Odluka o rasporedu sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine u 2022. godini

18.06.2022. 11:52:00

Pomalo ispod radara prošla je Odluka o rasporedu sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine u 2022. godini. 

Pomalo dok građani Republike Hrvatske grcaju u dugovima zbog inflacije, povećanja cijena energenata, te ostalog poskupljenja i ne znaju što ih čeka sutra, kako će podmiriti sve svoje troškove. Naravno, to isto doživljavaju i pripadnici nacionalnih manjina, ali bode u oči ova Odluka o raspodjeli sredstava. Najviše zbog toga što se steže remen po ministarstvima, Vlada pokušava ublažiti sva poskupljenja, s druge strane rasipa se novac i to kako:

Savjet za nacionalne manjine po određenoj shemi i dodijeljenim sredstvima iz državnog proračuna, 21. 04. 2022. godine donosi ovu Odluku, pa kako je ta raspodjela napravljena objavljeno je i u Narodnim novinama br. 48/22.

Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu (»Narodne novine«, broj 140/21), osigurana u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, podskupine računa: 

363 Pomoći unutar općeg proračuna,
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i 
381 Tekuće donacije, u ukupnom iznosu od 50.204.225,00 kuna, a svu raspodjelu pojedinačno možete pogledati OVDJE.
Rekapitulacija raspoređenih sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina po nacionalnim manjinama:

Nacionalna manjina Odobreni iznos u kn
I. Albanci 1.523.500,00
II. Bošnjaci 2.942.000,00
III. Bugari 160.000,00
IV. Crnogorci 796.600,00
V. Česi 4.280.700,00
VI. Mađari 6.331.500,00
VII. Makedonci 1.138.000,00
VIII. Nijemci i Austrijanci 900.000,00
IX. Poljaci 198.225,00
X. Romi 1.006.000,00
XI. Rumunji 40.000,00
XII. Rusi 422.000,00
XIII. Rusini 1.053.200,00
XIV. Slovaci 1.946.100,00
XV. Slovenci 1.053.000,00
XVI. Srbi 13.603.000,00
XVII. Talijani 8.973.000,00
XVIII. Ukrajinci 1.166.400,00
XIX. Židovi 971.000,00
UKUPNO 48.504.225,00
Prema određenom ključu svi su dobili ponešto, no od svih iskače srpska nacionalna manjina kao što je prikazano s iznosom od 13.603.000,00 kn, zatim Talijani u iznosu od 8.973.000,00 kn, pa na trećem mjestu Česi s iznosom od 4.280.000,00 kn.
XVI. SRBI

1. Zajedničko vijeće općina Vukovar, Vukovar – ukup­no 1.236.000,00
1.0. Zajedničko vijeće općina Vukovar, Vukovar – bez članica 763.000,00
Informiranje
– Novinski list Izvor – brojeva: 26, 21 × 30,5 cm, naklada: 7000 490.000,00
Kulturne manifestacije
– 31. Međunarodna likovna kolonija – Borovo 2022. – Borovo 30.000,00
– 23. Međunarodni festival folklora – Borovo 2022. – Borovo 20.000,00
– XII Smotra srpskog folklora Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema – Sportska dvorana, Beli Manastir 65.000,00
– Dunavom plovi tambura zvuk 2022. – Borovo 10.000,00
– 15. Naučni skup »Srpsko-hrvatski odnosi«, Golubić 2022. – Područna škola, Golubić Obrovački 20.000,00
– 41. Vidovdanski sabor 2022. – Ljetna pozornica Doma kulture, Bobota 30.000,00
– XVIII. Festival dječjeg folklora – Sportska dvorana OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar 38.000,00
– VII. Škola folklora 2022. – Vukovar 30.000,00
– Selu u pohode 2022. – Borovo, Bobota, Trpinja, Ostrovo, Markušica, Silaš 30.000,00

1.1. Kulturno umjetnička udruga »Branislav Nušić« Borovo, Borovo 85.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklorna sekcija
– Tamburaška sekcija
– Dramska sekcija
– Likovna sekcija
85.000,00

1.2. Kulturno umjetničko društvo »Ostrovo«, Ostrovo 55.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklorna sekcija 25.000,00
Kulturne manifestacije
– 10. međudržavni festival srpskog folklora »Ostrovo u srcu« – Ostrovo 8.000,00
– 7. godišnji koncert – Ostrovo 7.000,00
– 4. Dječji festival folklora »Ostrovu s ljubavlju« – Ostrovo 5.000,00
– 1. Likovna kolonija »Ostrovo okom umjetnika« – Ostrovo 10.000,00

1.3. Kulturno-umjetničko društvo »Sloga« Vukovar, Vukovar 40.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklorna sekcija, etno radionica i tamburaška sekcija – Godišnji program rada KUD »Sloga« Vukovar za 2022. godinu 40.000,00

1.4. Kulturno-umjetnička udruga »Zora« Silaš, Silaš 50.000,00
Kulturni amaterizam
– Pjevačka grupa »Silašanke«

– Folklorna sekcija

50.000,00

1.5. Kulturno umjetničko društvo »Živojin Žiko Mandić«, Kneževi Vinogradi 72.000,00
Kulturni amaterizam
– Baranjsko se kolo igra 55.000,00
Kulturne manifestacije
– Ivanjski dani – Kneževi Vinogradi 5.000,00
– Smotra folklora »Đeram« – Dom kulture, Kneževi Vinogradi 6.000,00
– Likovna kolonija – Kneževi Vinogradi 4.000,00
– »Mali đeram« – Dom kulture, Kneževi Vinogradi 2.000,00

1.6. Srpsko kulturno umjetničko društvo »Branko Radičević« Dalj, Dalj 62.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklorna sekcija

– Pjevačka grupa »Ivanje«

– Vezilje

62.000,00

1.7. Srpsko kulturno umjetničko društvo »Sveti Sava« Tenja, Tenja 35.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklorna sekcija

– Dramska sekcija

– Sekcija za izradu ručnog rada i narodnih nošnji

35.000,00

1.8. Vukovarsko srpsko pjevačko društvo »Javor«, Vukovar 37.000,00
Kulturni amaterizam
– Veliki zbor, komorni sastav i dječji zbor (»U pesmi je sloga – u slozi je spas«) 37.000,00

1.9. Zavičajna udruga Srba Ozrena i Posavine, Borovo 37.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklorna sekcija (Dani zavičaja, folklora i običaja 2022.) 37.000,00

2. Čuvari srpskog identiteta, Vukovar 114.000,00
Kulturne manifestacije
– 10. Međunarodni festival »Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema« Vukovar 2022. – Vukovar 52.000,00
– 6. Sabor kulturnog i narodnog stvaralaštva Srba Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema, Beli Manastir 2022. – Etnološki centar baranjske baštine, Beli Manastir 32.000,00
– 8. Festival etno muzike, Vukovar 2022. – Izletište Adica, Vukovar 30.000,00

3. Srpski demokratski forum, Zagreb 200.000,00
Informiranje
– Nada – brojeva: 15, format: 39 × 27,1 cm; 8 str., naklada: 6500 200.000,00

4. Srpsko kulturno društvo »Prosvjeta«, Zagreb 6.180.000,00
Informiranje
– Prosvjeta – brojeva: 6, 24 × 34 cm, 64 str. (dvobroj 84 str.), naklada: 700 370.000,00
– Ljetopis SKD »Prosvjeta« – brojeva: 1, 19,2 × 22 cm, 450 str., naklada: 300 60.000,00
– Artefakti – izvori za historiju Srba u Hrvatskoj, br. 19/2022 – brojeva: 1, 22,5 × 21 cm, 130 str., naklada: 200 50.000,00
– Bijela pčela – brojeva: 8, 20,5 × 27,8 cm, naklada: 2300 450.000,00
– web-stranica 60.000,00
Izdavaštvo
– Djela I i II (Uroš Desnica), 15 × 22 cm, 400 str., naklada: 500 50.000,00
– Srbi »Zlatne doline« (Đorđe Stanković), 14 × 20 cm, 300 str., naklada: 500 25.000,00
– Nacionalne manjine u RH (Siniša Tatalović), 13 × 22 cm, 200 str., naklada: 500 30.000,00
– Ne okreći se sine (Arsen Diklić), 13 × 19 cm, 160 str., naklada: 500 20.000,00
– Naše vreme (Uroš Milanković), 14 × 21 cm, 250 str., naklada: 300 20.000,00
Kulturni amaterizam
– Ansambl narodnih igara SKD »Prosvjeta« 400.000,00
– Pododbori SKD »Prosvjeta« 3.200.000,00
Kulturne manifestacije
– Svetosavska akademija – Zagreb 100.000,00
– Registar kulturne baštine Srba u Republici Hrvatskoj – Zagreb 400.000,00
– Dani srpske kulture 2022. – Zagreb, Kamensko, Lončari, Imotski, Vojnić, Glina, Karlovac, Vukovar, Rijeka, Gomirje, Bjelovar, Osijek, Zadar, Split 505.000,00
– 25. Dani kulture Srba za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srijem – Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija 90.000,00
– Mesdam – Pačetin 50.000,00
– 20. susreti na Baniji i 20-godišnjica postojanja Pododbora Mali Gradac – Mali Gradac 120.000,00
– Bjelobrdska pudarina – Bijelo Brdo 13.000,00
– Desničini susreti 2022. – Islam Grčki, Zagreb 45.000,00
– Đedova kosidba i Veče pjesme i igara – Vrginmost 20.000,00
– 12. Smotra dječjeg kulturnog stvaralaštva »Djeca su ukras svijeta« – Garešnica 12.000,00
– Godišnji koncert – Dom kulture, Vojnić 30.000,00
– Dani srpske kulture u Primorsko-goranskoj županiji – Rijeka 25.000,00
– Dani srpske kulture u Splitu – Multimedijalni kulturni centar, Split 15.000,00
– Identificiranje i mapiranje elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srba u Hrvatskoj – Ervenik, Biskupija, Kistanje i Knin 20.000,00

5. Srpsko kulturno umetničko društvo »Jovan Lazić« Beli Manastir, Beli Manastir 95.000,00
Kulturni amaterizam
– Čuvari tradicije 2022. 90.000,00
Kulturne manifestacije
– »U kolu s prijateljima« – Đurđevdanski susreti – Centar za kulturu, Beli Manastir 5.000,00

6. Srpsko kulturno-umjetničko i duhovno društvo »Đurđevdan« u Drežnici, Drežnica 173.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklor

– Pjevački zbor

– Dramsko-recitatorska sekcija

– Orkestar

– Likovna kolonija

140.000,00
Kulturne manifestacije
– Đurđevdanska proslava – Drežnica 18.000,00
– Vidovdanska proslava – Jasenak 15.000,00
7. Srpsko narodno vijeće – nacionalna koordinacija vijeća srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, Zagreb 5.087.000,00
Informiranje
– Samostalni srpski tjednik Novosti – brojeva: 52, 39 × 27,1 cm, 40-48 str., naklada: 6000 4.000.000,00
– Arhiv Srba u Hrvatskoj – brojeva: 2, 16,5 × 24 cm, 250 str., naklada: 250 800.000,00
Izdavaštvo
– Aktivist u nedemokratska vremena (Vuk Perišić), 13 × 16 cm, 480 str., naklada: 1000 30.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan proboja jasenovačkih logoraša – Spomen područje Jasenovac 45.000,00
– Dan proboja na Biljegu – Petrova gora 40.000,00
– Dan sjećanja na Jadovno 1941. – Spomen područje Jadovno 50.000,00
Dan ustanka u Srbu – Srb 70.000,00
– Komemoracija u Glini – Glina 20.000,00
– Komemoracija Varivode – Varivode 20.000,00
– Komemoracija na dječjem groblju u Sisku – Vikotorovac, Sisak 12.000,00

8. Srpsko privredno društvo »Privrednik«, Zagreb 433.000,00
Informiranje
– Podlistak Privrednik u sklopu tjednika Novosti – brojeva: 24, 27 × 39,5 cm, 16 str., naklada: 6500 300.000,00
Kulturne manifestacije
– Jedanaesti kongres Privrednikovih stipendista i srpske omladine – Hrvatsko novinarsko društvo, Zagreb 53.000,00
– Privrednikove tribine: Reci što misliš! – Privrednikov dom, Zagreb 40.000,00
– Sedma dobrotvorna slikarska kolonija posvećena Vladimiru Matijeviću, Privrednikovom dobrotvoru i osnivaču – Gornji Budački, Krnjak, Privrednikov dom, Zagreb 40.000,00

9. Udruga srpske nacionalne zajednice »Uranak« Varaždin, Varaždin 25.000,00
Kulturni amaterizam
– Dramska sekcija 25.000,00

10. Ustanova u oblasti kulture »Srpski kulturni centar«, Vukovar 60.000,00
Izdavaštvo
– Spomenici NOB-a osječkog kraja – nekad i sad (grupa autora), 100 str., naklada: 500 25.000,00
– Srpski narodni kalendar (Ivica Žabić), 220 str., naklada: 500 25.000,00
Kulturne manifestacije
– SKC sredom – Vukovar 10.000,00

UKUPNO SRBI 13.603.000,00

Zanimljivo da je tu uvršteno i obilježavanje Dan ustanka u Srbu – Srb 70.000,00 kn, pa se poteže što i tko organizira famozni "ustanak" u Srbu, jer većinom su stradali Hrvati.
XVII. TALIJANI

1. Centar za povijesna istraživanja Rovinj / Centro di ricerche storiche Rovigno / Središče za zgodovinska raziskovanja Rovinj, Rovinj 1.140.000,00

– financijska potpora sukladno Ugovoru između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (NN MU 15/1997) i Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja (NN MU 1/2009) 1.140.000,00

2. EDIT Rijeka novinsko-izdavačka ustanova, Rijeka 6.510.000,00
Informiranje
– La Voce del Popolo – brojeva: 301, 29 × 42 cm, 32-48 str., naklada: 1620 5.500.000,00
– Panorama – brojeva: 24, 20 × 28 cm, 60 str., naklada: 940 700.000,00
– Arcobaleno – brojeva: 10, 16,5 × 23 cm, 60 str., naklada: 960 200.000,00
– La Battana – brojeva: 4, 14,4 × 20,5 cm, 128 str., naklada: 500 110.000,00

3. Unione Italiana, Rijeka 1.323.000,00
Kulturne manifestacije
– Manifestacije kulturno-umjetničkih skupina Zajednica Talijana i KUD-ova 30.000,00
– Međunarodna smotra folklora »Leron« – Vodnjan-Dignano 73.000,00
– Festival istrovenetskog narječja – Buje, Cittadella (Italija), Kopar (Slovenija) 62.000,00
– Festival dječje pjesme »Voci Nostre« 65.000,00
– Natječaj iz umjetnosti i kulture »Istra Nobilissima« 70.000,00
– Završni koncert obrazovnog centra klasične glazbe »Luigi Dallapiccola« – Zajednice Talijana Rijeka, Pula i Brtonigla 11.000,00
– Ex Tempore Grožnjan-Grisignana – Grožnjan-Grisignana 90.000,00
– Književne večeri, okrugli stolovi, promocija djela TNZ i izložbe u suradnji sa Zajednicama Talijana 20.000,00
– Festival istriotskog narječja – Galižana-Gallesano, Sissano-Šišan 42.000,00

– financijska potpora sukladno Ugovoru između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (NN MU 15/1997) i Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja (NN MU 1/2009) 860.000,00
V. ČESI

1. Savez Čeha u Republici Hrvatskoj, Daruvar – ukup­no 2.076.700,00

1.0. Savez Čeha u Republici Hrvatskoj, Daruvar – bez članica 663.500,00

Izdavaštvo
– Tréglava kdysi a dnes / Treglava nekad i danas (Zvonko Harauzek), 22 × 22 cm, 144 str., naklada: 200 35.000,00
– Jak si hrajeme ve školce (Željka Zadro), 20 × 20 cm, 200 str., naklada: 100 40.000,00
– Jednota (Karel Blaha), 22,5 × 22,5 cm, 240 str., naklada: 200 6.500,00
Kulturni amaterizam
– Klub literarnog stvaralaštva

– Klub likovnih umjetnika

12.000,00
Kulturne manifestacije
– Smotra pjevačkih zborova i skupina – Zpěvánky – Šibovac, Lipovljani, Rijeka 115.000,00
– Obilježavanje 100. obljetnice Saveza Čeha u RH – Daruvar 50.000,00
– Festival češke dječje pjesme – Končanica 45.000,00
– Smotra dječjeg stvaralaštva – Naše jaro – Doljani, Kaptol, Daruvar 72.000,00
– Etno dan – Ivanovo Selo 50.000,00
– Smotra malih glazbenih skupina – Gornji Daruvar 50.000,00
– Smotra kazališta – Ljudevit Selo 70.000,00
– Smotra puhačkih orkestara – Daruvarski Brestovac 68.000,00
– Simpozij o češkom jeziku – Daruvar 10.000,00
– Smotra folklora – Vonička – Daruvar 40.000,00

1.1. Češka beseda Bjeliševac, Bjeliševac 26.000,00
Kulturni amaterizam
– Mješovita pjevačka skupina

– Muška pjevačka skupina

20.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan češke kulture – Bjeliševac 6.000,00

1.2. Češka beseda Daruvar, Daruvar 70.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklorni ansambl Holubička

– Kazališna skupina Češke besede Daruvar

– Knjižnica Frante Buriana Češke besede Daruvar

– Orkestar i pjevačice Češke besede Daruvar

– Pjevački zbor Češke besede Daruvar

– Skupina kreativnog stvaralaštva

60.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture Češke besede Daruvar – Češki dom Daruvar, Daruvar 10.000,00

1.3. Češka beseda Daruvarski Brestovac, Daruvarski Brestovac 62.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklorna skupina Korálky

– Kreativno-tradicijska skupina

– Pjevačka skupina Konvalínky

– Dechovka – tradicionalna češka limena glazba

– Puhački orkestar Daruvarskog Brestovca i Končanice

– Glazbeni ansambl

52.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Daruvarski Brestovac 10.000,00

1.4. Češka beseda Doljani, Doljani 66.200,00
Kulturni amaterizam
– Folklorna skupina

– Pjevačka skupina i instrumentalni sastav

– Dramska skupina

– Limena glazba

56.200,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Doljani 10.000,00

1.5. Češka beseda Donji Sređani, Donji Sređani 30.000,00
Kulturni amaterizam
– Pjevačka i dramska skupina 25.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan češke kulture – Donji Sređani 5.000,00

1.6. Češka beseda Golubinjak, Golubinjak 20.000,00
Kulturni amaterizam
– Pjevačka sekcija

– Dramska sekcija

14.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Dječja olimpijada – Golubinjak 6.000,00

1.7. Češka beseda Gornji Daruvar, Gornji Daruvar 52.000,00
Kulturni amaterizam
– Kreativna – tradicijska skupina

– Pjevačka skupina

– Kazališna skupina

– Glazbena skupina

42.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Dani bramboraka – Gornji Daruvar 10.000,00

1.8. Češka beseda grada Garešnica, Garešnica 50.000,00
Kulturni amaterizam
– Glazbena skupina Češke besede grada Garešnica

– Pjevačka skupina Češke besede grada Garešnica

– Kazališna skupina »Nazdar« Češke besede grada Garešnica

– Kreativna skupina Češke besede grada Garešnica

45.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan češke kulture – Radnički dom, Garešnički Brestovac 5.000,00

1.9. Češka beseda grada Grubišno Polje, Grubišno Polje 42.500,00
Kulturni amaterizam
– Kreativno-tradicijska skupina

– Glazbena skupina – Čtiřlístek

– Kazališna skupina – Jaro

– Pjevačka skupina – Červená růžička

– Plesna skupina – Čtyři páry

32.500,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Grubišno Polje 10.000,00

1.10. Češka beseda Hercegovac, Hercegovac 51.000,00
Kulturni amaterizam
– Plesna skupina »Pampelišky«

– Plesna skupina »Svetlušky«

– Plesna skupina »Manželsky pari«

– Glazbena skupina »Puhački orkestar«

45.000,00
Kulturne manifestacije
– Majski susreti u Hercegovcu (Dani češke kulture) – Masarykov dom, Hercegovac 6.000,00

1.11. Češka beseda Ivanovo Selo, Ivanovo Selo 38.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklorna skupina

– Puhački orkestar

38.000,00
1.12. Češka beseda Jazvenik, Jazvenik 23.500,00
Kulturni amaterizam
– Pjevačka skupina

– Folklorna sekcija

16.500,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Narodni dom, Jazvenik 7.000,00

1.13. Češka beseda Kaptol, Kaptol 48.000,00
Kulturni amaterizam
– Mala folklorna skupina »Červena sukinka«

– Velika folklorna skupina »Červena sukinka«

– Pjevačka skupina »Zlate udoli«

– Glazbena skupina »Bohemia«

38.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan otvorenih vrata i dan češke kulture ČB Kaptol – Kaptol 10.000,00

1.14. Češka beseda Končanica, Končanica 80.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklorna sekcija Češke besede Končanica

– Pjevačka skupina Češke besede Končanica

– Glazbena sekcija Češke besede Končanica

70.000,00
Kulturne manifestacije
– Končenické hody – Dani češke kulture i tradicije – Končanica 10.000,00

1.15. Češka beseda Ljudevit Selo, Ljudevit Selo 50.000,00
Kulturni amaterizam
– Pjevačka skupina Češke besede Ljudevit Selo »Lipovecka dĕvčata«

– Limena glazba Češke besede Ljudevit Selo

– Kazališna skupina Češke Besede Ljudevit Selo

– Kreativna skupina ČB Ljudevit Selo »Růžičky«

50.000,00

1.16. Češka beseda Međurić, Međurić 40.000,00
Kulturni amaterizam
– Dječja folklorna sekcija

– Odrasla folklorna skupina

– Pjevačka skupina

– Puhački orkestar Češke besede Međurić

– Glazbena skupina Češke besede Međurić

30.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture Grada Kutine – Međurić 10.000,00

1.17. Češka beseda općine Lipovljani, Lipovljani 39.000,00
Kulturni amaterizam
– Glazbena sekcija

– Folklorna sekcija

– Kreativno-literarna sekcija

– Dječja skupina

– Pjevačka sekcija

33.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan češke kulture – Društveni dom, Lipovljani 6.000,00
1.18. Češka beseda Osijek, Tenja 50.000,00
Kulturni amaterizam
– Etno skupina Češke besede Osijek

– Glazbena skupina Češke besede Osijek

– Likovna skupina Češke besede Osijek

– Pjevačka skupina Češke besede Osijek

40.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture: 1. dio Likovna kolonija i kulturno-umjetnički program, 2. dio Posviceni, 3. dio Božićni koncert – Hrvatski dom, Tenja 10.000,00

1.19. Češka beseda Prekopakra, Prekopakra 52.000,00
Kulturni amaterizam
– Odrasla folklorna skupina – Usmev

– Mladi komorni sastav »Hvězdičky«

– Mješoviti pjevački zbor

– Dječja folklorna skupina

– Tradicijska skupina

– Kazališna skupina – Fanfrnoch

42.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Knedliky – Prekopakra 10.000,00

1.20. Češka beseda Rijeka, Rijeka 79.000,00
Kulturni amaterizam
– Kreativna radionica A je to

– Dramska skupina

– Folklorna skupina Dospjeli

– Pjevački zbor Nostalgija

– Folklorna skupina Raček – mlađa grupa

– Folklorna skupina Raček – starija grupa

– Plesna skupina Lost In Wonderland – mlađa grupa

– Plesna skupina Lost In Wonderland – starija grupa

70.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Rijeka 9.000,00

1.21. Češka beseda Sisak, Sisak 70.000,00
Kulturni amaterizam
– Pjevačka skupina Češke besede Sisak

– Kazališna skupina Češke besede Sisak

– Folklorna skupina

60.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Sisak 10.000,00

1.22. Češka beseda Šibovac, Šibovac 32.000,00
Kulturni amaterizam
– Pjevačka skupina

– Dramska skupina

20.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Šibovac 12.000,00

1.23. Češka beseda Treglava, Treglava 43.000,00
Kulturni amaterizam
– Mješoviti zbor

– Kazališna skupina

– Etno-kreativna skupina

– Plesna skupina – odrasli

31.000,00
Kulturne manifestacije
– Dvadeseta godišnjica Besede 12.000,00

1.24. Češka beseda Veliki i Mali Zdenci, Veliki Zdenci 54.000,00
Kulturni amaterizam
– Najmlađa plesna skupina »Vodička«

– Srednja plesna skupina »Vodička«

– Najstarija plesna skupina »Vodička«

– Pjevački zbor »Zdenčanke«

– Limena glazba

– Tradicijska sekcija

48.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan češke kulture – Veliki Zdenci 6.000,00

1.25. Češka beseda Virovitica, Virovitica 57.000,00
Kulturni amaterizam
– Dramska sekcija

– Komorni sastav

– Mješoviti pjevački zbor

– Puhački orkestar

– Plesna sekcija

47.000,00
Kulturne manifestacije
– 20. Proljetni zvuci Jana Vlašimskog – Češki dom, Virovitica 10.000,00

1.26. Češka beseda Zagreb, Zagreb 75.500,00
Kulturni amaterizam
– Mješoviti pjevački zbor Češke besede Zagreb »Bohemia«

– Knjižni fond Češke besede Zagreb »Jan Burian«

– Folklorna skupina Češke besede Zagreb »Jeteliček«

– Kazališna skupina – stariji »Josef Václav Frič«

– Folklorna skupina »Záhřebské sluníčko«

– Kazališna skupina – mlađi »Záhřebské sluníčko«

65.500,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke i hrvatske kulture u Zagrebu – Češki narodni dom, Zagreb 10.000,00

1.27. Češka beseda Zagrebačke županije, Dubrava 27.000,00
Kulturni amaterizam
– Mješoviti zbor s glazbenom pratnjom 21.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan češke kulture – Dubrava 6.000,00

1.28. Češka obec Bjelovar, Bjelovar 85.500,00
Kulturni amaterizam
– Zbor »Kateřine«

– Vokalna skupina »Rozmarinke«

– Velika folklorna skupina »Srdečko«

– Srednja folklorna skupina »Srdečko«

– Glazbena skupina »Stari prijatelji«

– Kazališna skupina »Srdečko«

– Mala folklorna skupina »Srdečko«

45.500,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Dom Češke obeci Bjelovar, Glazbeni paviljon, Knjižnica Petar Preradović, Bjelovar 10.000,00
– Večer nacionalnih manjina – Dvorana europskih prvaka, Bjelovar 30.000,00
2. Novinsko-izdavačka ustanova Jednota Daruvar – Novinové nakladatelství Jednota Daruvar, Daruvar 2.204.000,00
Informiranje
– Jednota – brojeva: 50, A4, 28 str., naklada: 1250 1.554.000,00
– Dětský koutek – brojeva: 10, 19,5 × 26,5 cm, 32 stranice, sve u boji 4/4, naklada: 1200 478.000,00
– Český lidový kalendář – brojeva: 1, 17 × 24 cm, 196 str., naklada: 750 109.000,00
– Přehled – brojeva: 1, 14,5 × 20,5 cm, 144 str., naklada: 1100 63.000,00

UKUPNO ČESI 4.280.700,00

Tradiciju i običaje valja sačuvati i svatko ima pravo na to, ali neke stvari se ne odnose ni na tradiciju niti na običaje, već određenu ideologiju za koju možemo reći da se i kosi s odredbama Ustava RH-a.

Izvor: Portal dnevnih novosti

Izvorni autor: Dražen Šemovčan Šeki/Foto: snimka zaslona

Autor:

Važna obavijest:

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu PDN dopušteno je samo registriranim korisnicima.

Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu PDN te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.