KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

07.06.2022. 17:31:00

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine11, br. 85/10. - pročišćeni tekst i 5/14. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 172. u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine61, br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/20.), Vlada Republike Hrvatske podnosi Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, te se u prilogu dostavlja i Izjava o njegovoj usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije. Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova dr. sc. Davora Božinovića i državne tajnike Tereziju Gras, dr. sc. Irenu Petrijevčanin Vuksanović i Žarka Katića.

Konačni prijedlog Zakona o sigurnosti prometa na cetama možete pročitati OVDJE,

samo neke članke ćemo izdvojiti: 

- Članak 37. U članku 233. stavak 3. mijenja se i glasi: „(3) Ako se na zdravstvenom pregledu ili u tijeku liječenja utvrdi zdravstveno stanje radi kojeg vozač nije više sposoban sigurno upravljati vozilom, liječnik koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabrani liječnik dužan je, uz upozorenje vozaču, o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju prema mjestu prebivališta, boravišta, uobičajenog prebivališta, školovanja, odnosno privremenog ili stalnog boravka vozača.“.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. te stavci 6. i 7. koji glase:

„(4) Ako se na zdravstvenom pregledu ili u tijeku liječenja utvrdi zdravstveno stanje radi kojeg vozač nije više sposoban upravljati vozilom, privremeno, a najduže na šest mjeseci, liječnik koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabrani liječnik dužan je o tome upozoriti vozača, dano upozorenje evidentirati u medicinskoj dokumentaciji i o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju prema mjestu prebivališta, boravišta, uobičajenog prebivališta, školovanja, odnosno privremenog ili stalnog boravka vozača.

(5) Vozač kojemu je utvrđena privremena nesposobnost za sigurno upravljanje vozilom, neće se upućivati na ponovni liječnički pregled.

12 (6) Upozorenje vozaču i obavijest policijskoj upravi ili postaji iz stavka 3. i 4. ovoga članka se evidentira i dostavlja putem Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske.

(7) Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka, ako liječnik iz stavka 4. ovog članka nema mogućnost dostave obavijesti putem Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske, obvezan je odmah po saznanju o vozačevoj privremenoj nesposobnosti za sigurno upravljanje vozilom, izvijestiti policijsku upravu ili postaju iz stavka 3. i 4. ovog članka na obrascu Izvješća o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeku liječenja vozača prema pravilniku o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače.“.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 8. i 9. Članak 38. Članak 234. mijenja se i glasi: „(1) Zdravstvenu sposobnost vozača i kandidata za vozače koji nisu zadovoljni ocjenom zdravstvene ustanove u kojoj su pregledani te vozača i kandidata za vozače čija je zdravstvena sposobnost različito ocijenjena u jednoj ili više zdravstvenih ustanova, utvrđuje liječničkim pregledom drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo.

(2) Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka i visinu naknade za rad članova povjerenstva odlukom utvrđuje ministar nadležan za zdravstvo.

(3) Kandidata za vozača ili vozača, kojem je izdano uvjerenje da je duševno i tjelesno sposoban za upravljanje vozilima, a za kojeg se opravdano sumnja da zbog zdravstvenih razloga nije sposoban za vozača, policijska uprava, odnosno policijska postaja uputit će na zdravstveni pregled povjerenstvu iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Zdravstvenu sposobnost vozača koji nije zadovoljan utvrđenim zdravstvenim stanjem od strane liječnika koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabranog liječnika radi kojeg privremeno nije sposoban sigurno upravljati vozilom utvrđuju redovnim nadzornim zdravstvenim pregledom zdravstvene ustanove i trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi.

(5) Naknadu za zdravstvene preglede iz stavka 1. ovoga članka plaća vozač, odnosno kandidat koji se osposobljava za vozača.

(6) Naknadu za zdravstveni pregled iz stavka 3. ovoga članka plaća kandidat za vozača ako se utvrdi da nije sposoban za upravljanje vozilom.

(7) Ako se utvrdi da je kandidat za vozača sposoban za upravljanje vozilom, naknadu plaća policijska uprava, odnosno policijska postaja koja ga je uputila na pregled.

(8) Naknadu za zdravstveni pregled iz stavka 4. ovoga članka plaća vozač.“.

Stupanjem na snagu ovakvog Zakona, na udaru bi se našlo oko 10 tisuća vozača. Veliku muku imaju i liječnici, jer zadire se i u njihov kodeks, odnosno odnos liječnik - pacijent. 

Liječničke prisege prevedena je na hrvatski jezik, sukladno pravilima Svjetskog liječničkog udruženja, koje je nakon cjelokupne procedure odobrilo službeno korištenje teksta hrvatskog prijevoda Liječničke prisege 2020. godine. 

"LIJEČNIČKA PRISEGA KAO PRIPADNIK LIJEČNIČKOG ZVANJA:
SVEČANO OBEĆAVAM da ću svoj život posvetiti služenju čovječanstvu;
ZDRAVLJE I DOBROBIT MOG bolesnika bit će mi najvažnija briga;
POŠTOVAT ĆU autonomiju i dostojanstvo svog bolesnika;
UVIJEK ĆU POŠTOVATI ljudski život;
NEĆU DOPUSTITI da bilo kakvo obilježje u pogledu dobi, bolesti ili nemoći, vjere, etničkog podrijetla, roda, narodnosti, političke pripadnosti, rase, spolne orijentacije, klasne pripadnosti ili drugih čimbenika utječe na mene u obavljanju dužnosti prema bolesniku;
POŠTOVAT ĆU tajne koje su mi povjerene, čak i nakon smrti bolesnika;
POSTUPAT ĆU u svom stručnom radu savjesno i dostojanstveno te u skladu s dobrom medicinskom praksom;
NJEGOVAT ĆU čast i plemenite tradicije liječničkog zvanja;
ISKAZAT ĆU dužnu zahvalnost i poštovanje prema svojim učiteljima, kolegama i učenicima;
PODIJELIT ĆU svoja medicinska znanja na dobrobit bolesnika i unaprjeđenja zdravstvene zaštite;
POSVETIT ĆU SE vlastitom zdravlju, dobrobiti i sposobnostima radi pružanja skrbi na najvišoj razini;
NEĆU SE KORISTITI svojim medicinskim znanjima u svrhu kršenja ljudskih prava i građanskih sloboda, čak ni pod prijetnjom;
OVO OBEĆAVAM svečano i slobodno, pozivajući se na svoju čast."

Originalna Hipokratova zakletva sadrži sljedeće najvažnije principe :

  • Zaklinjanje da će se pridržavati ove zakletve.
  • Poštovanje i zahvalnost svojim učiteljima.
  • Prihvaćanje obaveze plaćanja školarine.
  • Obaveze da svoj život podredi u korist bolesniku.
  • Odbijanje davanja abortivnih sredstava ženama.
  • Obaveza na čist i pobožan život.
  • Odbija bavljenje onim za što nije osposobljen.
  • Ravnopravnost bolesnika bez obzira na spol i klasu.
  • Čuvanje kao tajne sve što vidi i dozna pri liječenju bolesnika.
  • Prihvaća nagradu za uspješno ispunjenje ove zakletve i kazne ako pristupi suprotno.

IZVOR: wikipedia

Izvor: Portal dnevnih novosti

Izvorni autor: Dražen Šemovčan Šeki/Foto: HLK/ilustracija

Autor:

Važna obavijest:

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu PDN dopušteno je samo registriranim korisnicima.

Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu PDN te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.