SKANDALOZNO! SLUČAJ LORA Beogradski sudac hrvatskom sucu u Splitu: "Badžo, bre, nemoj da komplikuješ!"

12.05.2021. 19:48:00

Skandalozno suđenje hrvatskim braniteljima Tomislavu Duiću i Emiliu Bunguru, optuženima u slučaju Lora, nastavlja se. Vinko Burazer, odvjetnik Emilia Bungura sudu je podnio prigovor obrane zbog nezakonitog ispitivanja "svjedoka žrtava" putem konferencijske audio-video veze Split-Beograd tijekom siječnja i ožujka ove godine.

Naime, srpski ratni zločinci nad hrvatskim stanovništvom u slučaju Lora prozvani su "svjedocima žrtvama", te su iz Beograda tijekom siječnja i ožujka svjedočili o zbivanjima u splitskoj Lori. Prema dogovoru, njihovo svjedočenje trebalo je biti snimljeno vizualno, a potom se trebao izraditi i službeni prijepis.

Kako navodi odvjetnik Burazer, na raspravnom ročištu održanom 28. travnja 2021. pred Županijskim sudom u Splitu Bungur i on zaprimili su 3 CD-a i 8 „prijepisa iskaza 'svjedoka žrtava' koji su iskazivali u sudu u Beogradu, a ispitivani su iz županijskog suda u Splitu u dane: 25.01.2021, 29.01.2021 i 10.03.2021, putem Konferencijske audio-video veze. Ispitivani su ratni zarobljenici vojske SRJ koji su se na području HR Hercegbosna predali HOS-u i HVO-u u civilnoj odjeći i potom dovedeni u Split u Vojno-stegovni zatvor HV-a u vojarni HRM u Lori, gdje su konačili tijekom inkriminiranog vremena ožujak-kolovoz 1992. do razmjene, u prostoru od 100 m2 u 10 ćelija od 60 m2 ukupno, zajedno sa stegovno kažnjenim vojnicima HV-a, pritvorenicima Vojnog suda u Splitu i inim ratnim prolaznim konačarima.

Svjedoci iz Beograda su:
1. Dragan Stanković, 2. Goran Pavlović, 3. Milan Mijović, 4. Milanče Tošić, 5. Velibor Tomović, 6. Zoran Marijanović, 7. Goran Pantić i 8. Dejan Radosavljević.

Nakon pregledanih CD-a i „prijepisa iskaza 'svjedoka žrtava", obrana drugookrivljenog Emilia Bungura daje sljedeći prigovor na iskaze svjedoka i na rad vijeća Županijskog suda u Splitu pod predsjedanjem suca Vladimira Živaljića i Višeg suda u Beogradu pod predsjedanjem suca Milana Dilparića koji su se mjesecima dogovarali kako izmanipulirati zakone Republike Hrvatske i Republike Srbije, te svjedoke i optužene Hrvatske branitelje i njihove branitelje pred sudom.

1) Optuženici i njihovi branitelji obmanuti su od strane predsjednika vijeća suca Vladimira Živaljića koji je ustvrdio da će se o ispitivanju svjedoka žrtava izraditi transkript sadržaja ispitivanja putem „audio-video snimanja", koji transkript će pregledati i ovjeriti predsjednik sudskog vijeća; da će ovlašteni prevoditelj prevesti iskaze sa srpskog na hrvatski jezik, a da stranke imaju pravo pregledati transkript audio-video snimke i staviti primjedbe.

Međutim, pokretanjem sva tri CD-a gledamo samo mrak! Čuju se isprekidani nerazgovjetni glasovi, teško se razabire glas suca Živaljića koji diktira "svjedocima žrtvama" u Beogradu upozorenja u splitski zapisnik i najavljuje da će se izraditi transkript sadržaja audio-video snimke ispitivanja! Nastavno slijedi isprekidani glas suca Dilparića iz beogradskog suda koji, razabiremo, upozorava suca Živaljića isprekidano navodeći: „nemoj bre Vladimire diktirati da se snima audio-video, samo audio, znaš, reko sam ti da nemamo dozvolu za video snimanje! Badžo ne komplikuj!" No, sudac Živaljić je nastavio sa upisivanjem obmane u splitski zapisnik unatoč upozorenju beogradskog suca, odgovorivši mu da on to mora tako nastaviti zbog prigovora njegovih!? Dakle, ako su suci Živaljić i Dilparić zaista Badže onda su u sukobu interesa i morali su se izuzeti od ove sudske dokazne radnje!

2) Loša snimka puna je prekida, tri-četiri prekida po svakom ispitivanju i do pola sata, teško razumljiv govor zbog stalnog nakašljavanja i upadanja u riječ svjedocima i strankama od strane suca Živaljića koji često ne dozvoljava braniteljima i optuženicima da postave pitanje, a svjedocima da daju odgovor na postavljeno pitanje branitelja i optuženika! Kao da se sudac boji da svjedoci ne ponove da im je Srbija nanijela „ratni zločin", jer ih je prisilno mobilizirala, a kada su ih Hrvati vratili kući nisu dobili nikakvu socijalnu skrb već su šikanirani kao dezerteri! Da ne bi ponovili kako ih je u Lori tukao bivši kapetan JNA Dušan Gidić jer nisu poštivali Sarajevski sporazum od 2.01.1992. kada su se morali povući iz Hrvatske na 30 km od granice, da se pilote ne pita o najmanje 35.000 pobijenih vojnika JNA i Srpskih rezervista na prilazima Vukovaru tijekom rujna i listopada 1991., jer zbog toga je pilote i teroriste tukao kapetan Gidić u Lori sa svojih 15 vojnika, da ne ponove kako su ih pripremali za svjedočenje u ponovljenom postupku K-93/04 autori lažnih optužnica i u Beogradu i u Trebinju nudeći im i novac, i druga sporna pitanja koja su željeli postaviti optuženici i njihovi branitelji! Ali, sudac Živaljić to nije dozvolio! Stoga, optuženici i njihovi branitelji, zbog opstrukcije suda nisu mogli utvrditi vjerodostojnost "svjedoka žrtava" o bitnim činjenicama: čiji su to oni bili vojnici u inkriminirano vrijeme, u kojim jedinicama su bili do predaje, kada su se, gdje i kome predali, tko im je bio zapovijednik i slično. Slušamo samo da su bili bivši vojnici JNA koje su starješine napustili i odnijeli naoružanje a njih ostavili da ih HOS i HVO predaju HV-u u civilnoj odjeći!? Ako im je Uskok dao status ratnih zarobljenika i svjedoka žrtava oštećenika, onda je kriminalistički i pravno logično da okrivljenik i njegov branitelj utvrde njihovu vjerodostojnost kao svjedoka! A radi se o pripremljenim svjedocima od Uskoka na lažno svjedočenje protiv Hrvatskih branitelja! Stoga je obrana imala pravo utvrditi pred sudom odakle im saznanja o onome što su Mladen Bajić i Mikele Skvičimaro alijas Petrović upisali u svoje optužnice na teret okrivljenika!? Jer, ponovimo, Uskok je uništio knjige dežurstva i dnevnih događaja 72. bojne VP HV-a za inkriminirano vrijeme 1992, i nije ih predao sudu na zahtjev suda u postupku K-93/04 radi kojeg vodimo obnovu tog lažnog postupka u kojem su Hrvatski branitelji osuđeni!! Ispitati nevjerodostojne svjedoke kao amnestirane ratne zločince jeste zakonsko pravo na obranu optuženika i njihovih branitelja!!!

No, predsjednik vijeća sudac Vladimir Živaljić to nije dopustio! Pasivni članovi vijeća šute punih 6 godina obnove postupka! Dakle, povrijeđeno je pravo na obranu dok je svjedoke sudac Živaljić čak požurivao čime je izazivao revolt i kod njih! Ovo su svjedoci koje je tužitelj koristio za 3 svjedočenja, a ovo im je četvrti put što ih je ljutilo, a da im nije rečeno da se radi o obnovi postupka i da do sada okrivljeni Tomislav Duić i Emilio Bungur nisu imali prilike postaviti pitanja o događajima za koje su oni optuženi i osuđeni, a da optužnice nisu primili niti ih je sud potvrdio, te su stoga optužnice nepravomoćne!

3) Odvjetnik Burazerr dalje navodi kako on i Bungur nisu dobili „transkript", kako je to najavio sudac Živaljić već prijepis, a iz „Prijepisa iskaza svjedoka-žrtava" razvidno je da je prijepis izradila sudska službenica, a ne sudski prevoditelj Marija Jelaska iz Splita! Nu, sudska službenica se nije nigdje potpisala, a nema naznake iz kojeg je suda, splitskog ili beogradskog, dok na desnoj strani stoji da prijepis ovjerava sudac Vladimir živaljić koji to nije potpisao niti ovjerio! Dakle, na grub način povrijeđeno je temeljno načelo ZKP-a da se dokazi izvode neposredno pred sudom koji sudi i pravo na obranu okrivljenika i ometanja svjedoka stalnim prekidanjem suca! Prijepisi ne odgovaraju tonskom zapisu! Stoga obrana okrivljenog Emilia Bungura ne može prihvatiti narečeni „prijepis" nevaljane audio snimke jer narečene sudske radnje nisu odrađene u duhu ZKP-a pa ih kao nevaljane dokaze prijedlaže izdvojiti iz spisa u kojem je podosta lažnih dokaza, činjenica i krivotvorenih propisa!

4) Za svjedočenje na raspravi 15.01.2021 zapisnički je sudac Živaljić unio četiri svjedoka po dogovoru sa beogradskim sucem, a kao četvrti svjedok najavljen je amnestirani ratni zločinac Goran Pantić! Sudac Živaljić nije niti upitao suca Dilparića gdje je taj slijedeći svjedok jer ga nismo čuli niti vidjeli!? Međutim, kada je došao na red Pantić je ispario iz sudnice u Beogradu! Nu, "svjedok žrtva oštećenik" Goran Pantić pojavio se je na svjedočenju tek 10.03.2021! Prije nego što je pristupio mjestu za iskazivanje, sudac Živaljić je upozorio suca Dilparića da dobro brifira Gorana Pantića prije iskazivanja, vjerovatno ne znajući da teče tonsko snimanje i kada stranke nisu u sobi za „finta audio-video snimanje"!!! Dakle, očigledan je dogovor Splita i Beograda da se amnestirani ratni zločinac dobro pripremi za iskazivanje! Pripremio se i sudac Živaljić za razbijanje obrane optuženika i branitelja, a kada je amnestirani ratni zločinac upitan čiji je on vojnik bio kada je oboren iznad Hrvatske 23.04.1992. u bombardiranju i razaranju Metkovića sudac Živaljić je eksplodirao i na grub način prekinio branitelja po stoti put! Sudac je postao bijesan i povišenim glasom ponovo na grub način upozorio branitelja da ne vrijeđa "svjedoka žrtvu".

U beogradskom sudu osluškuje se smijeh prije stotog prekida veze! Čudi se beogradski sudac Dilparić kada ga pita sudac Živaljić da li se vidimo, ne vidimo se kaže Dilparić! Čudi se sudac Dilparić, ovi hrvatski suci prave transkripte, a iskaze svjedoka snimaju, a ne vode cjelovite zapisnike o ispitivanju svjedoka!? Nu, prisjećamo se, beogradski suci vode cjelovite zapisnike samo bitne djelove precrtaju debelim flomasterom kada ih daju na uvid sudu koji sudi njihovim građanima! Nu, možda je to razlog što splitski zapisnik sadrži samo upozorenja svjedocima žrtvama i skraćene prigovore stranaka na iskaze svjedoka, a zapisnik o iskazima svjedoka nitko ne vodi, premda su samo zapisnici s rapravnog ročišta dokazi u postupku prema ZKP-u RH!!! Sudac Živaljić je to zaboravio! Moramo se osvrnuti na upornost i dosljednost suca Vladimira Živaljića koji u njegovom nezakonitom arogantnom postupanju prema okrivljenicima i njihovim braniteljima već 6 godina sudi zapravo sam, bez učešća pasivnih članova vijeća a zastupnici optužbe brzo oduzima riječ pa on optužuje i sudi i sa velikom energijom opstruira obranu okrivljenika!?

5) U ovom postupku sudac Vladimir Živaljić nezakonito i nemoralno oslovljava svjedoke "žrtvama oštećenicima" iako dobro zna, da su isti na području Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata 1990.- 1998. u terorističkim akcijama ubijali, rušili, pljačkali te masakrima Hrvata na području više od 600 naselja izvršili etničko čiščenje na okupiranom prostoru! Dakle, "svjedoci žrtve oštećenici" provodili su genocid nad hrvatskim narodom na 1/3 kopnenog područja Republike Hrvatske, a koje je bilo okupirano i od Hrvata očišćeno do današnjeg dana! Nu, notorna je činjenica utvrđena u ovom kaznenom postupku, da su se "svjedoci žrtve oštećenici" predali HOS-u i HVO-u nečasno, kao civili, napušteni od komande na bojišnici, a ne kao vojnici na borbenom položaju! Njih su zapravo Hrvati spašavali od mogućeg pokolja obližnjih Mudžahedina koji su na ritualni način ubijali zarobljene Koture pa je Hercegbosnom kod Kršćana treperio strah! Notorna je činjenica, ti su „svjedoci žrtve" bili u službi velikosrpskih hegemonista kada su 1990. digli oružani ustanak i izvršili oružanu agresiju na jugoslavenske narode i republike SFRJ od Triglava do Vardara čineći masakre stanovništa i rušenja međunarodnim pravom zaštićenih objekata, provodili su etničko čiščenje sve dok nisu srušili SFR Jugoslaviju i razbili „bratstvo i jedinstvo". U inkriminirano vrijeme ožujak-kolovoz 1992. „svjedoci žrtve oštećenici" imali su genocidom osvojene 3 svoje paradržave: SRK, RS i SRJ, i zato nisu znali objasniti čiji su bili vojnici u momentu predaje, već su navodili da su vojnici propale JNA kao vojske propale SFRJ jer ta povijesna neistina stoji u obje optužnice Uskoka! Velikosrpski hegemonisti sa ovim „svjedocima žrtvama oštećenicima" počinili su najveći zločin nad našim narodom nakon II. svjetskog rata i zločina na Bleiburgu i Križnom putu.

Zbog permanentnog etničkog čiščenja i genocida nad Hrvatima i dan danas od strane velikosrpskih imperijalnih hegemonista, Hrvati nemaju prirast stanovništva zadnjih 100 godina, od zadnjeg popisa stanovništva 1922. u Kraljevini SHS!!! Progoni Hrvata permanentno traju i sada pravosudnim nasiljem, raznim nepoštenim ekonomskim i socijalnim mjerama, Hrvati su pod stalnim mjerama nadzora i progona, a Hrvatima u Hrvatskoj policiji zabranjeno je istraživanje organiziranog zločina protiv protiv njihovog naroda!!!

6) Županijski sud u Splitu putem predsjednika vijeća suca Vladimira Živaljića nemilice gazi ljudska prava optuženih hrvatskih branitelja u ovom kaznenom postupku koje se optužuje, osuđuje i sudi im se izvan ustavnopravnog okvira Republike Hrvatske i uz veliko kršenje Međunarodnog prava

Izvor: Portal dnevnih novosti

Izvorni autor: A. K., K. F., D. Š.

Autor:

Važna obavijest:

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu PDN dopušteno je samo registriranim korisnicima.

Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu PDN te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.