Donacija plastičnih čepova

26.09.2018. 20:09:28

Udruga oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske pokrenula je projekt pod nazivom „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“. Sa sjedištem u Čakovcu, udruga djeluje od 1998. godine, neprofitna je, a osnovana je sa svrhom pružanja pomoći oboljelima od teških malignih bolesti na području Hrvatske. Udruga, koja ima više od 500 članova, vodi brigu o oboljelima od leukemije, mijeloma, limfoma, GIST-a (gastrointestinalnog stromalnog tumora) te srodnih hematoloških i onkoloških bolesti.

U projekt „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“ uključila se i Policijska uprava Osječko – baranjska odnosno, policijski službenici i namještenici, Sindikat Policije Hrvatske – Glavna podružnica Policijske uprave Osječko – baranjske, 5.podružnica Istočna Hrvatska, Moto kluba Veterani Croatia, Mk Veterani Posavina i Mk Veterani Hercegovina kao partneri projekta te Dječji vrtići i osnovne škole Grada Osijeka te brojni građani.

Naime, sakupljajući plastične čepove činimo dobro za okoliš, a ujedno činimo i hvale vrijedno humanitarno djelo, jer za kilogram plastičnih čepova Udruga oboljelih od leukemije i limfoma dobije kunu i 20 lipa. Prikupljeni čepovi kojih je skupljeno 1200 kg. predani su tvrtki E-Kolektor iz Osijeka, te će biti dostavljeni tvrtki Čakom d.o.o Čakovec, koja je u obvezi naknadu za prikupljene čepove proslijediti Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske, za nabavu skupih lijekova. Čepovi su predani u sklopu obilježavanja dana policije 26.rujna 2018.g. koji se održavao na Trgu slobode u Osijeku.

             

Autor: