Srpska manjina iz proračuna dobiva 10 milijuna kuna, a stalno se žali na nejednakost i ugroženost!

08.01.2016. 09:17:56

S druge strane, nacionalne manjine trebaju pokazati da prihvaćaju Republiku Hrvatsku za državu u kojoj su odlučili živjeti i zajednički se boriti za bolje obrazovanje, gospodarski rast i veću zaposlenost svih žitelja bez podjela, a mnoge su stale i u obranu Republike Hrvatske kao svoje Domovine. HDSSB Vukovar izdao je priopćenje u kojem se dotiču skandalozne politike Milorada Pupovca i njegove stranke. Nezadovoljni činjenicom kako Srpsko nacionalno vijeće živi na luksuznoj nozi na račun državnog proračuna, a istovremeno su spremni žaliti se u javnosti kako su im prava zakinuta i kako se osjećaju nezaštićeno. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti: Ponovno u vrijeme slavljenja vjerskih blagdana, a ove godine i zbog procesa formiranja Vlade Republike Hrvatske, naglašava se potreba ćirilice u gradu Vukovaru te se od strane predstavnika Srpskog narodnog vijeća govori o postojanju sve veće nejednakosti prava nacionalnih manjina u javnom i društvenom životu što zapravo nije istina. U gradu Vukovaru uz većinski hrvatski narod žive osim srba i pripadnici još 18 drugih nacionalnih manjina od kojih najveći udio imaju rusini, mađari i ukrajinci. Međutim, svakom pripadniku svake nacionalne manjine treba pružiti priliku da razvija svoju kulturnu baštinu. Tako država u svom proračunu osigurava sredstva nacionalnim manjinama pa se može javno iznijeti da su u 2015. godini tekuće donacije srpskoj nacionalnoj manjini samo iz državnog proračuna iznosile skoro 10 milijuna kuna, a koriste se kao potpora za ostvarivanje kulturne autonomije (talijanskoj 7 mil. kuna, mađarskoj 4 mil., češkoj 3 mil., a bošnjačkoj oko 2 i pol mil. kuna). Osim toga i Grad Vukovar i druge lokalne zajednice u kojima su zastupljene nacionalne manjine iz svojih lokalnih proračuna dodatno izdvajaju određena sredstva kao potporu za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Republika Hrvatska i Grad Vukovar poštuju svoje nacionalne manjine. Svi imaju pravo da se ravnomjerno razvijaju te da u okviru KUD-ova, političkih organizacija te javnih medija njeguju svoj jezik, pismo, kulturu i umjetnost. S druge strane, nacionalne manjine trebaju pokazati da prihvaćaju Republiku Hrvatsku za državu u kojoj su odlučili živjeti i zajednički se boriti za bolje obrazovanje, gospodarski rast i veću zaposlenost svih žitelja bez podjela, a mnoge su stale i u obranu Republike Hrvatske kao svoje Domovine. Nitko u Vukovaru ne osporava prava srpske nacionalne manjine. Međusobni odnosi vukovaraca svih nacionalnih manjina su dobri, ljudi se druže, idu na kave, pomažu jedni drugima, a ima i poduzeća sa više od 50% radnika pripadnika nacionalnih manjina, pretežno srba (kao što je npr. Komunalac doo). To je pokazatelj da ćirilica nije problem u Vukovaru jer se svi slažu u jednome da im ona ne može osigurati egzistenciju posebice mladima koji svakim danom odlaze u potrazi za poslom bez obzira na nacionalnost ! A za ploče na ćirilici samo će vrijeme pokazat kada za njih bude spremno. U Vukovaru, 7.1.2016.g. mr.sc. Slavica Jelinić gradska vijećnica HDSSB

Autor: