TREBA LI EKSTREMNO LJEVIČARSKU STRANKU "RADNIČKA FRONTA" OSUDITI ZBOG ISTICANJA SIMBOLA KOMUNIZMA NA BLEIBURGU?

19.05.2019. 19:53:53

TREBA LI PROJUGOSLOVENSKU, RADIKALNU , EKSTREMNO LJEVIČARSKU STRANKU "RADNIČKA FRONTA" OSUDITI ZBOG ISTICANJA SIMBOLA KOMUNIZMA I NOŠENJA I ISTICANJA ZASTAVE BIVŠE SFRJ U BLEIBURGU TE ZAKONSKI KAZNITI I ZABRANITI?

ILI DIREKTNO NA LINK

Autor: