Zaboravljeni sinovi Domovinskoh rata kroz mirovinsku reformu!

21.01.2019. 08:12:45

Obzirom Zakonom o hrvatskim  braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, nije sveobuhvatan zakon i nije, zakon kojim su  ispravljene višegodišnje nepravde, koje su dosadašnjim zakonskim rješenjima bile činjene određenim skupinama hrvatskih branitelja, te pošto se najnovijom reformom mirovinskog sustava ponovno zaboravilo povoljnije regulirati mirovinska prava hrvatskih branitelja,  dragovoljca i maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata, onih koji nisu stekli status HRVI-a,  našao sam za shodno da napravim analizu primjene zakonskih propisa koji reguliraju mirovinska prava djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, kojom prilikom sam došao do zaključka da je ova skupina hrvatskih branitelja, dragovoljca  i maloljetni dragovoljci  Domovinskog rata zaboravljena u obadvije reforme, te da se toj skupini ljudi već  dugi niz godina čini velika nepravda. Ovom analizom i iznesenim stavovima želim ukazati na nepravdu i diskriminaciju spomenute skupine hrvatskih branitelja, te upozoriti na svu apsurdnost našeg zakonodavstva, koje unatoć našim brojnim apelima i prigovorima,  i nadalje diskriminira tu skupinu ljudi obzirom nas u segmentu mirovinskih prava ne prepoznaje već spomenuti Zakon o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, a niti ova mirovinska reforma koja je u Saboru usvojena sredinom 12 mjeseca prošle godine. Naime, Zakon o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, u svojem mirovinskom dijelu, ne prepoznaje hrvatske branitelje, dragovoljce i maloljetne dragovoljce Domovinskog rata,  koji su u mirovinu otišli sukladno odredbama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja  djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, pa se na njih ne odnosi onaj dio koji predviđa povećanje mirovinskih primanja na osnovu broja dana provedenih u borbenom sektoru, dok se na određene skupine hrvatskih branitelja taj dio odnosi, a na upit Ministarstvu branitelja o primjena odredbi iz ovog Zakona na osobe koje su u mirovini prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba zaprimljen je sljedeći odgovor: „Odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17) kojima se reguliraju prava iz mirovinskog osiguranja ne primjenjuju se na branitelje koji su mirovinu ostvarili ili će ostvariti prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba već sadrži pogodnosti, pa se posebni pravni režim iz toga Zakona ne može dodatno kombinirati s pravnim režimom i pogodnostima drugog posebnog zakona, odnosno ovog Zakona“. Što se tiče  primjene mirovinskih propisa iz nedavno donesenog  paketa  zakona  kolokvijalno nazvanog  „mirovinska reforma“, na spomenutu  skupinu ljudi, odnosno na  povećanje njihovih mirovinskih prava,  ista  također ne prepoznaje u svojim izmjenama, već  se navodi  da su to mirovine iz grupacije kolokvijalno nazvanih „povlaštenih mirovina“, pa se na njih ni ova reforma ne odnosi, već su jednostavno zaboravljeni i napušteni od svih, te  prepušteni sami sebi da se snalaze kako znaju i umiju, dok se unatoć tome što isto spadaju u skupinu „povlaštenih mirovina“ mirovine saborskih zastupnika i državnih dužnosnika rasle bez ikakve zapreke. Ne smanjujući ničiji doprinos u Domovinskom ratu, niti ničija stečena prava, obzirom da smatram kako su hrvatski branitelji, a poglavito dragovoljci i maloljetni dragovoljci Domovinskog rata, koji nisu imali „sreće“ da budu ranjeni i nisu ostvarili status HRVI, koji su u najtežim i najkritičnijim trenucima istog, smogli snage i hrabrosti, te se staviti na raspolaganje svojoj Domovini, u vrijeme kada Hrvatska nije imala niti naoružanja, niti opreme, pa su ti isti na ratišta odlazili u trapericama i tenisicama, sa pokojom automatskom puškom i pretežno lovačkim naoružanjem, hrabro se suprotstavili srbo-četničkoj agresiji ne pitajući za cijenu, niti misleći na bilo kakve povlastice i privilegije, a ujedno su kroz sve ove godine i kroz sva dosadašnja zakonska rješenja koja reguliraju prava hrvatskih branitelja bili zaboravljani i sustavno diskriminirani. Uz naprijed navedene  nelogičnosti i dvostrukih mjerila, kako kod primjene odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima i članova njihove obitelji (uvećanje mirovinskih primanja i naknada sukladno broju dana provedenih u borbenom sektoru),  tako i kod ove nove „mirovinske reforme“ po kojoj su umirovljene vojne osobe i policijski službenici „povlašteni“,  dok saborski zastupnici i državni dužnosnici to nisu, a nije zgoreg napomenuti da se ove mirovinske promjene iz Zakona o hrvatskim braniteljima ne mogu primjenjivati retroaktivno, na one koji su već u mirovini, nego samo na nove umirovljenike, dok se, vidi čuda,  na umirovljene saborske zastupnike i državne dužnosnike primjena „mirovinske reforme“ primjenjuje i na one koji su odavno u mirovini, pa slobodno mogu reći da se naše političke elite ponašaju po onoj narodnoj „Bog je sebi prvo bradu stvorio“, a za Vas, narode naš, baš nas briga. Nakon naprijed iznijetih činjenica koje ukazuju na nejednakost i nepravdu koja se čini jednoj skupini ljudi, u ovom dijelu  ću Vam pokušati argumentirano dočarati kako ni unutar same skupine  hrvatskih branitelja, dragovoljaca i maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata,  koji su odlazili ili koji će odlaziti u mirovinu sukladno odredbama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenih osoba i ovlaštenih službenih osoba, nismo svi jednaki i ravnopravni, već i tu postoji niz drastičnih razlika, nelogičnosti, a usudio bi se reći nepravdi i diskriminacija, koja se čini određenim podskupinama hrvatskih branitelja unutar same skupine djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Naime, hrvatski branitelji , dragovoljci i maloljetni dragovoljci Domovinskog rata, koji nisu ostvarili status HRVI, te su poslije Domovinskog rata nastavili raditi i školovati se u sustavu OSRH-e i MUP-a, te na taj način nastavili doprinositi boljitku Hrvatske i aktivno sudjelovali u izgradnji sustava u navedenim državnim tijelima, u starosnu mirovinu su mogli ići, a to mogu i sada, sukladno odredbama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranju djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, a na njih se nisu, a koliko vidim iz naprijed navedenog odgovora, niti se neće primjenjivati odredbe Zakona o  hrvatskim braniteljima za izračun mirovina, te su stoga u samom startu diskriminirani obzirom im se ne priznaje vrijeme provedeno u borbenom sektoru, a posebna je priča, koja ih također diskriminira i stavlja u ne ravnomjeran položaj, kada se za njihovo umirovljenje primjenjuju prava iz mirovinskog osiguranja ostvarena sukladno Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Navedena zakonska rješenja iz mirovinskog osiguranja sukladno Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, unatrag 20-ak godina doživjela su niz promjena koja su se uglavnom odnosila na izračun mirovina, dok su osnovni uvjeti za stjecanje prava na starosnu mirovinu (15 godina u državnoj službi, 30 godina mirovinskog staža) uglavnom ostali isti, pa tako proizlazi da oni koji su otišli u mirovinu do 1998. imaju duplo viša primanja od onih hrvatskih branitelja, dragovoljaca i maloljetnih Domovinskog rata, koji su u mirovine odlazili nakon te godine. Analizom i usporedbom uvjeta sa početka priče, sa sadašnjim uvjetima za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu sukladno navedenom zakonu utvrdio sam  se osobama koje su u mirovinu otišle zaključno sa 1998., izračun visine mirovine  vršio na način da im se u obzir uzimao prosjek njihove plaće radnog mjesta isplaćen u posljednjoj godini prije umirovljenja, te se tom iznosu pribrojio iznos isplaćen za otpremninu, koja je tada iznosila pet plaća njihovog radnog mjesta, a  njihova prva mirovina sukladno toj formuli izračuna  iznosila je 85 % od navedenog prosjeka, dok se kasnije to promijenilo u više navrata, pa se sada za izračun mirovine koristi prosjek isplaćenih plaća najboljih deset godina, a mirovina iznosi oko 41% navedenog prosjeka. Naj poraznija činjenica i saznanje za sve dragovoljce i maloljetne dragovoljce Domovinskog rata je ta što su osobe koje su u mirovinu otišle do 1998. godine, vojni i policijski kadrovi koji su 2/3 svog radnog vijeka odradili u bivšem sustavu , dakle u RSUP-u ili JNA, na ovakav način izračuna mirovina nagrađeni, dok su svi ostali hrvatski branitelji, dragovoljci i maloljetni dragovoljci Domovinskog rata, djelatne vojne osobe i policijski službenici  kažnjeni , te diskriminirani i stavljeni u neravnopravan položaj, jer za iste uvijete dobivaju duplo manja mirovinska primanja, a jedina razlika je ta što je one prve, vrijeme Domovinskog rata u Hrvatskoj zadesilo pred sam kraj njihovog radnog vijeka, dok je nas dragovoljce i maloljetne dragovoljce to vrijeme zahvatilo na početku našeg radnog vijeka. U vezi navedene problematike, a u pogledu mirovinske reforme koja je prošli  mjesec  usvojena u Saboru, a kojom  se povećavaju  mirovine koje su isplaćivanje poslije 1999. za nekih 27%, kontaktirao sam sa djelatnicima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da provjerim na koje skupine umirovljenika će se ta reforma i to povećanje odnositi, kojom prilikom sam došao do saznanja da se to ne  odnositi na sve one koji su u mirovinu otišli sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, obzirom ta kategorija spada u, kako oni kažu, „povlaštene mirovine“, pa slobodno mogu zaključiti da je naša umirovljenička skupina totalna „pušiona“, jer se na nas ne odnose mirovinska prava niti iz Zakon o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a niti iz općih mirovinskih propisa koji su nedavno doneseni. Ovom prilikom pozivam ministre Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane da se pozabave ovom problematikom i isprave dugogodišnju nepravdu i diskriminaciju koja se čini hrvatskim braniteljima, dragovoljcima i maloljetnim dragovoljcima Domovinskog rata, djelatnim vojnim osobama i policijskim službenicima,  onima koji su cijelo vrijeme tijekom Domovinskog rata, a i nakon njega, bili na dispoziciji Domovini, te časno i pošteno odrađivali svoje zadaće, te sudjelovali u izgradnji sustava MORH-a i MUP-a. Obzirom da je novi Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji usvojen prošle godine, a ova mirovinska reforma pred mjesec dana, u kojim propisima se je propustilo ispraviti opisane nepravde,  pozivam Vas ministre Tomo Medved, ministre Damire Krstičeviću i ministre Davore Božinoviću, da prijedlogom  izmjena i dopuna Zakona o pravima iz  mirovinskog osigura djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, kao i popratnih akata ispravite dugogodišnje nepravde i diskriminaciju koja nam se čini, jer u normalnoj i modernoj državi svi su ravnopravni i svi imaju ista prava,  jer ako postoji volja uvijek se pronađe način. Hrvatski branitelji, dragovoljci i maloljetni dragovoljci Domovinskog rata, djelatne vojne osobe i policijski službenici  svoj posao su odradili pošteno, stoga ga odradite i Vi političari i naši vrli birokrati. Hrvatski dragovoljci i maloljetni dragovoljci Domovinskog rata, djelatne vojne osobe i policijski službenici,  svoju hrabrost, odanost i odlučnost pokazali su kad je Hrvatskoj bilo najteže i najpotrebnije, a ta ista Hrvatska je svoje hrabre dragovoljce zaboravila, ne samo sve ove godine, nego i danas kad je njima najteže, kad ih sustižu godine i kad im je sve više narušeno zdravlje. Hrvatska je iznad svega, samo od nje Bog je veći, a hrvatski narod preći!!!!

Autor:

Važna obavijest:

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu PDN dopušteno je samo registriranim korisnicima.

Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu PDN te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.