23. veljače 1991.g. osnovana prva regionalna Posebna jedinica policije PU Bjelovar

23.02.2023. 09:25:00

Na današnji dan, 23. veljače 1991. godine u Bjelovaru je osnovana prva regionalna Posebna jedinica policije, koja je tom prilikom dobila naziv PJP PU Bjelovar, te je pokrivala područje od zapadne Slavonije do Podravine, a ista je odlukom ministra MUP-a RH dana 15.11. 1991. godine. godine promijenila ime u Specijalnoj jedinici policije PU Bjelovar, poznatoj pod nazivom „Omege“.

Navedena policijska postrojba sastavljena je od psihofizički najsposobnijih, a ujedno i najhrabrijih policijskih djelatnika iz policijskih postaja Bjelovara, Križevaca, Koprivnice, Đurđevca, Virovitice, Čazme, Daruvara, Grubišnog Polja i Pakraca.

Zapovjednici Jedinice bili su Miralem Alečković i Hamdija Mašinović. , a kroz „Omege“ su tijekom rata prošla 302 djelatnika i 418 pričuvnih pripadnika.

Nakon provedenih prvih demokratskih izbora u Republici Hrvatskoj, a nezadovoljni trenutnim političkim prilikama u državi, veliki dio srpskog pučanstva, pristaše poraženog režima i tzv. JNA, otvoreno su se usprotivili pravno izabranim organima vlasti u RH.

U situaciji kada je policija predstavila jedinu organiziranu oružanu formaciju za suprotstavljanje svem militantnom neprijatelju koji je započeo s izvođenjem terorističkih aktivnosti, ministar unutarnjih poslova donio je odluku o osnivanju specijalnih jedinica policije na području RH-a, a prva regionalna jedinica specijalne policije osnovana je u Bjelovaru. .

Nakon provedene selekcije izvršeno je zaduživanje djelatnika materijalno tehničkim sredstvima i naoružanjem, te je otpočelo provođenje intenzivne obuke. Zbog specifične situacije u gradu Bjelovaru, gdje su smještene četiri neprijateljske vojne jedinice, Jedinica je dislocirana na području mjesta Mala Pisanica u nastavnom centru “Kukavica” a kasnije i na planinarskom domu “Kamenitovac”.

Prvo borbeno djelovanje, Pakrac – 02. Ožujka 1991. -

Prvo djelovanje jedinica je imala u Pakracu 2. ožujka 1991. godine čime je postala prva hrvatska oružana postrojba koja je borbeno djelovala u Domovinskom ratu.

Nakon kratkotrajnih priprema dana 02.03.1991. godine temeljem zapovijedi ministra UP jedinica je upućena na područje Pakraca, s obzirom da su dan prije, 01. ožujka 1991. godine u Policijskoj postaji Pakrac, policajci srpske nacionalnosti razoružali mlade hrvatske redarstvenike, te su odbili izvršavati zapovijedi MUP-a RH.

Navedenog dana u 04,00 sata ujutro, Jedinica je iz Nastavnog centra „Kukavica“ upućena na intervenciju u Pakrac, a iz pravca Kutine pristigle su snage Specijalne policije i ATJ Lučko.

Kolona vozila zaustavljena je u šumi Kmdije kod Omanovca gdje su bile postavljene barikade preko ceste. Nakon uklanjanja barikade Jedinica je nastavila put prema Pakracu gdje je stigla oko 06,00 sati.

Prilikom dolaska u centar Pakraca, ispred zgrade Skupštine općine, pripadnici Jedinice izašli su iz vozila i velikom brzinom dio Jedinice ušao je u zgradu Općine Pakrac, gdje su Srbi izvjesili srpsku zastavu i postavili nekoliko mitraljeskih gnijezda sa zadnje strane zgrade koja je bila usmjerena u pravcu Policijske postaje (jer su očekivali napad iz pravca Kutine), gdje je zatečeno više osoba koje su razoružane i zadržane, a drugi dio Jedinice ušao je u zgradu Policijske postaje gdje je zatečeno nekoliko policajaca, dok su ostali policajci uklonili sva policijska vozila, naoružanje i sredstva veze izvan policijskih postaja.

Neposredno nakon privođenja više osoba iz zgrade Općine, sa brda Kalvarija, te iz obližnjih stambenih zgrada započela je pucnjava iz automatskog naoružanja po zgradama Policijske postaje i Općine.

Nakon prestanka pucnjave koordiniranom akcijom specijalnih jedinica i ATJ Lučko izvršeno je čišćenje užeg i šireg djela grada te je sigurnosno stanje stavljeno pod kontrolu hrvatskih redarstvenika.

Ubrzo su u grad stigli pripadnici tzv. JNA, oklopnim vozilima, koja su rasporedili u središte grada ispred zgrade Općine i Vladikinog dvora čineći tzv. "tampon zonu". Tijekom dana u grad su stigli najviši državni, vojni i policijski dužnosnici RH i bivše Jugoslavije koji su vodili cjelodnevne pregovore oko smirivanja stanja.

Poslije odlaska pregovarača, oko 18,00 sati odbjegli policajci i njihovi istomišljenici započeli su pucnjavu iz streljačkog naoružanja koja je nakon intervencije prestala.

Zbog specifične situacije Jedinica se zadržala na području Pakraca do 05.03.1991. godine gdje su osigurani vitalni objekti grada, te razdvojene demonstracije i „spontano“ okupljanje srpskog stanovništva koje su nasilno htjeli ući u zgrade Općine i Policijske postaje, te su u tim namjerama spriječeni, ali su vrlo ružno vrijeđali pripadnici Jedinice koji su osiguravali navedene objekte, kada je ista vraćena u NC "Kukavica", da bi se dana 06.03.1991. godine Jedinica ponovno vratila na područje Pakraca, ovaj put u odorama temeljne policije gdje je obnašala svakodnevne policijske zadaće.

Iz ratnog puta postrojbe
Glina

            Prva satnija Jedinice upućena je 15.07.1991. godine na području Gline, gdje je izvršila smjenu djelatnika temeljne policije PU bjelovarsko-bilogorske. Ocjenom trenutne situacije Jedinica je raspoređena u selu Prekopa i Jukinac te u sjedište PP Glina. Ispred zgrade PP bili su raspoređeni pripadnici tzv. JNA naoružani s većim brojem tenkova i borbenih oklopnih vozila. S neprijateljske strane svakodnevno su vršene oružane provokacije iz streljačkog naoružanja.

      Dana 26.07.1991. godine oko 10,00 sati izvršen je opći napad na sve obrambene linije prilikom čega je neprijatelj upotrijebio tenkove i sve drugo teško naoružanje. Zbog očigledne nadmoći u ljudstvu i borbenoj tehnici neprijatelja, Jedinica se pregrupirala preko rijeke Gline u mjesto Viduševac.

 Sirač

            Na području matične PU druga satnija Jedinice obnašala je zadatak na području PP Daruvar, gdje su teroristi započeli oružanim napadima na pučanstvo. Dana 19.07.1991. godine u akciji čišćenja šireg područja mjesta Sirač, jedno odjeljenje Jedinice upalo je u terorističku zasjedu. Prilikom nailaska kombi vozila u kojem su se nalazili pripadnici Jedinice, teroristi su otvorili vatru iz zasjede kojom je vozilo sletjelo u potok Pakra. Tom prilikom smrtno su stradali Cindrić Željko i Filković Ivica, dok su teško ranjavanje pretrpjeli Ćurić Jozo, Hudeček Zdravko, Smolčić Ivan, Karpišek Josip, Pašalija Mika i Špoljarić Davor, dok se Šurkalović Mišo izvukao iz vozila neozlijeđen.

             Na području PU kao i cjelokupnom teritoriju RH, sigurnosna situacija iz dana u dan se pogoršala. Zbog učinkovitog djelovanja Jedinica je podijeljena u nekoliko borbenih grupa koje su bile smještene na području PP Grubišno Polje, PP Daruvar i PP Pakrac. Na području Grubišnog Polja prilikom evakuacije pučanstva u mjestu Gornja Rašenica u oružanom sukobu s teroristima teže je ranjen Lebinac Goran. Na području PP Daruvar u mjestu Doljani teroristi su zarobili cca 20 civila koje su vezali žicom i mučili. Jedan vod Jedinice sa BOV-om uspio je potisnuti teroriste te osloboditi zarobljene od kojih su teže povrijeđeni preminuli od posljedica mučenja.

Pakrac

            Na gradove Pakrac , Lipik i širu okolicu izvršen je opći napad neprijatelja, 19.08.1991. godine pri čemu se koriste tenkovi, VBR-i, haubice i zrakoplovi. Jedinica je upućena u pomoć policajcima i braniteljima grada. Do mjesta Omanovac Jedinica je došla s vozilima a kretanje je nastavila pješice kroz neprijateljske redove. Prilikom nailaska na barikade kod Omanovca uhićen je jedan terorist dok su ostali uspjeli pobijediti u pravcu Dereza. Nakon proboja neprijateljskih redova preko Novog Majura, Jedinica je ušla u Prekopakru gdje se spojila s ATJ Lučko i drugim braniteljima grada. U koordiniranim borbenim djelovanjima odbijen je napad te su teroristi potisnuti na polazne položaje. Postavljena je i organizirana čvrsta obrana grada i okolice, uništavani su neprijateljski bunkeri i snajperska gnijezda. Gradovi Pakrac ,

Kusonje

             Jedinica je upućena 08.09.1991. godine na pakračkom ratištu gdje je jedna skupina dragovoljaca ZNG-a upala u terorističku zasjedu u mjestu Kusonje. Tijekom borbe s teroristima dvadeset branitelja ostalo je zarobljeno, a kasnije su mučeni, zlostavljani i ubijeni, dok su se dvojica branitelja uspjela izvući iz okruženja. Nakon potpisivanja primirja i pregovora s neprijateljskom stranom utvrđeno je da su branitelji zakopani pored rječice Brusnice nedaleko Kusonja gdje je izvršena ekshumacija 28. i 29. 01.1992. godine.

Doljani

            Opći napad na grad Daruvar izvršen je 16.09.1991. godine, iz uporišnih punktova terorista i najveći napad izvršen je iz vojne Polom u Doljanima. U koordiniranoj akciji pripadnika ZNG-a, branitelja grada i policijskih snaga, Jedinica je dana 17.09. u jutarnjim satima ušla u vojarnu. Tijekom borbenih djelovanja lakše je ranjen Klasić Stjepan. Osvajanjem vojarne u posjed oružanih snaga

RH došla je velika količina naoružanja i borbene tehnike.

Kukunjevac

                Dana 26.09.1991. godine Jedinica je u koordiniranoj akciji sa pripadnicima ZNG-a Bjelovar i Virovitica izvršila "čišćenje" na liniji Gaj - Kukunjevac - Dobrovac - Klisa - Prekopakra. U tijeku proboja teroristi su pružili vrlo jak otpor u mjestu Kukunjevac, a topničku podršku imali su iz mjesta Jagma, Šeovica, Čaglić i dr.

Tijekom noći jedan dio Jedinice uspio se probiti do mjesta Klisa, a preostali dio raspoređen je u mjestu Dobrovac.

U jutarnjim satima 27.09. Jedinica je uspjela ući u Prekopakru nakon čega su se neprijateljske snage započele s jakom topničkom vatrom po obiteljskim kućama. Jedan topnički projekt pogodio je obiteljsku kuću u kojoj su se nalazili Baniček Dražen, Ruk Tihomir i Dam Mladen, kojom prilikom je smrtno stradao Baniček Dražen, teže je ranjen Ruk Tihomir, a lakše je ranjen Dam Mladen.

 Bjelovar

Dana 29.09.1991. godine Jedinica je imala ključnu ulogu u osvajanju vojarne u Bjelovaru. Navedenog dana u jutarnjim satima iz vojarne je započeo topnički napad na grad tenkovskim i minobacačkim projektilima. Rušene su obiteljske kuće i stambene zgrade a tenkovi i oklopna vozila izišla su u grad. Oko 11,00 sati Jedinica se uključila u borbena djelovanja. Jedan vod Jedinice ušao je sa sjeverne strane vojarne (od Borika) dok su ostali djelatnici raspoređeni duž ulice M. Gupca. Nakon cjelodnevne borbe uništen je značajan broj oklopnih vozila te je u večernjim satima neprijatelj primoran na predaju. Zarobljeno je cca 400 pripadnika tzv. JNA i znatan broj domaćih pomagača (četnika). Tom pobjedom policija i vojska Republike Hrvatske, došla je u posjed velikog broja teškog naoružanja, gotovo stotinu tenkova, transportera, topova, minobacača,

Tijekom borbe teže su ranjeni Glavinić Goran i Zagorščak Ivica.

 Pakrac – Lipik

Zbog svakodnevnih oružanih napada neprijatelja na grad Pakrac, Lipik i naseljena mjesta, Jedinica je dana 05.10.1991. godine upućena u pomoć braniteljima. U koordiniranoj akciji s pripadnicima ZNG-a Bjelovar i Virovitica i Dragovoljačke postrojbe iz Zagreba izvršeno je čišćenje komunikacija Pakračka Poljana - Gaj - Brekinska - Strežičevac - Donja Obrijež - Gornja Obrijež - Prekopakra. U tijeku borbe Jedinica je potisnula teroriste iz Gornje Obriježi, razbila postavljene barikade te je uz potporu tenkova zavladala narečenim područjem. Tijekom borbe lakše su ranjeni Kolar Silvijo i Kolar Boris. Prilikom povratka za Bjelovar Jedinica je naišla na barikade u šumi Krndija. Uz minobacačku vatru neprijatelja uklonjene su barikade sa puta a teroristi su potisnuti u pravcu Dereza nakon čega je jedinica krenula ka Bjelovaru.

Otkos 10

Budući da je na području općine Grubišnog Polja i Daruvara veći dio teritorija bio izoliran i pod privremenom okupacijom neprijatelja, došlo je do priprema i realizacije akcije oslobađanja navedenog područja. Zborno područje HV-a Bjelovar organiziralo je vojno-policijsku operaciju "Otkos 10", koja je započela dana 31.10.1991. godine. Sukladno zapovijedi Jedinica je imala zadatak proboja na liniji V. Pisanica - Buban - Zrinska - M. Grđevac - V. Barna

U mjestu Buban teroristi su izradili bunkere te postavili barikade na prilaznim putevima koje su osigurali minsko-eksplozivnim sredstvima. Prilikom nailaska Jedinice na barikade teroristi su otvorili jaku vatru iz pješačkog naoružanja uslijed čega je teško ranjen Polak Darko. Zbog vrlo nepovoljne situacije na liniji djelovanja i jakog otpora terorista prvoga dana, Jedinica je topništvom nastojala oslabiti obranu neprijatelja.

Nakon jake topničke pripreme i cjelodnevnih borbi Jedinica je probala prvu liniju neprijatelja, uništene su barikade i mine. Dostignute pozicije preuzeli su pripadnici Zbora narodne garde, a Jedinica je vraćena u svoju bazu gdje su izvršene dodatne pripreme. Dana 01.11.1991. godine u jutarnjim satima Jedinica je krenula u daljnje djelovanje ojačana jednim oklopnim transporterom. U brzom prodoru teroristi su potisnuti iz Zrinske, G. Kovačice i M. Grđevca. Tijekom borbe kod Bubana teže su ranjeni Topolovčan Mario i Ivančić Ivica. Nakon ulaska u M. Grđevac pronađena su četiri zarobljenika koje su teroristi likvidirali prilikom povlačenja. U tijeku borbe u više navrata djelovalo je i neprijateljsko zrakoplovstvo po Velikom Grđevcu i širem području Grubišnog Polja.

 Dana 10.11.1991. godine Jedinica je u koordinaciji s pripadnicima HV-a Daruvar, Bjelovar i Grubišno Polje započela oslobađanjem okupiranog područja općine Daruvar. Jedinica je izvršila proboj na liniji Ivanovo Selo - Maslenjača - Gornja Vrijeska. Prilikom nailaska na barikade ispred G. Vrijeske teroristi su otvorili paljbu iz streljačkog i raketnog naoružanja. Napredovanje su usporavali i neprijateljski zrakoplovi koji su u niskom letu nadlijetali bojišnicu au nekoliko navrata i borbeno djelovali. U večernjim satima, nakon potiskivanja terorista Jedinica je ušla u mjesto G. Vrijeska, dostignutu liniju preuzeli su pripadnici HV-a.

Pakrac (Kalvarija)

            U koordinaciji sa HV Bjelovar, 12.11.1991. godine, Jedinica je započela čišćenje šireg područja pakračkog ratišta. Jedinica je, podijeljena u dvije skupine, ušla u grad Pakrac s ciljem potiskivanja terorista s rubnih dijelova grada. Nakon topničke potpore HV-a jedna skupina je krenula prema Vladikinom dvoru, a druga skupina u pravcu Ulice 40 divizije. Teroristi su pružili vrlo jak otpor prilikom čega je smrtno stradalo nekoliko policajaca PP Pakrac, a veći broj je ranjen. Uslijed djelovanja neprijateljskog topništva kod Vladikinog dvora ranjen je Božičević Ivica.

      Raketno-topnička skupina uspjela je topništvom potisnuti teroriste iz zgrade u ulici 40 divizije koji su se povukli u pravcu Kusonja.

      Dana 12.12.1991. godine u jutarnjim satima nastavljeno je borbeno djelovanje s ciljem da se ovlada dominantnim kotama. U početnoj fazi, uz potporu jednog tenka, očišćena je Ulica 40 divizije koju su zaposjeli pripadnici HV-a dok je Jedinica nastavila čišćenje prema brdu Kalvarija. Uz potporu topništva Jedinica je zavladala većim djelom područja Kalvarija kojom prilikom je teže ranjen Marinković Mladen a lakše su ranjeni Maras Zoran i Petreković Darko. Uslijed jakog terorističkog otpora Jedinica je bila prisiljena pregrupirati snage u gradu Pakracu gdje je uspostavljena čvrsta obrana.

      Nakon potpisivanja "Sarajevskog primirja" 03.01.1992. godine Jedinica je stalno nazočna na pakračkom ratištu sa zadaćom osiguranja odvijanja pregovora predstavnika EZ-a i tzv. JNA o poštivanju primirja i razmjeni zarobljenika. U ime hrvatske strane, pregovore su vodili predstavnici PU Bjelovarsko-bilogorske i predstavnici Zbornog područja HV Bjelovar.

 Pakrac- Bučje

       Nakon povlačenja postrojbi HV-a sa pakračkog ratišta i dolaska pripadnika UNPROFOR-a, početkom 1992. godine Jedinica je preuzela osiguranje komunikacije Pakrac - Kusonje - Španovica - Bučje, koja je činila liniju razgraničenja s neprijateljem. Gotovo svakodnevno neprijatelj je oružano provocirao duž narečene komunikacije i izvršio je i nekoliko terorističkih napada na djelatnike policije. U dvije terorističke akcije ranjeni su; Biruš Davor u mjestu Gornji Grahovljani i Vinceković Mirko nedaleko Pakraca, dok je na području Bučja uslijed aktiviranja ručne bombe smrtno stradao Lukačević Dubravko.

Slavonski Brod

       Zbog složene sigurnosne situacije na području Slavonskog Broda, dana 07.05.1992., Jedinica je upućena u Slavonski Brod gdje su raspoređeni u mjestima Podvinje, Bukovje, Groblje i osiguranje mosta na Savi. Sa narečenog zadatka Jedinica je vraćena 21.07.1992. godine zbog složenog sigurnosnog stanja na pakračkom ratištu.

Maslenica

       Dana 22.01.1993. godine Jedinica je upućena na područje PU Zadarsko-kninske gdje se provodila vojno-redarstvena operacija "Maslenica". Jedinica je u Stožeru akcije u Kneževićima dobila zapovijed da izvrši smjenu SJP „RIS“ Kutina na poziciji Ruja .

Tijekom preuzimanja položaja u vrlo nepoželjnim vremenskim uvjetima neprijatelj je borbeno djelovao duž cijele linije obrane. Slijedećeg dana, odbijen je neprijateljski pješački protunapad te su mu naneseni znatni gubitci.

 Na položajima Velebita zajedno sa skupnim snagama Specijalne policije, Jedinica je kontinuirano izvršavala zadatke do konačnog potiskivanja neprijatelja u operaciji "Oluja-4". 

Medački džep

Jedinica je u vremenskom periodu od 11. do 17.09.1993. godine sudjelovala u provođenju vojno-policijske operacije "Medački džep". Temeljem posebne zapovijedi Jedinica je preuzela položaje u mjestu Drljići gdje je izvršeno utvrđivanje položaja i izrada posebnih skloništa. Tijekom operacije, neprijatelj je djelovao topničkim oružjem a koristio je i zrakoplove koji su borbeno djelovali duž cijele linije bojišnice. Sukladno posebnoj zapovijedi, položaji su predani pripadnicima UNPROFOR-a.

       Tijekom 1994. godine Jedinica je bila angažirana za izvršavanje borbenih zadataka u akciji "Poskok 2" na području Velebita.

 

 Kocka

      Na području PP Daruvar 12.05.1994. godine u mjestu Batinjska Rijeka izvršen je teroristički napad u kojem je smrtno stradalo pet civila. 

    U koordinaciji sa drugim jedinicama i krim. policijom, Jedinica je provodila opsežne potražno-izvidničke aktivnosti u cilju pronalaska terorista. S obzirom na blizinu privremeno okupiranog teritorija teroristi su uspjeli pobijediti, tako da poduzete aktivnosti nisu rezultirale njihovim uhićenjem.

Bljesak

 Budući da je neprijatelj na području Zapadne Slavonije svakodnevno oružano napadao na liniju obrane, pri čemu su stradavali branitelji i civilno pučanstvo, odlučeno je da se provede opsežna vojno-redarska operacija "Bljesak" .

Dana 30.04.1995. godine Jedinica je upućena na područje Pakraca u mjesto Gornja Obrijež u čijoj se neposrednoj blizini na prikriven način stacionirala. Istoga dana, nakon izdavanja konkretnih zapovijedi, oko 23,00 sata Jedinica je, pored blokade UN-a, uvedena na polaznu liniju napada u mjestu Donje Kričke.

Dana 01.05.1995. godine u 03,00 sati Jedinica je uvedena u mjesto Gornje Kričke au 06,00 sati izdana je zapovijed za početak operacije. Jedinica je podijeljena u 3 borbene skupine koje su se frontalno okretale južnom stranom uzvišenja Velike strane. Oko 07,00 sati s neprijateljske strane teroristi su otvorili vatru iz četiri utvrđena bunkera. Nakon polukružnog obuhvaća te korištenje protuoklopnih sredstava teroristi su potisnuti iz bunkera u pravcu brda Ravneši. Nakon proboja neprijateljske linije u drugom vatrenom kontaktu s teroristima teško je ranjen Hegedić Davor koji je preminuo u transport helikopterom. Nakon razbijanja neprijateljske terorističke skupine Jedinica je nastavila kretanje prema mjestu Gornji Kovačevac, gdje je stigla oko 10,00 sati. Treći vatreni kontakt s teroristima Jedinica je imala kod mjesta Rajčići ispod brda Čardačić a kojom prilikom je neutraliziran jedan terorist. U daljim borbama uništena su dva neprijateljska bunkera. Po ulasku u mjesto Rajčići zatečeni su pripadnici UN-a, koji su naknadno evakuirani u pravcu Pakraca. Daljnje kretanje nastavljeno je u pravcu mjesta Rađenovci gdje se oko 14,00 sati spojilo sa SJP Alfa iz Zagreba, a zatim preko brda Kamenica nastavilo kretanje u pravcu mjesta Trnakovac, gdje je stiglo oko 19,00 sati. Po dolasku u neposrednu blizinu mjesta Trnakovac uočeno je pojačano kretanje neprijateljskih snaga i vozila u pravcu Okučana. Daljnje kretanje nastavljeno je u pravcu mjesta Rađenovci gdje se oko 14,00 sati spojilo sa SJP Alfa iz Zagreba, a zatim preko brda Kamenica nastavilo kretanje u pravcu mjesta Trnakovac, gdje je stiglo oko 19,00 sati. Po dolasku u neposrednu blizinu mjesta Trnakovac uočeno je pojačano kretanje neprijateljskih snaga i vozila u pravcu Okučana. Daljnje kretanje nastavljeno je u pravcu mjesta Rađenovci gdje se oko 14,00 sati spojilo sa SJP Alfa iz Zagreba, a zatim preko brda Kamenica nastavilo kretanje u pravcu mjesta Trnakovac, gdje je stiglo oko 19,00 sati. Po dolasku u neposrednu blizinu mjesta Trnakovac uočeno je pojačano kretanje neprijateljskih snaga i vozila u pravcu Okučana.

      Dana 02.05.1995. godine u 05,45 sati Jedinica je u koordiniranoj akciji sa drugim Jedinicama ušla u mjesto Trnakovac te je nakon spajanja sa SJP „Alfa“ i SJP „Roda“ uspostavljena linija te su istaknuti borbeno-blokadni punktovi. Tijekom narečenog dana, oko 23,00 sata prilikom snimanja prolaska zaostale terorističke grupe ranjen je Lovrić Ante.

Slijedećeg dana 03.05.1995. godine, Jedinica je upućena na područje Ivanovca gdje je stigla u 17,30 sati, a oko 19,15 sati krenula je prema brdu Martina kosa, u koordinaciji sa skupnim snagama Specijalne policije s konačnim ciljem ovladavanja kotom Omanovac. 

Dana 04.05.1995. godine u 05,00 sati nastavljeno je kretanje preko uzvišenja Duga polja, Hajdučkom kosom, Plandištem te oko 13,00 sati Jedinica se spojila sa SJP „Orao“ na Omanovcu.

 

Temeljem zapovijedi Stožera akcije, koordiniranim djelovanjem snaga Specijalne policije izvršeno je detaljno čišćenje šireg područja, kojom prilikom je nekoliko skupina odbjeglih terorista pružilo naoružani otpor koji je učinkovito neutraliziran.   

Nakon povlačenja postrojbi HV-a Jedinica je, sukladno posebnim zapovijedima, bila angažirana u mjestu Gornji Rogolji, gdje su se provodile svakodnevne potražno-izvidničke aktivnosti.

Oluja

 Dana 30.07.1995. godine oko 23,00 sata Jedinica je upućena u Modrić, gdje se oko 11,00 sati spojila s drugim dijelom koji se nalazio od 22.07.1995. godine u VOC Šepurine. Jedinica je dobila konkretne zadatke, zaduženi su segmenti karata, razgovornici, UKV imenici, motorole i RU 20 te je terenskim vozilima transportirana na poziciji "Bukva". Po dolasku na prostor "Bukve" zapovjednik je upoznao sve djelatnike s predstojećim zadacima, a zatim se oko 16,15 sati pješice krenule u pravcu M. Golića gdje je stigla u 17,10 sati. Po dolasku na narečenu poziciju izdana je zapovijed da se urede prostori za smještaj i boravak na otvorenom te da se postave straže. Izvidničkoj skupini izdana je zapovijed da se vrši izviđanje po dubini neprijatelja, ne otkrivajući svoje prisustvo. Izvidničke aktivnosti vršene su sva tri dana pred akciju,

Dana 02.08.1995. godine u 17,00 sati u IZM-u na poziciji "Lipa 1", održan je sastanak svih zapovjednika, na kojem je načelnik Sektora SP upoznao sve nazočne s trenutnom situacijom glede započinjanja s akcijom.

Dana 04.08.1995. godine u 05,00 sati putem pagera i UHF veze dobivena je zapovijed za početak akcije, prethodno je u 04,00 sata Jedinica postavljena u punu borbenu gotovost i izmještena je u pravcu Vršina. Nakon dobivene zapovijedi Jedinica je raspoređena u tri skupine, jačine svake cca 50 djelatnika .

Zbog nepovoljne konfiguracije terena i postavljenih neprijateljskih položaja na dominantnim kotama, ispred glavne snage istaknuta je izvidnička skupina, s ciljem pravovremenog uočavanja neprijatelja. U 05,41 sati neposredno pored kolone pale su dvije minobacačke granate 120 mm.

Uslijed eksplozije i djelovanja gelera ranjena su osmorica djelatnika: Rakijaš Saša, Mikac Željko, Rumenjak Alen, Smolčić Ivan, Oslovar Miroslav, Perić Marko, Radoš Augustin i Vladić Vinko. Od posljedica ranjavanja preminuo je pričuvni djelatnik Rakijaš Saša, dok je ostalim djelatnicima pružena prva pomoć a zatim su na nosiocima upućeni u IZM na "Lipi 1". Nakon početnog zastoja nastavljeno je dalje kretanje te oko 08,00 sati ostvaren je borbeni kontakt sa četnicima, koji su snajperima i PAM-om onemogućavali dalje kretanje. Zatražena je raketno-topnička potpora nakon čega su dvije manje borbene grupe izvršile poluokruženje i uništile neprijateljske bunkere. U 10,50 sati nakon uspješno izvedene akcije u kojoj su upotrijebljeni RPG, tromblonske-trenutne mine i ručne bombe, probijena je prva neprijateljska linija. Ulaskom u bunkere zatečen je jedan mrtvi četnik i uništen jedan PAM. U blizini bunkera nalazile su se dvije barake sa ukupno četrnaest ležaja u manjem skloništu pronađen je minobacač 60 mm i jedan PKT. Tijekom daljnjeg napredovanja uočeno je još nekoliko bunkera i jedna baraka za smještaj cca petnaest četnika i gdje su se nalazila dva mitraljeza M-53 i jedan ručni bacač.

       Tijekom borbenog djelovanja na pravcu kretanja Jedinica je pronašla nekoliko baraka za smještaj četnika te uređene minobacačke položaje i veće količine municije za streljačko naoružanje, ručne bombe, ručne raketne bacače koje su četnici u paničnom bijegu ostavili. U 20,30 sati Jedinica je zaustavila daljnje kretanje zbog noći kada je i zapovjedno određen odmor. Dana 05.08.1995. godine u 05,00 sati uslijedila je druga faza operacije. Jedinica je nastavila kretanje preko područja Duman u pravcu Bukove kose gdje su pronađeni uređeni četnički položaji kao i na području Jatara i Duliba.

U 10,10 sati Jedinica je stigla na glavnu komunikaciju Gospić - Gračac u mjestu Lončari, nakon odmora od cca 30 minuta, upućena je na poziciju iza Gračaca s ciljem bočne zaštite. U 14,00 sati Jedinica je stigla na krajnju poziciju sa dvije grupe dok su ostali djelatnici zaposjeli naseljeno mjesto Žutići nedaleko od Gračaca. 

            Dana 06.08.1995. godine, upućene su dvije grupe jačine cca 50 djelatnika iz smjera Gračaca u pravcu mjesta Danilovići sa zadaćom pretresa objekata te poradi zaštite desnog boka ceste Gračac - Bruvno. Oko 17,30 sati Jedinica je stigla do zapovjeđene pozicije gdje su uspostavljeni BBP-i.

         Dana 07.08.1995. godine u vozilima Jedinice djelatnici su prevezeni do mjesta Bruvno. Grupa jačine cca 50 djelatnika upućena je da nastavi prodor sa ostalim jedinicama u mjesto Mazin. Nakon ulaska jedinica u Mazin upućen je i preostali dio Jedinice, te su se nakon spajanja vozilima krenulo u pravcu Gornjeg Lapca. Jedinica je dobila zadatak da se rasporedi duž ceste G. Lapac - Kulen Vakuf radi osiguranja komunikacija. Grupa jačine cca 30 djelatnika ušla je u mjesto Boričevci i nastavila kretanje u pravcu Kulen Vakufa. Tijekom nastupanja prema mjestu Kulen Vakuf na cca 1500 metara od Boričevca grupa je ušla u bazu UNCRO-a (JORD.BAT.) po odobrenju časnika UN-a.

Na zahtjev časnika, pripadnicima UNCRO-a, dostavljena je voda i hrana . Oko 18,00 sati grupa je stigla nadomak Kulen Vakufa i sukladno zapovijedi jedna grupa je upućena na desni bok južno od Kulen Vakufa gdje su uspostavljeni BBP.

Za vrijeme zaposjedanja BBP-a, iznad Kulen Vakufa izviđani su neprijateljski položaji te je ujedno navođeno topništvo poradi zaštite naših postrojbi. Tijekom izvršavanja naprijed narečenih zadataka nije dolazilo do borbenog kontakta s neprijateljem. 

 Tijekom provođenja operacije "Oluja" RT Bitnica je djelovala i izvršavala borbene zadaće za vrijeme trajanja operacije.

Dana 07.08.1995. godine oko 17,00 sati došlo je do ranjavanja djelatnika Štefana Gorana od plamena VLR 128 mm, nakon pružene liječničke pomoći djelatnik je transportiran u bolnicu Gospić a zatim u Rijeku.

Angažman je završen 10.08.1995. godine, kada je izvršena smjena na BBP-ima koje su preuzeli pripadnici HV.

      Nakon završetka operacije "Oluja", Jedinica je u sklopu skupnih snaga Specijalne policije sudjelovala u čišćenju oslobođenih teritorija na području Petrove gore, Gračaca, Korenice, Vrlike i Svilaje.

Tijekom Domovinskog rata u obrani suvereniteta RH živote su položili Željko Cindrić, Ivica Filković, Dražen Baniček, Dubravko Lukačević, Davor Hegedić i Saša Rakijaš. Teže i lakše je ranjeno 50 djelatnika aktivnog i pričuvnog sastava.

Svim pripadnicima Specijalne jedinice policije „Omege“ čestitamo 32. godišnjicu osnutka postrojbe, a obiteljima poginulih, nestalih i preminulih pripadnika izražavamo iskrenu sućut.

Izvor: Portal dnevnih novosti

Izvorni autor: PDN - arhiva/Foto: PDN

Autor:

Važna obavijest:

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu PDN dopušteno je samo registriranim korisnicima.

Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu PDN te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.