Evo što je sve novim Zakonom Medved osigurao hrvatskim braniteljima

23.06.2017. 12:24:51

U izradi Nacrta Zakona po prvi puta sudjelovali su i hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata, a primjena novog Zakona državni proračun stajat će u 2018. godini 525 milijuna kuna više nego 2017. Novi Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, čiji nacrt je pripremilo Ministarstvo hrvatskih branitelja Tome Medveda i uputilo ga u javnu raspravu, uvodi naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji. Kako doznaje portal Direktno, radi se o pravu koje zamjenjuje nekadašnju opskrbninu koja je 2014. ukinuta te je reformom socijalnih prava ušla u sustav prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Naknada za nezaposlene Novim zakonom proširen je krug korisnika prava, a njen iznos ovisi o broju dana u obrani suvereniteta Republike Hrvatske i u odnosu na iznos opskrbnine bit će viši za korisnike s najvećim brojem dana provedenim u obrani suvereniteta RH. Procjena financijskog učinka ovog prava za 2017. godinu je oko 118 milijuna kuna, što je povećanje za 34 milijuna kuna. Viši iznos najniže mirovine Novi zakon uvodi viši iznos najniže mirovine. Pravo na najnižu mirovinu stječe se sa 60 godina, a iznos više neće biti fiksni kao dosad, nego će se povećati ovisno o broju dana u borbenom sektoru u Domovinskom ratu. Za nove korisnike iznos najniže mirovine određivat će se u iznosu od prosječne neto plaće utvrđene za 2016. godinu. Procjena financijskog učinka navedenog prava je 86 milijuna kuna. Niža dobna granica Novim  Zakonom snizit će se dobna granica za odlazak u starosnu mirovinu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a u odnosu na dob propisanu općim propisom. To znači da će se opća dobna granica za starosnu mirovinu snižavati sukladno vremenu provedenom u Domovinskom ratu i to na način da se hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata koji je u obrani suvereniteta RH sudjelovao u borbenom sektoru od 100 dana do pet mjeseci ona snižava za četiri mjeseca, a onom koji je u obrani suvereniteta sudjelovao u borbenom sektoru više od pet mjeseci, snižava po jedan mjesec za svaki mjesec sudjelovanja u obrani suvereniteta RH u borbenom sektoru. Procjena financijskog učinka navedenog prava je 26 milijuna kuna. Obiteljska mirovina Pravo na obiteljsku mirovinu novim Zakonom ostvaruje se pod povoljnijim uvjetima. Proširen je krug korisnika prava na obiteljsku mirovinu i na bračne i izvanbračne drugove te na djecu umrlih HRVI III. I IV. skupine, koji su do smrti koristili pravo na dodatak na njegu i pomoć druge osobe s navršenih 40 godina starosti. Prema sadašnjem stanju pravo na obiteljsku mirovinu imaju samo bračni ili izvanbračni drugovi umrlog HRVI iz Domovinskog rata I. i II. skupine koji je do smrti koristio pravo na dodatak na njegu i pomoć druge osobe i to samo ako su u trenutku smrti imali navršenih 40 godina. Novim Zakonom je omogućeno bračnom i izvanbračnom drugu umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ostvarivanje obiteljske mirovine s 50 godina života bez obzira koliko su godina imali u trenutku smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Procjena financijskog učinka navedenog prava je 153 milijuna kuna. Sistematski pregledi Novi Zakon uvodi sistematske preglede za sve hrvatske branitelje svake tri godine. Radi se o mjeri propisanoj u svrhu preventivne zaštite i očuvanja zdravlja braniteljske populacije. Navedeno pravo ostvarivat će se prema dinamici i u opsegu utvrđenim Nacionalnom strategijom za zaštitu i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata koja je također predviđena novim Zakonom., a donosi se u svrhu očuvanja i zaštite zdravlja braniteljske i stradalničke populacije. Sukladno istraživanjima, vodeći uzrok smrti branitelja su novotvorevine, gdje je smrtnost kod braniteljske populacije viša nego kod ostale populacije u RH. Stoga su sistematski pregledi prošireni na sve hrvatske branitelje budući da rano otkrivanje malignih i ostalih oboljenja uvelike pospješuje šanse za izliječenje. Procjena financijskog učinka navedenog prava je 51 milijuna kuna, što je povećanje za 25 milijuna kuna. Donošenjem Nacionalne strategije za zaštitu i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata osigurava se pravno-institucionalni okvir ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu braniteljske i stradalničke populacije, u svrhu očuvanja i zaštite njihovog zdravlja. Medicinska rehabilitacija U svrhu zaštite i očuvanja zdravstvenog stanja pripadnika braniteljske populacije novim Zakonom predviđena je medicinska rehabilitacija za sve hrvatske branitelje s oštećenjem organizma kao posljedice sudjelovanja u Domovinskom ratu, a ne samo HRVI iz Domovinskog rata. Procjena financijskog učinka navedenog prava je 7,3 milijuna kuna, što je istovjetno kao i za 2017. godinu. Dodatni rok za prava Novim Zakonom otvara se rok za priznavanje statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i statusa HRVI iz Domovinskog rata po osnovi bolesti. Rok za priznavanje statusa branitelja iz Domovinskog rata zatvoren je 2009., dok je rok za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata po osnovi bolesti zatvoren 2006. Ponovnim otvaranjem rokova ispravit će se dugogodišnja nepravda i uspostaviti ravnopravnost svih hrvatskih branitelja, odnosno HRVI koji su dali svoj doprinos u Domovinskom ratu, neovisno o vremenu kada su zatražili pravnu regulaciju određenog statusa ili prava. Procjena financijskog učinka za invalidsku mirovinu je povećanje za 2 milijuna kuna, dok je u odnosu na osobnu invalidninu povećanje za 6 milijuna kuna. Novim Zakonom uspostavit će se posebne organizacije jedinice unutar Jedinstvenog tijela vještačenja (Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom) koji će biti jedini nadležni za vještačenja u postupcima ostvarivanja prava pripadnika braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog rata. Stambeno zbrinjavanje Zakonom je unaprijeđen institut stambenog zbrinjavanja na način da organiziranu stambenu izgradnju i dalje provodi APN, ali sada u suradnji s Ministarstvom hrvatskim branitelja. Osim toga, a u cilju ubrzanja postupaka stambenog zbrinjavanja propisano je da su tijela državne uprave stanove u vlasništvu RH koja imaju na upravljanju, a koje nitko ne koristi više od šest mjeseci, dužna ponuditi radi stambenog zbrinjavanja pripadnika braniteljske populacije. Proširen je i krug korisnika prava na financijsku potporu te su uvedeni rokovi za stambeno zbrinjavanje i to po skupinama, što će doprinijeti ubrzanju postupka stambenog zbrinjavanja. Prednost pri zapošljavanju Zakonom je prošireno i detaljnije uređeno pravo na prednost pri zapošljavanju te su propisani mehanizmi radi lakšeg ostvarivanja prava i osiguranja dosljedne primjene Zakona odnosno poštivanja primjene Zakona od strane poslodavaca. Uvedena je porezna olakšica za poslodavce koji zaposle djecu smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na način da su u obvezi snositi samo doprinose za mirovinsko osiguranje. Procjena neizravnog učinka je 2 milijuna kuna. Rad uz mirovinu Zakonom je omogućen rad uz mirovinu kao poticajna mjera vraćanja hrvatskih branitelja na tržište rada i povećanja njihove konkurentnosti. Uz starosnu mirovinu omogućen je rad do polovine punog radnog vremena, pri čemu se mirovina ne smanjuje ni ne obustavlja. Korisnicima invalidske mirovine zbog gubitka radne sposobnosti također je omogućen rad uz mirovinu, bez obustavljanja mirovine, a prije i nakon zaposlenja ne podliježu kontrolnom pregledu. Uz invalidsku mirovinu zbog djelomično gubitka radne sposobnosti rad je omogućen u punom radnom vremenu uz smanjenje mirovine prema mirovinskom faktoru 0,6667. Uz invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti rad je omogućen manje od 3,5 sata dnevno, a mirovina se ne smanjuje. Procjena financijskog učinka navedenog prava je 41 milijun kuna. Stipendije i udžbenici Zakon propisuje potporu za obrazovanje koje je prema važećem Zakonu regulirano kao pravo na stipendiju, međutim uz proširenje kruga korisnika i na djecu hrvatskih branitelja sa 100 dana borbenog sektora u Domovinskom ratu. Potpora se, kao i dosad stipendija, isplaćuje iz Fonda hrvatskih branitelja. Procjena financijskog učinka navedenog prava je 15 milijuna kuna. Pravo na besplatne udžbenike od školske godine 2017./2018. vraća se u nadležnost  Ministarstva hrvatskih branitelja s proširenim krugom korisnika i na djecu hrvatskih branitelja sa 100 dana borbenog sektora u Domovinskom ratu. Procjena financijskog učinka za 2017. godinu je oko 17,5 milijuna kuna za 24 tisuće korisnika. Pravo prednosti pri smještaju u učeničke i studentske domove također je prošireno i to na djecu hrvatskih branitelja sa 100 dana borbenog sektora u Domovinskom ratu. Pravo na odvjetnika Zakonom se uvodi i pravo na odvjetnika na teret državnog proračuna za hrvatskog branitelja protiv kojeg se vodi postupak za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom. Procjena financijskog učinka je 10 milijuna kuna. Registar prestaje biti javni Evidencija hrvatskih branitelja (nekadašnji Registar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata) više neće biti javna, već će se koristiti samo u službene potrebe, a radi zaštite digniteta i privatnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Zakonom će se osnažiti područne jedinice Ministarstva hrvatskih branitelja koje su u izravnom kontaktu s hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, a na terenu provode aktivnosti s ciljem pružanja podrške i pomoći pripadnicima braniteljsko-stradalničke populacije. Procjena financijskog učinka je oko 8 milijuna kuna. Prava pripadnika HVO-a Zakonom će se osigurati zaštita stečenih prava pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji. Omogućava se pravo na invalidsku mirovinu za pripadnike HVO-a, RVI koji nisu podnijeli zahtjev u roku predviđenim važećim međudržavnim ugovorom i pravo na obiteljsku mirovinu za članove obitelji smrtno stradalih pripadnika HVO-a koji nisu obuhvaćeni važećim međudržavnim ugovorom. Procjena financijskog učinka je 14 milijuna kuna. Zakonom je predviđeno donošenje i ugovora o izmjenama i dopunama važećeg međudržavnog ugovora između RH i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH koji su bili pripadnici HVO-a i članova njihovih obitelji s ciljem povećanja postojećih prava. Inače, u izradi Nacrta Zakona po prvi puta sudjelovali su i hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata, a primjena novog Zakona državni proračun stajat će u 2018. godini 525 milijuna kuna više nego 2017.

Autor: