(FOTO, VIDEO) Narod.hr doznaje kolika su oštećenja na zagrebačkoj katedrali i kako će se izvoditi radovi na obnovi

04.04.2020. 11:18:20

Traju radovi na zagrebačkoj katedrali koja je u dva razorna potresa i nizu manjih koji su pogodili Zagreb u nedjelju 22. ožujka, pretrpjela teška oštećenja, najveće na južnom zvoniku, čiji se vrh odlomio i pao.

Narod.hr doznaje: Zbog opasnosti od urušavanja bit će skinut i dio sjevernog zvonika

No, i dio sjevernog zvonika zbog oštećenja i opasnosti od urušavanja morat će biti privremeno odstranjen.

Taj će se posao obavljati uz pomoć velike dizalice, koja ovih dana treba biti dopremljena u Zagreb iz Dalmacije. Zbog bure i loših uvjeta u prometu njezin dolazak u Zagreb je bio odgođen. Akcija skidanja sjevernog tornja, kako neslužbeno doznaje Narod.hr, trebala bi se izvesti u roku 7-10 dana.

--

Dizalicom će se obavljati posao na jako velikim visinama, oko 100 m. Budući da ona ne može raditi po vjetru, tj. prestaje raditi čim je vjetar jači od preko 5 m/s, teško je prognozirati kada će posao skidanja vrha sjevernog zvonika biti obavljen.

No, oštećenja na zvonicima nisu jedina šteta koju je pretrpjela zagrebačka katedrala. Zbog cijelog niza oštećenja katedrala je trenutno izvan uporabe.

Koliko će potrajati cjelokupna obnova zasad je nemoguće reći.

Kolika su oštećenja?

Nedavni potres magnitude 5,4 koji je pogodio Zagreb u 6 sati i 24 minute, srušio je kameni vrh južnog tornja, lom se dogodio u visini lanterne na 92 m. Srušen je dio zvonika u visini od 10,30 m, na čijem vrhu je bio pričvršćen pozlaćeni križ s gromobranskim šiljkom, ukupne visine 3,20 m. Kameni elementi su pali dijelom na skelu, koja se upravo prilagođavala za radove završene III. faze obnove južnog zvonika, i pri tom su oštetili dio treće galerije dovršene netom prije Božića. Jedan dio tornja pao je na krov katedrale kojeg je također oštetio i probio na više mjesta, a najveći dio kamenih elemenata pao je u dvorište između katedrale i Nadbiskupskog dvora. Sam vrh „jabuka“ pronađena je na tavanu dvora gdje se i zadržala. Metalni pozlaćeni križ obnovljen i postavljen 2013. godine, raspao se u brojne dijelove budući je izrađen od ploča debljeg bakrenog lima s metalnom potkonstrukcijom. Dijelovi križa pronađeni su raspršeni na skeli, na krovu katedrale, a dio dijelova je bio ispod kamena na dvorištu.

Već kod prvog pregleda, neposredno iza potresa, uočeno je kako je uz vrha južnog tornja srušena i balustrada iznad apside, vrhovi baldahini kontrafora, da je u padu dijelova tornja znatno oštećena druga kontrafora lađe na južnom pročelju.

Na ulazu ispred sakristije, srušen je vrh timpanonske kućice s križnom ružom. Srušeni su svi vrhovi baldahina nad kontraforama. Vidljivo je znatno oštećenje vrha piramide-krova iznad južnog stubišta koje vodi od katedrale do krova na apsidi, a dio vrha na sjevernom stubištu kod oltara sv. Ladislava ostao je nagnut i nije pao. U samoj katedrali je bilo puno žbuke koja je pala, a ima i komada kamenih rebara.

Uočene su jače pukotine svoda između kamenog rebra i opečenog svoda.
Nakon pregleda katedrale odmah je pripremljen građevinski lift za transport za pristup tavanskim prostorijama katedrale gdje je uočen lom kamena južne zabatne kućice u koji je udario dio tornja i križa. Brzim pregledom uočene su neke pukotine svodova, a nekoliko dana kasnije smo učena su veća oštećenja svodova iznad apside, kao i puknuća zidova. Ti pomaci zidova slomili su rozete u prozorima na apsidi, a znatno su oštećeni i vitraji u samom svetištu koji su izrađeni u prvoj polovici XIX stoljeća.

Kasnijim promatranjima uočeno je vertikalno puknuće sjevernog južnog zida na spoju zidova apside i zidova lađe.

Izvor: Narod.hr

Izvorni autor: Mihaela Tikvica/Foto: Josip Ninković Fotomontaža: narod.hr

Autor: