4. listopada 1991. Turanj (Karlovac) – mali Vukovar na utoku Mrežnice u Koranu

04.10.2016. 10:38:53

Na današnji dan 4. listopada 1991. počeo je opći napad JNA i Srba na grad Karlovac, ključnu točku obrane Hrvatske. Napad je trajao tri dana bez prestanka, a tom prilikom ubijeno je mnoštvo branitelja i stanovnika Karlovca. Neprijatelj je došao do samog ulaza u grad, a zaustavljen je u prigradskom naselju Turanj. Gradska četvrt Turanj postala poznata kao „mali Vukovar“, ali i znamen pobjede i novog života. „Dok je Hrvatska više od stoljeća bila predziđem kršćanstva, Karlovac je branio postojanje Hrvatskog kraljevstva.“ (dr. Milan Kruhek) Karlovac je bio ključna točka obrane Hrvatske i u Domovinskom ratu jer bi osvajanje ovog grada značilo izbijanje Srba na granicu sa Slovenijom i potpuno presijecanje naše zemlje. Ionako već raskomadana Hrvatska bila bi pred kolapsom, a osvajanje Karlovca bi otvorilo put Srbima prema Zagrebu. Već u ljeto 1991. događaju se mnogobrojni napadi na Hrvate koji su živjeli u blizini srpskih uporišta pobune u okolici Karlovca. Tako je u Budačkoj Rijeci izvršen podli napad na četvoricu hrvatskih policajaca u ophodnji kojom prilikom su ubijeni. Dana 4. listopada 1991. JNA i Srbi s Korduna napali su Karlovac. Topnička priprema JNA na dan napada na grad s okolicom bila je na tisuće ispaljenih projektila na sam grad. Uslijedio je napad JNA tenkovima. Preko Slunjskih brda primakli su se gradu. Grad su branile: dvije nepotpune bojne 110. brigade samostalna satnija dragovoljaca „Cobre“ iz Novog Zagreba karlovačka policija 2. gardijska brigada Velike i žestoke borbe razvile su se na Turnju. To je prigradsko naselje skoro sve palo u ruke srpskih osvajača. Hrvatski branitelji bili su potisnuti do samog mosta preko Korane koji je ulaz u grad. No, žilavost i odlučnost malobrojne hrvatske obrane koja je bila svjesna da će povlačenjem dovesti se u položaj da ne će imati više prostora za uzmak, lakomost osvajača koji nije imao hrabrosti suočiti se s protivnikom koji nije bio slabićki kao što je medijska i vojna propaganda prikazivala, rezultirala je odbacivanjem neprijatelja od mosta. U danima što su uslijedili velikosrpske su snage u još nekoliko navrata pokušale osvojiti Turanj, no svaki put naišli su na žilavi otpor hrvatskih snaga. Zbog žestine i intenziteta borbi, brojnih ispaljenih projektila svih kalibara i razrušenosti naselja, dobilo je nadimak “mali Vukovar”. Nakon višemjesečne borbe za svaku kuću napadi su popustili, no opasnost nikad nije prestala sve do oslobađanja Hrvatske i kraja rata.

Autor: