Napad vojske republike srpske na oraško područje: operacija „Plamen 95“

05.05.2021. 09:33:00

Godine 1994. na slobodnom prostoru općine Orašje bila je ogromna koncentracija vojnog potencijala, kako u ljudstvu, tako i u tehnici, što je bilo jamac opstojnosti, a čekalo je i “zeleno svjetlo” za oslobađanje okupiranih područja Bosanske Posavine.

Stanje na oraškoj bojišnici i dalje je ostalo isto, uz stalno, obostrano, topničko djelovanje, sve do svibnja 1995. godine, kada su poražene srpske snage u Republici Hrvatskoj, nakon operacija “Bljesak” i “Oluja”, prebačene na Posavski koridor, u okolicu Orašja. Oporavljene od poraza u Hrvatskoj, pojačane i izuzetno naoružane srpske snage krenule su u odlučujuću ofenzivu, pod nazivom “Plamen 95”, s namjerom zauzimanja prostora općine Orašje.

Ofenziva je počela 5. svibnja 1995. i neprekidnim napadima trajala više dana.Najvažnija bitka u ovoj operaciji uslijedila je 15. svibnja. Na istočnom dijelu oraškog područja obrambene linije HVO-a napadnute su do tada najsnažnijom vatrenom paljbom, a na civilne ciljeve poletjele su rakete tipa Luna i Volkov. Napad oklopništvom probio je obrambenu liniju, pala su tri ključna rova na tom potezu i put za selo Oštra Luka bio je otvoren, nakon čega je počelo nadirati pješaštvo.

Postrojbe HVO-a (4. gardijska i 106. domobranska pukovnija) hitno su pozicionirale svoje topništvo na tu stranu bojišnice i uzvratile paljbu, višecijevnim raketnim bacačima gađali su neprijatelja koji je bio udaljen svega 200 metara, što nikako nije uobičajeno ali je dalo rezultata jer je napad odbijen. Moral pripadnika HVO-a izuzetno je porastao nakon ovog uspjeha, a srpske snage povukle su se i njihovi napadi poslije spomenutog 15. svibnja više nisu bili toliko intenzivni. Nakon niza neuspješnih napada, 10. lipnja VRS odustala je i operacija “Plamen 95“ prekinuta je. HVO je bez kopnenog angažmana Hrvatske vojske uspio odlučno poraziti mnogo snažnije srpske snage te slomiti njihovu ofenzivu.

Izvor: Biramdobro.com

Autor: