OPĆINA ERVENIK UKLONILA HRVATSKI GRB S PEČATA!

15.06.2015. 08:52:10

Dok se većina srpskog stanovništva žali na uklanjanje ili ne postavljanje dvojezičnih natpisa i to predstavlja kao svoj glavni egzistencijalni problem u Republici Hrvatskoj, istovremeno uklanja državne simbole Republike Hrvatske sa službenih dokumenata. Općina Ervenik je jedinica lokalne samouprave u blizini grada Knina i u istoj je već dugi niz godina na vlasti Srpska Demokratska Samostalna Stranka. Općina Ervenik ima i svoju web stranicu sasvim pristojnog izgleda i dizajna, no ako se malo zaviri u nju, može se naći štošta zanimljivog… Pregledom se može lako uočiti dokument, odnosno zapisnik o sastanku Općinskog izbornog povjerenstva Općine Ervenik, o provedenim izborima za vijeća nacionalnih manjina početkom lipnja ove godine, na dnu kojeg dokumenta je otisnut i pečat navedenog Općinskog izbornog povjerenstva. Sa navedenog pečata je uklonjen grb Republike Hrvatske kao i naziv “Republika Hrvatska”! Zakonom o pečatu i žigu reguliran je izgled pečata tijela državne uprave i na takvim pečatima se u sredini nalazi grb Republike Hrvatske, te unutar pečata i naziv “Republika Hrvatska”. Ipak, netko je u Erveniku zaključio kako njihov pečat bez grba izgleda bolje… Dok se većina srpskog stanovništva žali na uklanjanje ili ne postavljanje dvojezičnih natpisa i to predstavlja kao svoj glavni egzistencijalni problem u Republici Hrvatskoj, istovremeno uklanja državne simbole Republike Hrvatske sa službenih dokumenata. O tom naravno, Srpsko narodno vijeće, ne sastavlja nikakve zapisnike niti to navodi u kojekakvim izvještajima o položaju srpske zajednice u Republici Hrvatskoj. Dok se s jedne strane predstavljaju kao ugroženi, s druge strane provode onu istu politiku koju su provodili devedesetih godina kada su pred policijskom postajom u Kninu palili dokumente izdane od strane tijela Republike Hrvatske.

Autor: