Višestruka prevara Hrvatske Vlade koje su opet išle na račun umirovljenih Hrvatskih stradalnika

09.04.2017. 10:51:11

                                                                  POVIJESNE ČINJENICE
  1.  04.02. 2016. god. „grupica“ braniteljskih Udruga pokreće prijedlog za Ocjenu suglasnosti sa Ustavom Zakona o mirovinskom osiguranju zbog diskriminacije umirovljenih Hrvatskih stradalnika.
  1.   Vlada RH ne dozvoljava Ustavnom sudu da okonča postupak nego pokreće izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju te ukida čl. 80, čl. 89. i čl. 94. st. 2. (uz napomenu da Vlada izmjene i dopune radi točno po člancima koji su poslani Ustavnom sudu na ocjenu suglasnosti sa Zakonom)
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2016/5%20sjednica%2014%20Vlade//6%20-%203.pdf
  1.  03.01.2017 god. Ustavni sud od strane odvjetničkog tima koji je radio na Ustavnoj tužbi traži očitovanje po pitanju čl. 80, čl. 89. i čl. 94. st. 2.
  1.  01.01.2017 god. stupaju na snagu izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju te umirovljeni Hrvatski stradalnici u Veljači dobivaju prvu mirovinu u jedinstvenoj svoti bez razdvojenih djelova (opći i posebni dio).
  1.    25.01.2017. god. odvjetnički tim „grupice“ braniteljskih Udruga povlači Ustavnu tužbu, a nakon što je potvrđeno da su se ispoštovali svi uvjeti iz Ocjene suglasnosti sa Ustavom ZOMO.
  1.    U čl. 6. st. 2. Izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju predvidjelo se da će HZMO donijeti nova rješenja o jedinstvenoj svoti mirovine najkasnije u roku od 6 mjeseci nakon stupanja na snagu Zakona, a što se ovih dana i dešava.
povijesne činjenice daju samo sliku i kontinuitet ukidanja spornog ZOMO, obzirom da  određene osobe koje iako uopće nisu upućene u pojedine Zakonske odredbe niti su zaslužne za njegove izmjene, javnim nastupom i govorom pokušavaju Braniteljima nametnuti svoj angažman u obrani prava umirovljenih Hrvatskih stradalnika.   PREVARE HRVATSKE VLADE Nažalost ovo objedinajavanje mirovina i „služnost“ Vlade RH koja je navodno ispravljala diskriminirajuće postupke ZOMO iz vladavine SDP-a nije prošla bez višestrukih prevara koje su opet išle na račun umirovljenih Hrvatskih stradalnika. PRVA PREVARA
  1. Vlada pokreće izmjene i dopune ZOMO po istovjetnim točkama koje su navedene u predanoj Ocjeni suglasnosti sa Ustavom od 04.02.2016 god.
Ako se sjećate Usklađenja mirovina iz 2015 god. (dva usklađenja) i 2016 god. (dva usklađenja) umirovljenim Hrvatskim stradalnicima usklađivao se je samo opći dio mirovine dok je posebni dio ostao neusklađen i nepromjenjen. U večini slučaja opći dio mirovine bio je tek nekoliko stotina kuna dok je posebni dio mirovine bio i daleko veći, tako da su usklađenja bila uglavnom brojena u tek par kuna. Ovim postupkom da je Vlada RH napravila izmjene i dopune ZOMO izbjegavajući Odluku Ustavnog suda izbjegnuta je i posljedična veza, a to je da bi rušenjem ZOMO od strane Ustavnog suda, Vlada RH bila u obvezi isplatiti sva usklađenja iz 2015. i 2016 god. (4 usklađenja) i razlike u mirovinama koje u posebnom djelu nisu bile usklađene. Računajući povečanja na mirovinu od 5.000,00 kn ta razlika bi iznosila od 1.500,00 do 2.700,00 kn po svakom umirovljenom Hrvatskom stradalniku, ovisno o razlici i visinama općeg i posebnog djela mirovine.   DRUGA PREVARA
  1. U Rješenjima koja dobivate ovih dana stoji da Vam se mirovina određuje na dan 31. prosinac 2016 god. pribrajajući pritom opći i posebni dio mirovine u jedinstvenu cjelinu. U obrazloženju, na drugoj strani Rješenja stoji vam rečenica koju Vam citiram „Navedena jedinstvena svota mirovine izražena u osobnim bodovima iznosi xxx,xxx i osnova je za daljnje redovito usklađivanje…“
Obzirom da je Hrvatska Vlada donijela izmjene i dopune ZOMO a nije ih rušio Ustavni sud, mirovine umirovljenih Hrvatskih stradalnika potpale su pod novi preračun osobnih bodova sa danom 31. prosincem 2016 godine. Ako usporedite svoja stara Rješenja vidjet ćete da su Vam osobni bodovi veći nego u ovom Rješenju. Posljedica smanjenja osobnih bodova uzročno je povezana sa vrijednosnim bodom koji se računa na temelju prosječne plaće u RH. Kako je u 2016 god. visina prosječne plaće u RH pala za 3.000,00 kn. (2014 god 95436,00 kn, 2015 god. 96660,00 kn, 2016 god. 93024,00 kn) a izračun novog rješenja mirovine Vam se  je radio sa 31. prosincem 2016 god. sve zajedno se je odrazilo i na pad osobnih bodova. Posljedica umanjenog broja osobnih bodova posljedično vuče i manju mirovinu. Tako opet dolazimo do računice da je prosječna mirovina od 5.000,00 kn zbog pada osobnih bodova manja u prosjeku za od 250,00 do 350 kn. ovisno o razlici i visinama općeg i posebnog djela mirovine. UZMEMO LI U OBZIR I ČINJENICU O KOJOJ ŠUTE I VLADA ALI I MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA, DA SU SA 03.12.2016 GODINE OSTVARENI UVJETI IZ ČL.6a ZAKONA O SMANJENJU MIROVINA OSTVARENIH PO POSEBNIM PROPISIMA KOJIM JE BILO PROPISANO UVJET VRAĆANJA ODUZETIH 10% MIROVINE…KOLIKA JE ŽRTVA UMIROVLJENIH HRVATSKIH STRADALNIKA I NJIHOVIH OBITELJI I KOLIKO SVOJEM MINISTARSTVU MOGU ZAHVALITI NA BRIZI ZA ISTE… ČESTITAM SVIM SDP-ovim ZAPOSLENICIMA MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA KOJI I NADALJE PROVODE RAZARAJUĆU I OMALOVAŽAVAJUĆU POLITIKU BIVŠEG MINISTRA MATIĆA PREMA HRVATSKIM STRADALNICIMA

Autor: