Medvedov državni tajnik izabrao svoju ženu da vještači invalidnost branitelja u Ministarstvu

17.03.2022. 18:25:00

Protiv Tome Medveda i njegova Ministarstva branitelja iznesene su ozbiljne optužbe za netransparentnost, političko pogodovanje i sukob interesa nakon nedavno provedenog procesa imenovanja liječnika u novooformljena liječnička vijeća za vještačenje ratne vojne invalidnosti branitelja (HRVI)

Protiv Ministarstva hrvatskih branitelja i ministra Tome Medveda iznesene su ozbiljne optužbe za netransparentnost, političko pogodovanje i sukob interesa u kontekstu nedavno provedenog procesa imenovanja liječnika u novooformljena liječnička vijeća za vještačenje ratne vojne invalidnosti branitelja (HRVI). Nacional je od izvora s neposrednim saznanjima o tim zbivanjima doznao kako se u tom procesu dogodio niz sumnjivih okolnosti. Taj izvor navodi kako kandidati na tom javnom pozivu nisu birani prema kriterijima izvrsnosti ni prema dosadašnjem iskustvu u radu s braniteljskom populacijom, već prema podobnosti, interesnim vezama i financijskoj koristi.

Naročito u tom kontekstu isti izvor ističe primjer Maje Bajs Janović, supruge državnog tajnika Špire Janovića, koji je bio na čelu komisije koja je odlučivala o odabiru kandidata u nova tijela. Isti Nacionalov izvor navodi kako kriterij nije bio ni prethodno višegodišnje iskustvo u vještačenju HRVI-ja koje se do izmjena Zakona o hrvatskim braniteljima obavljalo u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI).

U “Vijeću vještaka” u ZOSI-ju bilo je donedavno angažirano gotovo 200 vještaka raznih profesija – liječnika, socijalnih radnika i drugih, a sada je taj posao ‘’radi ušteda’’ preuzelo Ministarstvo hrvatskih branitelja te se njihov broj smanjio na 48, isključivo liječnika specijalista.

U Javnom pozivu za podnošenje prijava radi imenovanja liječničkih vijeća, koji je na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja objavljen 11. studenog 2021., a trajao je do 19.studenog 2021. ,propisana su samo tri uvjeta koje su kandidati morali ispuniti. Da su hrvatski državljani, da moraju imati preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine i specijalizaciju te potvrdu da nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi kazneni postupak pokrenut po službenoj dužnosti. U toj objavi samo je kratko istaknuto da će sve prijave razmotriti komisija koju će imenovati ministar Medved te će odabrati i ministru predložiti kandidate “radi donošenja odluke o imenovanju liječničkih vijeća”. Ministar Medved je za predsjednika komisije postavio svog državnog tajnika Špiru Janovića, psihijatra i člana HDZ-a koji je na tu dužnost imenovan 29. travnja prošle godine, a do tada je radio u KBC-u Zagreb. Ostali članovi komisije su bili glavni tajnik u istom ministarstvu Ivica Akmadža te ravnatelj Uprave za pravne i stambene poslove Vladimir Bergman.

Ministar Medved je za predsjednika Komisije za imenovanja liječnika postavio svog državnog tajnika Špiru Janovića, psihijatra i člana HDZ-a (prvi slijeva). FOTO: Igor Kralj/PIXSELL

Ono što kandidati koji su se javili na Javni poziv, a nisu bili odabrani, smatraju spornim jest što ih komisija koja je vršila selekciju nije pozvala na razgovor niti je proveden bilo kakav drugi oblik testiranja. Također, kandidati koji nisu odabrani o tome nisu bili obaviješteni niti su dobili ikakvo obrazloženje zašto je i kada odbačena njihova prijava. Na Javni poziv prijavilo se oko 70 kandidata, a odabrano je njih 48.

“Nakon provedenog Javnog poziva e-mailom su pozvani odabrani liječnici kako bi se javili na razgovor. To upućuje da je riječ o netransparentnom natječaju, povredi profesionalnih, ljudskih, pravnih i moralnih načela, a što je zabrinjavajuće i utuživo u demokratskom društvu kakvo godinama gradimo i zastupamo u Hrvatskoj. Naime, odabrani su liječnici različitih specijalnosti koji tijekom svog dosadašnjeg rada nisu imali nikakav dodir niti iskustvo u radu na vještačenju invalidnosti hrvatskih branitelja. Veliki broj iskusnih liječnika vještaka koji su godinama vrlo savjesno, profesionalno i točno radili na navedenim poslovima, a bili su prijavljeni na akutni natječaj, nisu odabrani. Njima se do danas nitko nije javio niti objasnio zašto im nije omogućeno nastaviti raditi posao koji su profesionalno odrađivali bez ikakvih pritužbi nadležnih. Ne možemo se oteti dojmu da je odabir kandidata vođen prema političkim i interesnim vezama, odnosno prema podobnosti”, istaknuo je Nacionalov izvor.

Mjesec dana nakon objave Javnog poziva, 16. prosinca 2021., u Ministarstvu hrvatskih branitelja održan je sastanak s novoimenovanim članovima liječničkih vijeća kojem je nazočio i ministar Medved. Ministar je prethodno svojim potpisom potvrdio od komisije odabrane liječnike i time donio konačnu odluku o njihovu imenovanju u liječnička vijeća. “Naime, kako bi se u potpunosti realizirale mjere predviđene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, izmjenama i dopunama Zakona, koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021., ukinuta je prethodna stručna procjena, a postupak vještačenja umjesto ZOSI-ja preuzela su liječnička vijeća oformljena u okviru ovog Ministarstva. Nakon provedenog javnog poziva imenovana su tri prvostupanjska vijeća u Zagrebu, po dva u Rijeci, Osijeku i Splitu te četiri revizijska i žalbena liječnička vijeća sa sjedištem u Zagrebu, a ministar Medved zahvalio je liječnicima na odazivu na javni poziv i spremnosti na dodatni profesionalni angažman u okviru vijeća koja počinju s radom”, objavljeno je na stranicama Ministarstva nakon održanog sastanka.

 

‘Veliki broj iskusnih liječnika vještaka koji su godinama vrlo savjesno, profesionalno i točno radili na navedenim poslovima, a bili su prijavljeni na natječaj, nisu odabrani. Obrazloženja nema’

 

Da je čitava stvar ‘’riješena’’ u manje od mjesec dana kandidati koji nisu odabrani shvatili su upravo nakon ove objave. Nakon toga, iz privatnih su izvora doznali da je na čelu komisije bio državni tajnik Špiro Janović i tko su neki od imenovanih liječnika te su upozorili na niz nepravilnosti prilikom ovog, kako kažu, netransparentnog i nezakonitog Javnog poziva. “Naime, imena odabranih kandidata nisu do danas (4. veljače) javno objavljena, što je pobudilo sumnju da se od javnosti ta informacija skriva zato što Javni poziv nije proveden zakonito”, istaknuo je Nacionalov izvor. Prije nego što je 9.veljače poslao upit Ministarstvu, Nacional je provjerio je li negdje navedeno tko je sve imenovan u liječnička vijeća, ali tu informaciju nije bilo moguće pronaći. No tek nakon upita Nacionala zašto nisu javno objavljena njihova imena, na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja osvanuo je popis liječnika s kojima je temeljem ovog Javnog poziva sklopljen ugovor o djelu.

“Situacija je zabrinjavajuća jer je dominantan utjecaj na izbor kandidata imao državni tajnik u Ministarstvu branitelja Špiro Janović, specijalist psihijatar koji je cijeli svoj radni vijek radio u KBC-u Zagreb. Radio je i kao sudski vještak te vještak u ZOSI-ju. Postavlja se pitanje kriterija odabranih kandidata od kojih neki u ovome slučaju istovremeno obnašaju više drugih zahtjevnih i odgovornih funkcija. A nalaze se na voditeljskim pozicijama unutar svojih ustanova kao šefovi odjela, predstojnici klinika, ravnatelji ustanova, članovi upravnih vijeća, djelatnici fakulteta – profesori i docenti. Upitno je i zabrinjavajuće kako pronalaze vremena i energije za obavljanje ovog časnog i odgovornog posla, osim financijske koristi. Navedeno dovodi u pitanje postojanja sukoba interesa”, dodao je Nacionalov izvor.

Kad je riječ o naknadi za vještačenje u liječničkim vijećima, Nacional je doznao da se one isplaćuju po zaprimljenom predmetu u bruto iznosu od 80 kuna. Jedan liječnik mjesečno obradi četrdesetak predmeta, što znači da time dodatno zaradi između tri do četiri tisuće kuna. Kad se radi o sukobu interesa, Nacionalov izvor je naglasio još jedan, kako navodi, ozbiljan propust i pogodovanje u spornom Javnom pozivu. Naime, jedna od liječnica imenovanih u liječnička vijeća je Maja Bajs Janović, supruga državnog tajnika Špire Janovića.

Jedna od liječnica imenovanih u liječnička vijeća je Maja Bajs Janović, supruga državnog tajnika ministarstva Špire Janovića (na slici) . FOTO: Igor Kralj/PIXSELL

“Dotična liječnica radi u KBC-u Zagreb kao psihijatrica. Vještačenjem invalidnosti branitelja bavila se vrlo kratko, i to kao vještak u prvom stupnju. Naime, kada je Špiro Janović postao državni tajnik, prema zakonu je morao prestati vještačiti kao viši vještak u drugom stupnju u ZOSI-ju. Potom, 17. lipnja 2021. njegova supruga dolazi u ZOSI i potpisuje ugovor o djelu kao vještak u prvom stupnju. Nakon kratkog rada na tom mjestu, u aktualnom natječaju u Ministarstvu branitelja odabrana je kao vještak u liječničko vijeće drugog stupnja, što smatramo čistim sukobom interesa. Sveukupni dojam ostavlja da je odabir kandidata, odnosno cijeli javni poziv proveden mimo kriterija koji se uobičajeno primjenjuju prilikom angažmana za obavljanje zadataka iz specifične djelatnosti, kao u ovome slučaju. Sve to ne tiče se samo braniteljske populacije, nego i svih građana ove zemlje, s obzirom na to da svi zajedno svojim radom podmirujemo i omogućujemo financijska sredstva za mirovine, kao i sredstva za liječničke komisije, a prema svemu navedenom očito se radi o atraktivnim iznosima”, upozorio je Nacionalov izvor.

Nacional je Ministarstvu hrvatskih branitelja poslao upit zatraživši objašnjenje na osnovu kojih kriterija je komisija odabrala liječnike imenovane u liječnička vijeća, zašto kandidati koji nisu odabrani o tome nisu obaviješteni te je li u slučaju imenovanja Maje Bajs Janović riječ o sukobu interesa. Iz Ministarstva su odgovorili da su kriteriji za odabir kandidata bili prethodno iskustvo u medicinskom radu s braniteljskom populacijom i dosadašnji rad na sličnim poslovima koji uključuju procjenu oštećenja organizma, uvažavajući stručni i akademski status, a reference kandidata javno su dostupne u medicinskim bazama podataka.

 

‘Nema zapreke da supruga dužnosnika Špire Janovića, državnog tajnika u Ministarstvu hrvatskih branitelja, bude članica Komisija za vještačenje ratne invalidnosti’, odgovorili su Nacionalu iz Ministarstva

 

“Državni tajnik Janović zatražio je i dobio Mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da nema zapreke, u smislu odredbi ZSSI-ja, da njegova supruga dr. Maja Bajs Janović bude članica liječničkih vijeća. Mišljenje je objavljeno na mrežnoj stranici Povjerenstva. Većina liječnika, među kojima i dr. Bajs Janović, prethodno je bila u Vijeću vještaka ZOSI-ja te su angažirani i u novooformljenim liječničkim vijećima radi osiguravanja kontinuiteta i ujednačenosti kriterija i prakse vještačenja. Napominjemo kako temeljem provedenog Javnog poziva nije predviđeno niti obvezno obavještavanje kandidata koji nisu izabrani u liječnička vijeća, budući da nije riječ o natječaju za sklapanje radnog odnosa. Naknada za rad u liječničkom vijeću je istovjetna visini naknade koje su liječnici imali za vještačenje u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI-ju). Ministarstvo pruža potporu liječničkim vijećima u pogledu administrativnog i tehničkog funkcioniranja te nema nikakav utjecaj na davanje nalaza i mišljenja, a liječnička vijeća podnose Ministarstvu redovita izvješća o svom radu”, navodi se u odgovoru Ministarstva.

Špiro Janović je zatražio i dobio Mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da nema zapreke da njegova supruga Maja Bajs Janović bude članica liječničkih vijeća, no iz tog mišljena nije vidljivo da je Janović u svom zahtjevu Povjerenstvu naveo da je on istovremeno bio i predsjednik komisije koja odlučuje o odabiru liječnika. Isto je za Nacional potvrdio i izvor iz Ministarstva hrvatskih branitelja, ali je naglasio kako se je Janović izuzeo iz odlučivanja kada je na red došla prijava njegove supruge.

U Mišljenju, donesenom 10. prosinca 2021. koje je objavljeno na stranicama Povjerenstva, uz napomenu da se “bude članica Komisija” i “gore navedene Komisije” odnosi na liječnička vijeća, između ostalog stoji: “Nema zapreke, u smislu odredbi ZSSI-ja, da supruga dužnosnika Špire Janovića, državnog tajnika u Ministarstvu hrvatskih branitelja, bude članica Komisija za vještačenje ratne invalidnosti, a nad kojima će nadležnost od Zavoda za vještačenje osoba s invaliditetom, uslijed promjene Zakona o hrvatskim braniteljima, preuzeti Ministarstvo hrvatskih branitelja. Međutim, obzirom da dužnosnik Špiro Janović obnaša dužnost državnog tajnika u predmetnom Ministarstvu, ukazuje se dužnosniku kako bi se u svim eventualnim situacijama u odnosu na gore navedene Komisije, a posebice u odnosu na status ili rad supruge, trebao izuzeti od svakog postupanja i odlučivanja, u cilju ostvarivanja nepristranost u postupanju te izbjegavanja eventualne povrede odredbi ZSSI-ja.”

Bivša Mostova saborska zastupnica Ines Strenja, neurologinja iz Kliničkog bolničkog centra Rijeka, našla se među 48 odabranih. FOTO: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Također, u Mišljenju povjerenstva je posebno istaknuto: “Dužnosnik u zahtjevu navodi kako obnaša dužnost državnog tajnika u Ministarstvu hrvatskih branitelja. Njegova supruga je specijalista psihijatar s dugogodišnjim iskustvom liječnika i sveučilišnog nastavnika. Trenutno je zaposlena kao pročelnik zavoda za hitna, krizna stanja i psihotraumatologiju KBC-a Zagreb-Rebro, u sklopu čega je i voditelj Nacionalnog centra za psihotraumu Ministarstva hrvatskih branitelja i KBC-a Zagreb. Godinama surađuje s Ministarstvom hrvatskih branitelja, a bila je svojevremeno više godina i zaposlenik Ministarstva hrvatskih branitelja.”

Na temelju Javnog poziva do danas su sklopljena 44 ugovora o djelu s liječnicima imenovanim u novoformirana liječnička vijeća koja djeluju u sklopu Ministarstva hrvatskih branitelja. Među njima su specijalist dječje kirurgije iz KBC-a Zagreb Anko Antabak, specijalist opće i digestivne kirurgije iz KB-a Sveti Duh Ivo Soldo, neurologinja iz Kliničkog bolničkog centra Rijeka Ines Strenja, specijalist psihijatar Herman Vukušić iz KBC-a Zagreb, specijalist ortoped iz KBC-a Osijek Zoran Zelić i drugi. Imena liječnika koji su u postupku sklapanja ugovora bit će objavljena na stranicama Ministarstva nakon zaključenja ugovora.

 

Na listi odabranih liječnika koji će vještačiti invalidnost branitelja je i Herman Vukušić, specijalist psihijatar iz KBC-a Zagreb. FOTO: Sandra Simunovic/PIXSELL

Izvor: nacional.hr/Foto: Pixell

Izvorni autor: Renata Škudar

Autor:

Važna obavijest:

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu PDN dopušteno je samo registriranim korisnicima.

Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu PDN te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.