Stanimirović kazneno prijavljen zbog izjave da je Hrvatska bila agresor u 'građanskom ratu'

14.06.2013. 22:39:34

Iz Croatoruma kažu da se predstavnik srpske manjine svojim izjavama ogriješio o Deklaraciju o Domovinskom ratu koju je Hrvatski sabor donio još u listopadu 2000.godine. U njoj između ostalog stoji da je oružanu agresiju na Republiku Hrvatsku izvršila Srbija, Crna Gora i JNA s oružanom pobunom dijela srp­skog pučanstva u R
Zbog 'pijanih' izjava Vojislava Stanimirovića da se u Hrvatskoj vodio građanski rat, Udruga Croatorum je protiv predsjednika SDSS-a u petak ujutro zagrebačkom državnom odvjetništvu podnijela kaznenu prijavu. Povod prijavi Stanimirovićeva je izjava da se u Republici Hrvatskoj u školama u koje idu djeca srpske manjine, iz predmeta povijesti u udžbenicima izbacio Domovinski rat, te da djecu uče da je u Hrvatskoj od 1991. do 1995. bio građanski rat. Sporni stavovi predsjednika Samostalne demokratske srpske stranke iznijeti su u Večernjim novostima, dnevnom listu u Srbiji. Osim da je u Hrvatskoj bjesnio građanski rat, Stanimirović je  za te novine izjavio i da je Republika Hrvatska bila agresor, navodi Croatorum u kaznenoj prijavi. >>> Stanimirović: Usprkos hrvatskim nastavnim programima svoju djecu učimo da nije bilo Domovinskog rata U razgovoru za Dnevno.hr glavni tajnik Croatoruma Zoran Berkić rekao je da je Udruga pozvala i sve braniteljske organizacije da naprave isto i zadovoljštinu protiv gnjusnih izjava potraže na sudu. Ukoliko Državno odvjetništvo pronađe elemente kaznenog djela u ovoj kaznenoj prijavi, predstavnik srpske manjine konačno bi mogao završiti na optuženičkoj klupi. Iz Croatoruma kažu da se predstavnik srpske manjine svojim izjavama ogriješio o Deklaraciju o Domovinskom ratu koju je Hrvatski sabor donio još u listopadu 2000. godine. U njoj između ostalog stoji da je oružanu agresiju na Republiku Hrvatsku izvršila Srbija, Crna Gora i JNA s oružanom pobunom dijela srp­skog pučanstva u RH. Sabor je ovu je Deklaraciju donio u cilju da se zaustave radikalne politizacije Domovinskog rata i zabri­njavajuće­g polarizira­nja hrvatskoga društva, Udruga Croatorum je udruga koja okuplja domoljube širom svijeta. Osnovala su je četiri domoljuba iz raznih dijelova Hrvatske i jedan osnivač iz Francuske. Rad udruge se zasniva na čistoći, istini, domoljublju i budućnosti hrvatskog naroda i Domovine, sjećanju na sve pale hrvatske vitezove kroz povijest za  Domovinu, promicanje istine o povijesti i patnjama Hrvatskog naroda.
Deklaracija o Domovinskom ratu
1. Stvara­njem Republike Hrvatske, kao samostalne i suverene države u međunarodno priznatim granicama, ostvarene su sto­ljetne tež­nje hrvatskoga naroda i građana Republike Hrvatske za svojom državom na teme­lju zajedništva hrvatskog naroda u Domovini i svijetu s plebiscitarno izraženom vo­ljom u Ustavu iz 1990. godine da teme­ljne vrednote ustavno-pravnog poretka budu sloboda, pravda, vladavina prava, mirotvorstvo s nacionalnom ravnopravnošću i poštova­nje prava čovjeka.
2. Republika Hrvatska vodila je pravedan i le­gitiman, obrambeni i oslobodite­ljski, a ne agresivni i osvajački rat prema bilo kome u kojem je branila svoj teritorij od velikosrpske agresije unutar međunarodno priznatih granica.
3. Uspješna obrana u Domovinskom ratu s konačnim oslo­bo­dilačkim vojnoredarstvenim operacijama »B­ljesak« i »Oluja« te kasnijom mirnom reinte­gracijom hrvatskog Podunav­lja, stvorila je sve pretpostavke za skladan razvitak Republike Hrvatske kao zem­lje koja prihvaća demokratske standarde suvremenoga zapadnog svijeta i otvara brojne mogućnosti približava­nja tom svijetu u političkom, sigurnosnom, gospodarskom i kulturnom smislu.
4. Teme­ljna vrijednost Domovinskog rata jest uspostava i obrana državnog suvereniteta i teritorijalnog inte­griteta Republike Hrvatske, čime su stvorene pretpostavke za djelova­nje pravne države i vladavine prava te zakonito funkcionira­nje državnih tijela kao najbo­lji način za da­lj­nju afirmaciju dostojanstva Domovinskog rata.
5. U skladu s teme­ljnim načelima pravednosti i građanske solidarnosti, Republika Hrvatska će u okviru materijalnih mogućnosti osigurati svim hrvatskim branite­ljima, obite­ljima poginulih i stradalnicima Domovinskog rata, koji su najzaslužniji za ­njezino stvara­nje, punu zaštitu, dostojanstvo i skrb.
6. Radi dostojanstva Domovinskog rata hrvatsko pravosuđe je dužno procesuirati sve moguće slučajeve pojedinačnih ratnih zločina, teških povreda humanitarnog prava i svih drugih zločina poči­njenih u agresiji na Republiku Hrvatsku i u oružanoj pobuni te tijekom Domovinskog rata, strogo primje­njujući načela individualne odgovornosti i kriv­nje.
7. Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora poziva sve građane, državne i društvene institucije, sindikate, udruge i medije, a obvezuje sve dužnosnike i sva državna tijela Republike Hrvatske, da na navedenim načelima štite teme­ljne vrijednosti i dostojanstvo Domovinskog rata, kao zalog naše civilizacijske budućnosti. Na taj način čuvamo moralni dignitet hrvatskoga naroda i svih građana Republike Hrvatske i tako štitimo čast, ugled i dostojanstvo svih branite­lja i građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Domovine.
Klasa: 021-16/00-04/06 Zagreb, 13. listopada 2000.
ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.
Izvorinu vijest možete pogledati OVDJE

Autor: