NOVO: Zakon o mirovinskom osiguranju-tumačenje HZMO

23.01.2014. 12:07:30

hzmo_zavod_mirovin_455919S1

Dajemo Vam na proučavanje i daljnje uredovanje akt HZMO glede tumačenje najznačajnijih odredbi novog Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13). Obratite pozornost na tumačenje glede beneficiranog staža dobivenoga sudjelovanjem u ratu (ne ulazi u osnovicu za dobivanje pune mirovine s 41 godinom staža i 60 godina starosti!!!) 

S poštovanjem,

umir. brigadir Zoran Piličić, prof.

zastupnik u Gradskoj skupštini 

Grada Zagreba

Autor: