Glavaš: Glasovat ću za usvajanje Istanbulske konvencije, želimo da Hrvatska ostane sekularna država

20.03.2018. 15:56:07

Predsjednik HDSSB-a i saborski zastupnik Branimir Glavaš izjavio je u utorak kako će u Hrvatskom saboru glasovati za usvajanje Istanbulske konvencije, bez obzira hoće li postojati neka popratna interpretativna izjava ili ne, te poručio kako HDSSB želi da Hrvatska i ubuduće bude sekularna država. Na konferenciji za novinare u sjedištu stranke, Glavaš je kazao kako su neki mediji njegovo ime dovodili u kontekst dvojbenosti ili protivljenja kod glasovanja pri ratifikaciji ove konvencije i istaknuo da će glasovati za usvajanje Istanbulske konvencije neovisno o tome hoće li većinska stranka vladajuće koalicije HDZ dostaviti popratnu interpretativnu izjavu ili ne. "Tu nema nikakvih dilema," rekao je. Upozorio je na odredbu članka 80 Konvencije, koji govori o mogućnosti otkazivanja ili povlačenja potpisa ratifikacije, i rekao da "svaka stranka može u svako doba može otkazati ovu Konvenciju putem obavijesti glavnom tajniku Vijeća Europe." Ističe kako nakon ratificiranja konvencije postoji mogućnost traženja odgode izvršavanja određenih obveza u trajanju od pet godina, što se prije svega odnosi na financijske obveze, koje će proizaći iz usvajanja Konvencije, pa država može dobiti odgodu od pet godina, a Konvencija ostavlja mogućnost i daljnje prolongacije za dodatnih 5 godina. Radi se o deset godina mogućnosti da se neke stvari prolongiraju. Ako se pokažu negativni efekti Konvencije na hrvatsko društvo i državu, Hrvatski sabor ima mogućnost u idućih 10 godina povući svoj potpis i suglasnost na Istanbulsku konvenciju, rekao je Glavaš. "Stoga ne vidim niti jedan razlog da se Istanbulska konvencija ne ratificira idućih dana ili tjedana, a HDSSB će sa svojim jednim glasom dati doprinos u ratificiranju," poručio je predsjednik HDSSB-a. Glavaš je rekao da "medijska hajka, pokrenuta posljednjih dana od strane određenih krugova, nije primjerena" i da je u pitanju politizacija. Neki pojedinci Konvenciju pokušavaju instrumentalizirati "radi političkih obračuna i sukoba s pojedinim ljudima ili političkim opcijama," smatra Glavaš. "Hrvatska je sekularna država i HDSSB želi da i u budućnosti ostane sekularna država. Jasna, precizna i nedvojbena odvojenost crkve od države je regulirana Ustavom. Zalažemo se da te vrijednosti ostanu trajno zabilježene u hrvatskom Ustavu te da se hrvatski građani i pojedine institucije pridržavaju te ustavne odrebe," poručio je predsjednik HDSSB-a. mo/h/Direktno

Autor: