena kaznena djela koja se gone po sl.dužnosti a izvršena su na štetu umirovljenih pripadnika 72.bojne Vojne policije HV RH u Domovinskom obrambenom ratu 1990-1998, i to na štetu slijedećih oštećenika:

 

           1.Tomislava Duića iz Splita, 2.Tonća Vrkića iz Splita, 3.Miljenka Bajića iz Sumpetra, 4.Josipa Bikića iz Splita, 5.Davora Banića iz Splita, 6.Emilia Bungura iz Brodarice, 7.Ante Gudića iz Solina i 8.Anđelka Botića iz Kaštel Novoga,

 

- kao i na štetu njihovih obitelji te svih pripadnika Hrvatske vojske, Hrvatskog naroda i Hrvatske države

  Republike Hrvatske,

 

        - s ciljem pokretanja kaznenog postupka u interesu Hrvatskog naroda i građana Republike Hrvatske   zbog grube povrede ljudskih prava i ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske i pravnog poretka Europske Unije podnosim  s l i j e d e ć u

 

K A Z N E N U   P R I J A V U

 

       - protiv odgovornih službenih osoba i dužnosnika Republike Hrvatske koji su neodgovorno postupali i počinili više kaznenih djela, a u osnovi „zlouporabom polažaja i ovlasti“, kršeći ustavnopravni poredak Republike Hrvatske i Međunarodno kazneno i ratno pravo,  gazeći bezobzirno pritom ljudska prava lažno optuženih Hrvatskih branitelja, kršeći načelo vladavine prava izraženo u  svim konvencijama i deklaracijama UN-a i EU, i to protiv:

                 

                         1.Stjepana Mesića, predsjednika Republike Hrvatske 2000-2010,

                         2.Tomislava Karamarka, šefa kabineta Stjepana Mesića, ravnatelja SOA-e i

                             Ministra UP-a RH,

                         3.Joze Radoša, Ministra obrane 2000-2002,

                         4.Šime Lučina, Ministra UP-a 2000-2004,

                         5.Ranka Marijana, pom.Ministra pravosuđa 2000-2004,

                                            

                         6.Mladena Bajića, ŽDO u Splitu i Glavni državni odvjetnik RH 2000-2010,

                             autor lažne optužnice K-DO-131/2001zv Lora-1,

                         7.Michele Squiccimarra zamjenika ŽDO u Splitu 2000-2021, tužitelj u predmetu K-

                            30/2002 i K-93/04,  autor lažne optužnice K-DO-144/2004 zv Lora-2,

                         8.Ante Glavana, časnika Uprave VP HV-a, podnositelj lažne Kaznene prijave 2001   

                            protiv 8 pripadnika 72.bojne VP iz Splita,

                        9. Marijana Babića, časnika Uprave VP HV-a, supodnositelj lažne Kaznene prijave 2001,  

                      10. Tihomira Zebeca, časnika Uprave VP HV-a, supodnositelj lažne kaznene prijave 2001,

                      11.Tomislava Kerečenija, časnika Uprave VP, supodnositelj lažne Kaznene prijave 2001,

                      12.Željka Bartoleca, časnika Uprave VP, supodnositelj lažne Kaznene prijave 2001,

                      13.Vanje Ujevića, časnika Uprave VP, autora lažnih transkripata Knjige dežurstva Vojnog

                           zatvora i Konačišta ratnih zarobljenika Lora u Splitu,

                      

                      14.Dražena Penjaka, ist.suca Županijskog suda u Splitu, donositelj rješenja o provođenju

                           istrage nakon prisile nad svjedocima i krivotvorenih zapisnika o ispitivanju svjedoka,

                      15.Marka Brdara, ist.suca Županijskog suda u Splitu krivotvoritelja zapisnika o ispitivanju

                           svjedoka nakon prisile nad njima od strane VP i NN pripadnika MUP-a,

                      16.Petra Ojdanića, ist.suca Županijskog suda u Splitu krivotvoritelja zapisnika o

                           ispitivanju svjedoka, bivših pripadnika 72.bojne VP HV-a,

                      17.Stanka Grbavca, ist.suca Županijskog suda u Splitu krivotvoritelja zapisnika o

                           ispitivanju  svjedoka bivših pripadnika 72.bojne VP HV-a,     

                     

                      18. Zlate Lipnjak, predsjednice vijeća Vrhovnog suda RH u žalbenom postupku koje je 

                           nezakonito ukinulo oslobađajuću I.presudu K-30/2002,

                     19.Katice Jelić, članice žalbenog vijeća VSRH,

                     20.Ante Potrebice, člana žalbenog vijeća VSRH,

                     21.Damira Kosa, člana žalbenog vijeća VSRH,

                     22.Milivoja Mikora, člana žalbenog vijeća VSRH,

              

                     23.Spomenke Tonković, predsjednice vijeća Županijskog suda u Splitu u ponovljenom

                          suđenju u predmetu K-93/04, nezakonito vodila postupak i donijela nezakonitu

                          osuđujuću presudu,

                    24.Vladimira Živaljić, predsjednik vijeća Županijskog suda u Splitu, nezakonito osudio 6

                         lažno optuženih Hrvatskih branitelja za izmišljeni „ratni zločin“ u postupku Lora-2, dok

                         vodi već 6 godina postupak obnove K-93/04, objedinjen sa lažnom optužnicom u

                         postupku Lora-2 u sadašnjem postupku K-Rz-12/2015, neprestano vršeći opstrukciju

                         prava obrane optuženika i iskazivanja svjedoka uz učestalo krivotvorenje zapisnika o

                         održanom ročištu,  

                                        

                   25.Vesne Vrbetić, predsjednice vijeća Vrhovnog suda RH u žalbenom postupku po

                        osuđujućoj presudi K-93/04 i nezakonito potvrđenoj presudi,

                   26.Hajrije Novoselec, članice žalbenog vijeća VSRH po I. presudi K-93/04,

                   27.Ileane Vinja, članice žalbenog vijeća VSRH po I. presudi K-93/04,

                   28.Dražena Tripalo, člana žalbenog vijeća VSRH po I. presudi K-93/04,

                   29.Branaka Hrvatina predsjednika VSRH radi nezakonite manipulacije sa članovima

                        žalbenog vijeća i utjecaja na nezakonit ishod odluka žalbenog vijeća, 

                   

                  30.Agate Račan, predsjednice vijeća Ustavnog suda RH koje je donijelo nezakonitu i

                       protuustavnu odluku o odbijanju ustavne tužbe Emilia Bungura i dr nezakonito osuđenih u

                       predmetu K-93/04,

                 31. Marka Babića, suca Ustavnog suda RH člana vijeća kod donošenja nezakonite i

                       protuustavne odluke na štetu 8 lažno optuženih i osuđenih Hrvatskih branitelja u predmetu

                       K-93/04 čije su ustavne tužbe odbijene,

                32. Snježane Bagić, članica vijeća Ustavnog suda RH koje je nezakonito odbilo ustavne tužbe

                      8 Hrvatskih branitelja podnesenih protiv I.presude K-93/04 i II.presude Kž-456/06-13,

                33. Maria Jelušić, član vijeća Ustavnog suda RH koje je nezakonito odbijalo tužbe Hrvatskih

                      branitelja protiv nezakonitih presuda K-93/04 i Kž-456/06-13,

                34. Davor Krapac, član vijeća Ustavnog suda RH i profesor PFZ, nije se ogradio u

                      nezakonitim odlukama USRH,

                35. Nevenka Šernhorst, članica vijeća Ustavnog suda RH koje je donosilo nezakonite odluke

                      na štetu Hrvatskih branitelja,

                36. Ivan Matija, član vijeća Ustavnog suda RH koje je donosilo nezakonite odluke na štetu

                      Hrvatskih branitelja, povodom više ustavnih tužbi,

                37. Slavica Banić, članica vijeća Ustavnog suda RH koje je nezakonito odbijalo ustavne tužbe

                      Hrvatskih branitelja,

                38. Duška Šarin, doktor prava i članica vijeća Ustavnog suda RH koja je bez pravnog obzira

                      sudjelovala u donošenju nezakonitih i protuustavnih odluka na štetu Hrvatskih branitelja,

                39. Miroslav Šeparović, član vijeća Ustavnog suda RH koje je gazilo ljudska prava Hrvatskih

                      branitelja donoseći nezakonite odluke na njihovu štetu,

                40. Mato Arlović, član vijeća Ustavnog suda RH koje je gazilo ljudska prava Hrvatskih

                      branitelja donošenjem nezakonitih odluka na njihovu štetu i naj odgovorniji je za suđenja

                      po krivotvorenom OKZRH/93 p.t. jer je sudjelovao u donošenju i krivotvorenju Ustavnog 

                      zakona o Ustavnom sudu RH kao predsjednik Odbora za pravosuđe HD Sabora 2002,

                      kojim je ograničeno ispitivanje ustavnosti zakona do 1 godine od donošenja, a do tada je

                      ispitivanje ustavnosti akata bilo vremenski neograničeno!

                      I to je bila značajna priprema osumnjičenika za provođenje Kriminalizacije Domovinskog

                      rata 1990-1998 i za lažna suđenja Hrvatskim braniteljima po krivotvorenom zakonu

                      OKZRH/93 p.t.,

                41. Antun Palarić, član vijeća Ustavnog suda RH koja su donosila nezakonite odluke na štetu

                      Hrvatskih branitelja u predmetima Lora-1, K-93/04, i dr ustavnim tužbama branitelja,

               42. Aldo Radolović, član vijeća Ustavnog suda RH koje je donosilo nezakonite odluke na štetu

                     Hrvatskih branitelja u tužbama protiv I.presude Županijskog suda u Splitu K-93/04 i II.

                     presude VSRH Kž-456/06-13 i dr.

 

- veza: Kaznene prijave branitelja i branjenika od 15.06.2007 i od 3.10.2016, 

 

- stoga, protiv osumnjičenika postoji utemeljena sumnja, da su kao državni dužnosnici i službene osobe

  počinili slijedeća kaznena djela čije radnje i posljedice prema Kaznenom zakonu permanentno traju

  počam od 1992 do 2021 godine, dakle nema zastare, i to:

           - kazneno djelo iz čl.291.st.1. i 2. KZ-a „Zlouporaba položaja i ovlasti“,

           - k.d. iz čl. 297.st.1. i 2. KZ-a „Iznuđivanje iskaza“,

           - k.d. iz čl.304.st.1. i 2. KZ-a „Lažno prijavljivanje kaznenog djela“,

           - k.d. iz čl.306.st.1. i 2. KZ-a „Spriječavanje dokazivanja“,

           - k.d. iz čl.328.st.1. i 2. KZ-a „Zločinačko udruživanje“,

           - k.d. iz čl.340. KZ-a „Veleizdaja“,

           - k.d. iz čl.348.st.1. i 2.KZ-a „Špijunaža“, i to na način što su;

            Osumnjičenici su narečena kaznena djela počinili udruženi prema notornim i dokazanim činjenicama u kaznenom postupku pred Županijskim sudom u Splitu u predmetu obnove postupka zv Lora-1 spojenog sa postupkom zv Lora-2 u novi postupak K-Rz-12/2015,  na način da su Hrvatske branitelje nakon prisile nad svjedocima, optužili na temelju lažnih činjenica i krivotvorenih dokaza na koje su primjenili retroaktivno krivotvoreni „Osnovni krivični zakon Republike Hrvatske“ objavljen u NN-131/93 dana 16.04.1993 kao p.t. nepostojećeg zakona, navodeći u lažnim optužnicama povijesnu laž da su optuženici počinili ratne zločine u VIC Lora u Splitu na štetu Srpskih civila i Srpskih ratnih zarobljenika „tijekom ožujka do rujna 1992 u Splitu, za vrijeme trajanja oružanog sukoba između Hrvatske vojske i pripadnika JNA i Srpskih paravojnih postrojbi“!!!

Laži osumnjičenika razotkrivamo notornom istinom i dokazima utvrđenim u postupku pred Županijskim sudom u Splitu i to:

 

             1.U inkriminirano vrijeme ožujak-rujan 1992 u Splitu nije bilo oružanog sukoba između JNA i HV-a kako 1991, pa tako sve do završetka Mirne integracije okupiranog dijela Hrvatske 15.01.1998, budući da tada 1992, JNA nije više postojala budući tada nije više postojala niti SFR Jugoslavija njena matična država, a 25.000 građana Splita Srpske nacionalnosti nisu zatvarani tijekom Srpske agresije osim nekolicine sabotera, diverzanata i špijuna ali kao pripadnika ŠTDG Srpske republike Krajine na okupiranom prostoru Republike Hrvatske koji su svoje obitelji izmjestili iz Splita već 1991 i uputili za Beograd!

U inkriminirano vrijeme ožujak-rujan 1992 pobunjeni Srbi imali su 3 paradržave: SRK na okupiranom prostoru Republike Hrvatske, RS na okupiranom prostoru BiH i SRJ kao državu udruženih agresora na SFR Jugoslaviju iz federalnih republika Srbije i Crne Gore!

            2.Notorna je povijesna činjenica da razoružana Republika Hrvatska u inkriminirano vrijeme nije bila sa nikim u „oružanom sukobu“ već je kao žrtva i država bez vojske napadnuta 1991 u oružanoj agresiji JNA i Srpskih dobrovoljaca! Krajem 1991 svi Nobelovci Svijeta uputili su Apel UN za spas žrtve Republike Hrvatske! Nu, napadnuta žrtva ima pravo na nužnu obranu i krajnju nuždu po domaćem i međunarodnom pravu! Osumnjičenici su silom željeli od Hrvata žrtve napraviti agresora u obrani od napadača! Stoga su osumnjičenici od 2000 i nadalje, provodili policijsko i pravosudno nasilje nad svjedocima i okrivljenicima neustručavajući se niti od likvidacija ratnih generala, časnika sa više od 3000 njihovih „samoubojstava“ te stradavanja od mina i uprometu pod sumnjivim okolnostima, gazeći sve zakonske i ljudske norme RH, UN i EZ!!!!

            Notorna je činjenica da su  Srpski imperijalni hegemonisti uzurpacijom zajedničke federalne vojske SFR Jugoslavije tijekom 1991 izvršili oružanu agresiju na Jugoslavenske federalne republike od Triglava do Vardara radi stvaranja „Velike Srbije“ prema programu „Srpske akademije nauka i umetnosti“, koji je nastao na genocidnim programima Načertanija, Garašanina, Popa Đujića i njegovog netijaka Đoke Jovanića, Draže Mihailovića, Mirka Kanazira i dr.

Nakon prisilnog zatočenja, mučenja i masakriranja likvidiran je Josip Broz Tito 1980 u KBC Ljubljana, legenda II.s.r., tada po drugi put, misleći pogrešno da je on Velikosrbima jedina prepreka za osvajanja Hrvatskih teritorija, Velikosrpski imperijalni hegemonisti donose 1986 godine poznati „Memorandum SANU o stvaranju velike Srbije“! Nastavlja se ubrzana srbizacija sigurnosnih i vojnih snaga SFR Jugoslavije uz provođenje čistki nesrba iz državnih saveznih i republičkih tijela i organa!

Opće poznata je činjenica da je JNA tijekom 1991 oduzimala oružje od nesrpskog naroda koje je po planu SANU JNA trebala napasti i etnički očistiti od nesrba! Tako je JNA Hrvatima oduzimala oružje TO i naoružavala lokalno Srpsko stanovništvo na cestovnim barikadama u pobuni protiv RH od 17.08.1990 do oružane agresije i okupacije!!! Hrvatima je otimano zaduženo naoružanje koje je kupila Republika Hrvatska, a na sličan način kako su to Velikosrpski hegemonisti činili 1941 i 1945, zbog čega su Srbi ukoreni od Vlade SAD 1944 koja ih je označila glavnim krivcem za razoružavanje Hrvata, nepružanjem otpora fašističkim agresorima i za brzu kapitulaciju Kraljevine Jugoslavije 1941!!

Genocidnim akcijama širokih razmjera i pojedinačnim terorističkim akcijama tijekom 1991, Velikosrpski imperijalni hegemonisti etnički su očistili od nesrba više od 500 naselja u Republici Hrvatskoj i protjerali više od milijun Hrvata uz masakre civila u više od 140 masovnih grobnica, sa 35.000 ubijenih i 10.000 odvednih u Srpske logore po Srbiji i BiH čija sudbina je većim dijelo nepoznata ili prikrivena od strane osumnjičenika! Velikosrbi su na naj grublji način kršili Međunarodno ratno i kazneno pravo čineći najgroznije zločine nad Hrvatima neupamćenim u Europi nakon II.s.r.!!!!

           3.Notorna je činjenica da je Republika Hrvatska 1991 bila okupirana od strane JNA kao vlastite armije na perfidan način, bez najave napada i okupacije, na koji način je bila okupirana i BiH te bila također izložena najokrutnijim zločinima nakon sloma Otomanskog carstva! Stoga, u inkriminirano vrijeme 1992 Republika Hrvatska bila je okupirana država sa propalom i razvojačenom JNA čiji su pripadnici mobilizirani u paravojske triju Srpskih paradržava: SRK, RS i SRJ  na plaći Republike Srbije u koju su nosili opljačkano blago iz Slovenije, Hrvatske, BiH, Kosova i Makedonije!!!

Nu, mnogi pripadnici JNA su bježali iz vojarni pod cijenu života tijekom 1991, a to su činili i Srbi naročito nakon stupanja na snagu „Sarajevskog sporazuma“ 2.01.1992, sklopljenim između Hrvatske i Srbije prema odlukama međunarodnih tijela, što je i dovelo do odluke HOS-a i HVO-a da te Srbe na svom području odgovornosti zbrinu u vojnom kompleksu u Lori!!

           Štovana Glava državna tužiteljice, DORH npr optužuje prema lažnim dokazima osumnjičenika generala HV-a Branimira Glavaša i dr za „ratni zločin“ na dan 31. Kolovoza 1991 u Osijeku, koji zločin je navodno počinjen u dvorištu u garažama Općine i Kriznog štaba. Oni koji su pisali lažnu kaznenu prijavu i otpužnicu tada nisu bili na mjestu događaja u vrijeme oglašene opće opasnosti kada se je u dvorištu okupilo stotinjak vojnika JNA pobjeglih iz okolnih vojarni i građana koji su bili sklonjeni sa ulice po šefu osiguranja Kriznog štaba Josipa Fehira! Među njima bio sam i ja podnositelj ove kaznene prijave.

Nije mi poznato da je itko od njih bio saslušan!? Slična je situacija i sa lažnim ratnim zločinom u Lori!

Naime, autor lažne optužnice za Loru-1 Mladen Bajić nije pozvao na svjedočenje stražare vojarne HRM „Sveti Nikola“ u Lori koji su upucali bjegunca iz Vojnog zatvora Nenada Kneževića u trenutku dok se prebacivao preko ograde prema brodogradilištu! Stražari HRM su svojim vozilom dovezli ranjenog Kneževića pred zatvor! Inače Nenad Knežević je bio veoma opasni diverzant SRK sa lokalnog područja, ali u redovima HV-a! Skupo su njegovu podvalu platili 11 poginulih pripadnika HOS-a u napadu na Trokut 29.10.1991 u zapadnoj Slavoniji na području odgovornosti OG Posavina HV-a!!! To je samo mali primjer manipulacije sa istinom kada tužitelj zanemari prave svjedoke a pred sud dovede lažne i brifirane svjedoke, pa suđenju nikada kraja jer osumnjičenici putem DORH-a ne žele da se utvrdi istina a nevini neka pate! A tako je i ranije skrivana istina i kod pljačke NSK, INA-e, sudskih depozita i dr. Tako osumnjičenici koriste oslobođene krivce i u slučajevima lažnih „ratnih zločina“ na štetu Republike Hrvatske! To je prokleto vrzino kolo, ali sve ide po Načertaniju!    

Međutim, Sarajevskim sporazum od 2.01.1992, JNA se trebala povući sa okupirane kopnene polovine Republike Hrvatske zajedno sa Srpskim dobrovoljcima budući je tako odlučila Međunarodna zajednica u Briselu i Ženevi 23.11.1991 i 7.12.1991. Nu, oni su ostali pljačkati, ubijati, rušiti i odvoditi zarobljene civile i policajce kao roblje u logore po Srbiji i BiH prkoseći Bogu i Svijetu sve do intervencije NATO-a 1999, dok su Hrvati do tada trpili Embargo UN-a! Tko je osumnjičenicima platio da od žrtve prave zločince a od zločinaca žrtve!? U odvjetničkim kuloarima govorilo se o cifri od 200 milijuna nečijih dolara te je i prije smrti predsjednika RH dr Franje Tuđmana, što je bio početak velike političke korupcije i sa tim novcem kupljeni su izbori 2000! Na taj način utjerana je korupcija i u sudove pa je Županijski sud u Dubrovniku donio rješenje o stavljanju pod nadzor državni vrh i većinu Hrvatskih branitelja! To je rađeno putem HT-a a tu činjenicu javno je iznio nakon 15 godina predsjednik RH dr Ivo Josipović!!! Zna li DORH išta o tome!? Bilo bi pošteno da DORH podijeli svoje saznanje sa svojim narodom!

         4.Notorne su činjenice da je JNA do raspada ratovala na „perfidan način“ koji je zabranjen Ženevskim konvencijama, da su osvajali teritorij prikriveno kao „domaća vojska koja pomaže lokalnom  okupiranom stanovništvu“ da pobjegnu pred Srpskim dobrovoljcima i etnički očiste prostor od Hrvata!!!! Međutim, JNA je u stvari postala sluga Velikosrbima za osvajanje tuđih dobara i teritorija  u korist Velikosrpskih okupatora i zločinaca! Izrazitost zabranjenog perfidnog ratovanja  ogleda se i u činjenici što je JNA formirala više tzv ŠTDG, tj tajne špijunsko-terorističko-diverzantske lako naoružane grupe koje su kao vojno neoznačene ili lažno označene grupe ubijale po kućama nesrbe ali i Srbe sumnjiva nacionalnog porijekla, kao i one Srbe koji su pomagali Hrvatima u obrani ili su bili skloni poštivati poredak Republike Hrvatske i nisu htjeli ići u kolonu iz Hrvatske za vrijeme trajanja redarstvene akcije OLUJA 1995! Tih dokaza ima na pretek u objavljenim knjigama Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata RH!!!

         Stoga, pogrešno je teroriste i masovne ubojice Hrvata i nesrba, te pljakaše i rušitelje Republike Hrvatske i Jugoslavije nazivati od strane DORH-a vojnicima jer im taj status oduzimaju Ženevske konvencije i DORH nema pravo niti posebne ovlasti da teroriste naziva vojnicima i to još kao svjedoke žrtve oštećenike!!!! Ako DORH ima takovo pravo i ovlasti  neka to dokaže pred Županijskim sudom u Splitu u postupku K-Rz-12/2015, jer u ovih 20 godina sudovanja to DORH kao tužitelj nije učinio već sve Hrvate pravi budalama! S kojim pravom i u čijem interesu!?

Krajnji je cinizam osumnjičenika da u postupku K-Rz-12/2015 pred Županijskim sudom u Splitu nazivaju lažne brifirane svjedoke kao „svjedoke žrtve oštećenike“, dok oni pošteni Srbi svjedoci iskazuju u obnovi postupka da su ih spašavali pripadnici HOS-a i HVO-a od Mostara do Neuma sklanjajući ih u Split!!!

        5. Udruženi osumnjčenici dočepavši se kupljene vlasti na državnim izborima 2000 godine, kao „neprincipijelna koalicija“ političkih strančica predvođenih liderima KOS-a za Hrvatsku Stjepanom Mesićem, Ivicom Račanom, Draženom Budišom, Zlatkom Tomčićem, Čičkom i dr, odmah su započeli sa rušenjem ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske!

Zapravo, oni su izvršili državni udar gašenjem postojećih državnih institucija i napadom na ratne zapovijednike ZNG i dragovoljce Domovinskog rata 1990-1998! Srušen je dvodomni HD Sabor kao znak ukidanja demokracije i uvođenje diktature koja traje do danas! Potom su započeli provoditi  kriminalizaciju Domovinskog rata, HDZ-a, HNK Dinama i progoniti nepodobne generale HV-a iz Domovinskog rata 1990-1998 i političare HDZ-a! Osobito su se istakli u napadima na Hrvatsku nogometnu reprezentacije i HNK Dinamo kao dušu sportske Hrvatske javnosti! Uslijedile su i brutalne likvidacije generala, političara i sporstkih legendi Hrvata, ali i drugih nepodobnih građana među kojima su i oko 3000 stradalih Hrvatskih branitelja koji su izgubili živote pod sumnjivim okolnostima koje je MUP zavodio kao „samoubojstva“ kao što čini i danas sa stradalim policajcima i vojnicima čija smrtnost raste ali bez izvješćivanja Hrvatske javnosti dok HTV svaki dan izvješćuje o mitinzima glede stradalih Srba tijekom oružane agresije na Hrvate 1941-1945 i 1991-1995!

          6. Osumnjičenici su putem MORH-a, DORH-a i MUP-a tijekom 4 dana od 25-27.09.2001 izvršili prisilu nad potencijalnim svjedocima iz redova bivših pripadnika 72.bojne VP HV-a koje su privodili u prostorije PU Splitsko-Dalmatinske držeči ih gladne i žedne dan i noć te ih sutradan privodili kod 4 ist.suca Županijskog suda u Splitu! Tijekom zadržavanja svjedoci su bili zaplašivani i oni potom pred sudom iskazuju da tada nisu znali da li su svjedoci nečega o čemu pojma nemaju ili su okrivljenici radi zločina za kojeg oni neznaju! U tom policijsko-pravosudnom nasilju rodio se neustavni USKOK, a istakli su se osumnjičeni ne-časnici Uprave VP i NN pripadnici MUP-a koji su prijetili svjedocima vikajući na njih da ništa ne pitaju već samo da upamte šte će reći na sudu! Kada su ih priveli nekom od 4 ist. suca rečeno im je ako potpišu već pripremljen Zapisnik o ispitivanju svjedoka da su slobodni što su oni i ne čitajući potpisali i za 10 minuta pobjegli iz suda! Tako svjedoci na rubu živčanog sloma iskazuju pred sudom u predmetu K-93/04 i u obnovi tog postupka! Predsjednica nezakonitog raspravnog vijeća vijeća Spomenka Tonković i u obnovi Vladimir Živaljić nisu uvažili prijedloge branitelja da se takovi zapisnici izdvoje iz spisa jer se na njima ne može temeljiti osuđujuća odluka prema ZKP-u!  

        7. Osumnjičenici su putem Županijskog državnog odvjetništva u Splitu podnijeli dvije lažne optužnice protiv narečenih 8 Hrvatskih branitelja za k.d. „ratni zločin protiv civilnog stanovništva“ K-DO-131/2001 zv Lora-1, autora Mladena Bajića i za „ratni zločin protiv ratnih zarobljenika“ K-DO-144/2004 zv Lora-2, autora Michela Squiccimarroa alias Petrovića, iako u inkriminirano vrijeme ožujak-kolovoz 1992 u Vojnom zatvoru Lora u Splitu nije bilo niti civila niti ratnih zarobljenika u skladu sa odredbama Ženevskih konvencija iz 1949 i Dopunskih protokola!

Obje optužnice nisu prošle sudsku kontrolu i nisu potvrđene u skladu sa ZKP-om!

Autori lažnih optužnica na lažne činjenice i krivotvorene dokaze primjenili su krivotvoreni OKZRH/93 i to retroaktivno! Ustavni sud RH je svojom odlukom U-III-4149/2014 od 24.07.2015 utvrdio da narečeni krivotvoreni OKZRH/93 nije u skladu sa Ustavom RH te je otklonio njegovu primjenu ali ga nije ukinuo po čl.131.st.1. Ustava RH, iako je utvrdio da je neustavan!!! I taj neustavni čin Ustavnog suda RH potvrđuje dogovor osumnjičenika da se kriminalizacija Hrvata i Hrvatske države provodi dok nas ne pobiju ili protjeraju s naših ognjišta i državu preotmu što već jesu, ili prodaju!

         8.Osumnjičenici se uopće ne drže Zakona o kaznenog postupku, ignoriraju Kazneni zakon niti poštuju Ustav RH, već optužuju i sude Hrvatskim braniteljima izvan ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske!

Tijekom prvog suđenja u predmetu K-30/2002 navodni svjedoci iz Republike Srpske i SR Jugoslavije bili su pozivani više puta radi svjedočenja ali se nisu odazvali da bi putem MVP RH dopisom obavijestili Županijski sud u Splitu da oni odustaju od svjedočenja! Stoga osumnjičeni suci Vrhovnog suda RH nezakonito su ukinuli tu oslobađajuću presudu iz razloga što vijeće nije pročitalo njihove izjave date civilnim udrugama Tonća Majića i dr antihrvatskim drukerima!

Nu, radi se o dogovoru osumnjičenika na vlasti za ponovljeno suđenje sa svjedocima koji su bili odustali svjedočiti! Kroz vrijeme prvog suđenja, tužitelj u tom postupku Michele Squiccimarro alias Petrović pripremao je lažne svjedoke u Trebinju i Beogradu uz pomoć Tonća Majića i dr klevetnika Hrvatskog naroda otvoreno im nudeći odštete ako svjedoće! U spisu postoje takovi zapisnici a svjedoci pred sudom govore kako su bili nagovarani da svjedoče! Dakle, osumnjičenici su znali tijekom prvog suđenja da će ono biti ponovljeno i presuđeno na štetu lažno optuženih Hrvatskih branitelja a po želji Velikosrpskih imperijalnih hegemonista!!!

         9.Vijeće Županijskog suda u Splitu u ponovljenom suđenju K-93/04 pod presjedanjem sutkinje Spomenke Tonković nije bilo u istom brojčanom sastavu kao u predhodnom K-30/2002 suca Lozine! Naime, u prvom suđenju K-30/2002 sudilo je vijeće petorice, 2 suca i 3 suca porotnika, baš kako to nalaže ZKP dok je u drugom ponovljenom postupku K-93/04 raspravu vodilo i sudilo vijeće troice!!! ZKP nalaže da se ponovljeno suđenje ima provesti pod istim pravnim okolnostima kao i predhodno!!!

          Nu, to gaženje zakona nije smetalo predsjednici vijeća Spomenki Tonković da nezakonito vodi raspravu na čelu „žalbenog vijeća“ od 3 suca! Njoj nije smetala niti činjenica da je na očevidu u prostoru nekadašnjeg Vojnog zatvora u Lori utvrdila da se iz ćelija ne vidi prostor ispred zatvora niti da se čuju jaki glasovi koji bi dolazili iz sjevernog dijela zatvora u južni dio ali je prihvatila lažna svjedočenja onih svjedoka da su baš oni vidjeli i čuli iz svojih ćelija ono što se ne može vidjeti niti čuti!

         U ponovljenom suđenju tužitelj Squiccimarro je obavijestio predsjednicu vijeća Tonković da ŽDO ne raspolaže Knjigom dežurstva Vojnog zatvora u Lori niti sa Knjigom događaja Dežurne službe 72.bojne VP HV-a, a kao dokaz tko je i kada radio u zatvoru predao je sudu krivotvorene transkripte Vanje Ujevića samo za 6 dana unutar 180 inkriminiranih dana!

Pa tako sutkinja Tonković nije reagirala niti na izjave svjedoka sudskih vještaka iz KBC Split da je nestala arhiva sa Odjela patologije i Odjela kirurgije za 1992 inkriminiranu godinu!? Osumnjičenici su se pobrinuli da obrana lažno optuženih Hrvatskih branitelja ne može provjeriti navode optužnica o medicinskom zbrinjavanju povrijeđenih bjegunaca odnosno o obdukciji navodno umrlih zarobljenika u Vojnom zatvoru Lora!!! Iste činjenice o nepostojanju dokaza optužnice utvrdili smo i u obnovi postupka o čemu su svjedočili dr Šimun Anđelinović i dr Marija Definis kao i ranije dr Ante Petričević!  Kako se suđenje bliži svom kraju ono postaje sve sramotnije za Republiku Hrvatsku i njeno nasilno pravosuđe!

      10.Nu, moramo istaći i pošteno držanje većine svjedoka sa područja Trebinja i Beograda koji iako su bili čitavo inkriminirano vrijeme u Vojnom zatvoru u Lori od proljeća do razmjene u Nemetinu 14.08.1992, a koji su bez straha navodili da im nisu poznati Srpski ratni zarobljenici za koje tužitelj lažno tvrdi da su ubijeni i Lori! E pa zato su osumnjičenici izuzeli i od suda sakrili arhivu 72.bojne VP HV čije ljude lažno optužuju, kao što su oteli medicinsku arhivu iz KBC Split sa odjela patologije i odjela kirurgije!!

Osumnjičenici su krivotvorili dokumentaciju 72.bojne VP HV-a ali i Vojnog suda u Splitu podvaljujući nečitke, nelogične i nestručno sačinjene bilješke! Lažnu bilješku zapovijednika bojne o tobožnjem stegovnom progonu VP-stražara Vojnog zatvora u Lori nakon stradavanja bjegunaca iz zatvora  pritvorenika Vojnog suda Nenada Kneževića i Gojka Bulovića 14/15.06.1992, oštro demantira potonji zapovijednik bojne pukovnik Mihael Budimir u postupku K-93/04! Kada se je svjedok Mihael Budimir u obnovi postupka pojavio u sudskoj dvorani jer ga sud ne poziva kao svjedoka, sa svjedokom Zlatkom Čipčićem koji također demantira navode optužnice, sudac Vladimir Živaljić ga je izbacio iz dvorane ali ga nije pozvao kao svjedoka protekom 6 godina obnove sudskog nasilja Županijskog suda u Splitu!

Krivotvorina osumnjičenika ogleda se i u tobožnjem Zapisniku o očevidu Vojnog suda u Splitu iz kojeg se ne mogu sagledati bitne činjenice o ranjavanju bjegunca Nenada Kneževića a koji zapisnik potpisuje sudac Vojnog suda Boško Jurišić!!! Nu, u obnovi postupka obrana je utvrdila da je očevid noću 14/15.06.1992 vodio sudac Vojnog suda Zdravko Bilan! Taj je sudac po volji osumnjičenika izgubio život pod sumnjivim okolnostima uprometnoj nesreći a potom i Tomislav Matić časnik iz SIS-a te svjedok Ivica Livaja časnik i šef krim.službe 72.bojne VP HV-a, pod sumnjivim okolnostima!   

           Ono naj bizarnije što je obrana utvrdila u postupku jeste činjenica potvrđena od više svjedoka Srba iz Trebinja i Beograda, da ih je kroz inkriminirano vrijeme tukao u zatvoru kapetan bivše JNA Dušan Gidić i njegovih 16 vojnika koji su se predali 16.04.1992 u Gabeli! Ti su svjedoci isticali kako su ti bivši vojnici JNA naj više tukli 6 zarobljenih pilota glede čega obrana zaključuje da je to bila osveta za pobijenih cca 35.000 vojnika JNA iz Srbije pred Vukovarom u rujnu i listopadu 1991, jer nisu htjeli napadati Hrvatski narod, a tamo su dovedeni na prevaru, tobože na vježbu!!!???

O narečenoj činjenici stradavanja više desetaka tisuća pripadnika JNA iz Srbije, jer su odbili napadati Vukovar, studenti PFZ pišu diplomske radnje dok MORH šuti kao da područje Vukovara ne pripada Republici Hrvatskoj! I ta činjenica mnogo govori o nesamostalnosti DORH-a! 

Braniteljski tim lažno optuženog Hrvatskog branitelja Emilia Bungura nije bio iznenađen kada su ti Srpski svjedoci u obnovi postupka iskreno govorili da su oni dovedeni u Split u dogovoru sa HOS-om i HVO-om u civilnoj odjeći, ne kao vojnici, da su se liječili od ozljeda na KBC Split čekajući razmjenu!!! To humanitarno zbrinjavanje Srba sa bojišnice od mogućeg masakra od strane Mudžahedina, provodio je kako kažu svjedoci natporučnik Jelić iz HOS-a!!! Šta bi taj HOS sve humanitarno napravio u ratu da mu osumnjičenici nisu likvidirali 3 predsjednika! Jer, fizički su likvidirani generali Ante Paradžik i Blaž Kraljević a krivca nema, dok je treći general Ante Prkačin likvidiran vojnički i politički a još se batrga građanski, što vidimo na lokalnim TV dok za HTV ne postoji! Sramota je to za sve poštene građane!

Stoga je krajnji apsurd da su osumnjičenici uložoli toliko truda i novca iz Državnog proračuna RH kako bi napakostili Hrvatima i HDZ-u na stvaranju i obrani neovisne demokratske Republike Hrvatske! Većina saslušanih svjedoka iz Trebinja i Beograda u obnovi postupka demantirala je lažne optužnice ŽDO u Splitu. Nu, Županijski sud u Splitu i DORH su i dalje slijepi i gluhi!

D o k a z i: - uz notorne i objavljene dokaze prijedlažemo uvid u kazneni spis K-30/2002, K-93/04 i K-

                    107/2008 Županijskog suda u Splitu koji su u obnovi postupka objedinjeni u spis K-Rz-12/

                    2015,

                  - uvid u objavljene dokumente iz Domovinskog rata 1990-1998 Hrvatsko-memorijalnog

                     centra Domovinskog rata,

                 - uvid u presude izrečene lažno optuženim Hrvatima od strane Haaškog Tribunala.

 

Razvidno je da je namješteno suđenje Hrvatskim braniteljima pred Županijskim sudom u Splitu pravno, politički i moralno totalno promašeno i sramotno za sve poštene građane Republike Hrvatske kao i za EU koja dopušta da se tako grubo gaze ljudska prava njihovih građana i marginalizira načelo vladavine prava, ali i za članice NATO-a budući se Hrvatski vojnici izlažu pogibelji radi skrivanja njihove nezakonite nevojne uporabe!

Osumnjičenici su nakon 2000 udruženi do 2010, krivotvorili državne dokumente i slali ih inozemnim čimbenicima nastojeći lažno prijaviti državnu vlast RH i Hrvatske branitelje kao agresore kako bi se umanjila kaznena odgovornost Velikosrpskih hegemonista prikrivajući njihove genocidne terorističke akcije u etničkom čiščenju Hrvata a i dan danas spriječavaju istragu tih zločina teško kažnjavajući Hrvatske policajce ako se usude pribaviti podatke o ubijenima i nestalim našim sugrađanima! Skrivajuči istinu o žrtvama Domovinskog rata 1990-1998 osumnjičenici na taj način skrivaju od odgovornosti svoje aktivnosti o subverzivnom djelovanju protiv Republike Hrvatske i njenih branitelja!

Kada Velikosrpski agresor baca ubijene Hrvate u velike septičke jame bacajući na njih leševe uginulih životinja, i kada zbog zametanja tragova ubijene više puta otkopava i zakopava mijenjajući lokaciju ili iste leševe podmeće pred „tuđa vrata“,  crta „svastike“ na tuđim vratima i sl, onda moramo imati na umu da se radi o veoma opasnom unutarnjem neprijatelju koji ostvaruju cilj svoje mržnje a to je etničko čiščenje i progon Hrvata! Hrvati se permanetno progone raznim mjerama vlasti i tjeraju u dijasporu a osim policijsko-pravosudnog nasilja i najviših poreza u EU tu su i lažirani državni izbori zbog male izlatnosti ojađenih Hrvata nemoralni političkim stanjem u državi u kojem se Hrvatima otima država za koju glasovali na demokratskim izborima 1990 i koju su kao dragovoljci obranili 1995! To se razlozi da Hrvatska nema prirast stanovništva od zadnjeg popisa stanovništava 1922 godine!

          

          U skladu sa iznesenim i obrazloženim dokazima prijedlažemo Glavnoj državnoj odvjetnici Republike Hrvatske da učini potrebne izvide i provjere te da u skladu sa odredbom članka 206.b ZKP-a u roku od 6 mjeseci donese odluku o podnesenoj Kaznenoj prijavi i o toj odluci izvjesti Nacionalno vijeće za praćenje Strategije suzbijanja korupcije HD Sabora. Stoga moramo čuvati ovu teško izvojevanu slobodu u koje temelje su utkani milijuni Hrvata od „stoljeća sedmog“ koji su se žrtvovali za narod i slobodu držeći da „navik živi onaj ki zgine pošteno“, za narod i za Dom!

          Lijepo su to osmislili Varaždinski policajci stigavši kroz kukuruze u opkoljeni Vukovar u lipnju 1991, kada su na svoj Zapovijedni stožer istakli natpis „Za Dime spremni“ i ginuli su sve do 20.11.1991, a preživjeli su odvedeni u Srpske logore-štale zajedno sa 10.000 zarobljenih mahom civila!!! Agresor Republika Srbija neda im da posjete svoje logore-mučilišta a sve u dogovoru sa narečenim osumnjičenicima! Nu, ne možemo kriviti Republiku Srbiju za diskriminaciju Hrvata jer to čini Republika Hrvatska, budući dozvoljava da Srbi komemoriraju i mitinguju za svoje žrtve pale u agresiji na Hrvate i Hrvatsku, svakog dana na HTV-u! Čemu Sporazum o sukcesiji sa Srbijom ako se ne poštuju naše žrtve!???

Razvidno je da je obrana okr.Emilia Bungura u kaznenom postupku K-Rz-12/2015, dokazala da su odavno ispunjeni svi uvjeti za pobijanje presude K-93/04 iz svih žalbenih razloga i za donošenje oslobađajuće presude od obje lažne optužnice!

 

                                                                                                                     Podnositelj prijave

                                                                                                               Odvjetnik Vinko Burazer

 

 

 

O tome obavijest:

- Nacionalno vijeće za praćenje Strategije

  Suzbijanja korupcije HD Sabora RH,

- Hrvatskom Svjetskom Kongresu,

- Hrvatskoj biskupskoj konferenciji,

- Diplomatskom koru u RH,

- Koordinaciji Udruga Hrvatskih branitelja i

  Stradalnika Domovinskog rada 1990-1998.

 

Izvor: Portal dnevnih novosti

Izvorni autor: Dražen Šemovčan Šeki/Foto: fah

Autor:

Važna obavijest:

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu PDN dopušteno je samo registriranim korisnicima.

Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu PDN te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.