17. travnja 1941. Kapitulacija Jugoslavije – kako je tekla i kako je podijeljena nakon poraza?

17.04.2021. 08:19:00

Od  teritorija Jugoslavije formirane su države Nezavisna Država Hrvatska, Srbija i Crna Gora.

Ostatak su anektirale Italija, Njemačka, Mađarska, Albanija i Bugarska.

Na današnji dan 1941. vojska Kraljevine Jugoslavije potpisala je bezuvjetnu kapitulaciju pred snagama Trojnog pakta. Time je Njemačka osvojila Jugoslaviju i to nakon samo 11 dana ratovanja. Zanimljivo je proučiti gdje se Hitler osobno nalazio u doba napada na Jugoslaviju. Naime, on se 10. travnja  1941., upravo na dan proglašenja NDH, uputio iz Berlina specijalnim vlakom (Sonderzug) u smjeru Jugoslavije. Prošao je kroz München i kroz veći dio Austrije te se na kraju zaustavio na željezničkoj pruzi nadomak Štajerske, svega 50-tak kilometara od Jugoslavije. Radilo se o malom mjestu imena Mönichkirchen.

Hitlerov su vlak postavili na izlazu iz željezničkog tunela kod Mönichkirchena. Ondje je bila i lokalna željeznička postaja, a u blizini i hotel imena Mönichkirchnerhof. Cijela ta lokacija poslužila je Hitleru kao sjedište stožera i ondje je ostao čak 14 dana. Za to vrijeme, upravo na današnji dan, kapitulirala je Jugoslavija. Hitlerov tamošnji stožer imao je čak i službeni naziv “Führerhauptquartier Südost” (Führerov glavni stožer Jugoistok).

Premda su dogovori izvršeni i ranije, očito je ovaj posljednji bio definitivan.

Dijelove Jugoslavije anektirala je Mađarska od Srbije (Bačka i Baranja tada u sastavu Srbije), Mađarska anektirala slovensko Prekomurje i hrvatsko Međimurje, Bugarska od Srbije (od Srbije okupirani dijelovi Makedonije i jugoistočna Srbija), Italija (anektirala dijelove Slovenije i Hrvatske), Albanija od Srbije (anektirala Kosovo i zapadnu Makedoniju), Njemačka anektirala dijelove Slovenije koje nisu Italija i Mađarska.

Od ostalog dijela teritorija formirane su države Nezavisna Država Hrvatska, Srbija i Crna Gora.

Svakako jedan od najzanimljivijih dijelova rata u Jugoslaviji je bilo to da nakon bombardiranja Beograda, glavni udar njemačkih snaga je bio na južnu Srbiju i Makedoniju. Jugoslavenska vojska imala je velikih 1.200.000 vojnika, ali kolaps te vojske bio gotovo trenutan i potpun.

Izvor: Narod

Izvorni autor: ph, ij/Foto: German Federal Archives

Autor: