POZIV NA TISKOVNU KONFERENCIJU ZA MEDIJE

15.03.2017. 18:15:23

Pozivamo Vas da prisustvujete konferenciji za medije koju organizira Nacionalni sindikat policije na čelu sa predsjednikom sindikata Nikola Kajkić, zamjenica predsjednika Martina Stojanović i glavni povjerenik za PU Splitsko-dalmatinsku Eugen Ujevič. Dana 16.03.2017. godine s početkom u 11,30 sati u dvorani za press konferenciju u hotel Radisson Blu resort u Splitu će se održati konferencija na temu okolnosti zapaljenog privatnog osobnog vozila marke Smart u vlasništvu policijskog službenika. Naime, kako vas je velika većina upoznata, našem kolegi, policijskom službeniku PP Omiš je u noći 20.10.2016. godine zapaljeno osobno vozilo u Omišu, Put Borka, te je šteta procijenjena na 15,000 kuna. Radi se o namjernoj paljevini koja je povezana sa predanim radom policijskog službenika, koji je za svoj rad na području suzbijanja narkotika i nagrađen prošle godine povodom dana policije, od strane g. Slobodana Marendića, načelnika PU Splitsko-dalmatinske. Kad je jednom od nas najteže, teško je svima jer NAPAD NA JEDNOG JE NAPAD NA SVE NAS.Tijekom ove akcije smo pokazali javnosti, a naročito kriminalcima naše jedinstvo te da nas ništa neće i ne smije pokolebati u predanom i savjesnom obavljanju našeg poziva, stoga smo zajedno sa svim kolegama prikupili potreban novac kao naknadu za materijalnu štetu koju je pretrpio policijski službenik. Ovo nikako nije skupljano radi „potrebe" već isključivo zato što smatramo da imovina policijskog službenika mora biti zaštićena zakonom, a sve kako bi policijski službenik mogao slobodno obavljati svoj posao i štititi sve građane Republike Hrvatske. PREDSJEDNIK Nikola Kajkić, p.o. DOPREDSJEDNIK Eugen Ujev. , mag. for.

Autor: