‘Osnivanjem Zaklade vojne solidarnosti odali smo priznanje hrvatskoj vojsci’

28.02.2019. 09:36:22

Hrvatska vojska je ponos Hrvatske: uvijek uz svoj narod, kako za vrijeme Domovinskog rata, tako i danas. Angažman i doprinos Hrvatske vojske u očuvanju mira i sigurnosti hrvatskog naroda nije prošao nezapaženo pa su tako Oružane snage Republike Hrvatske u veljači 2018. godine po prvi puta kao cjelina, dobile nagradu Ponos Hrvatske. Razlog? Izniman angažman u obrani Hrvatske od požara , poplava i snježnih padalina jer, teško da ćemo ikada moći zaboraviti prizore umornih lica hrvatskih vatrogasaca i vojnika koji su se danonoćno borili sa strašnim požarima koji su pogodili Dalmaciju 2017. godine. Teško da ćemo ikada zaboraviti njihovo jedinstvo i odlučnost koja ih je vodila u obrani naše obale, naših domova i obitelji. Baš kao što je to bilo i devedesetih. Jasno je, Hrvatska vojska s godinama je postala više od brenda, a hrvatski vojnici kao čuvari hrvatske samostalnosti, suverenosti i teritorijalne cjelovitosti, nedvojbeno predstavljaju najveću vrijednost koju naš obrambeni sustav posjeduje. Svjedočimo tako u posljednje vrijeme znatnom poboljšanju uvjeta i kvalitete života hrvatskih vojnika, a upravo s tim ciljem učinjen je i korak dalje. Baš kao što to i priliči zemljama zapadne demokracije, u kojima je uvelike prisutna tradicija humanitarne potpore vojnicima, 13. srpnja 2018. godine osnovana je Zaklada vojne solidarnosti. Više o radu same Zaklade, očekivanjima i njezinoj važnosti razgovarali smo s upraviteljem Zaklade vojne solidarnosti, brigadirom Davorom Kiraljem, ujedno  načelnikom Sektora za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima Uprave za ljudske potencijale MORH-a. Brigadiru Kiralj, kako bismo mogli definirati Zakladu vojne solidarnosti, odnosno kome je namijenjena? – Odmah na početku, potrebno je naglasiti kako Zaklada vojne solidarnosti nije osnovana kako bi nadomjestila postojeća prava koja ostvaruju djelatne vojne osobe, namještenici i državni službenici Hrvatske vojske i MORH-a, već predstavlja dodatni mehanizam kojim će se omogućiti pomoć najpotrebitijima. Drugim riječima, svrha naše Zaklade je promicanje humanitarnog djelovanja i potpore djelatnicima Ministarstva obrane i pripadnicima Hrvatske vojske pri svim oblicima stradavanja i ugrožavanja njihovog socijalnog statusa, bilo da je primjerice riječ o pružanju financijske pomoći za liječenje stradalih i teško oboljelih zaposlenika i članova njihove uže obitelji ili pak pružanja financijske pomoći članovima obitelji poginulih i umrlih zaposlenika. Naglašavam kako je Zaklada isključivo humanitarnog karaktera i podrazumijeva dragovoljno sudjelovanje. Osnivač Zaklade vojne solidarnosti je Republika Hrvatska, dok osnivačka prava i obveze u ime Republike Hrvatske ostvaruje upravo Ministarstvo obrane. Brigadir Kiralj: „U posljednjih 10 godina u Hrvatskoj vojsci i MORH-u organizirano je 150 akcija solidarnosti u kojima je prikupljeno oko 10 milijuna kuna“ Jesu li pripadnici Hrvatske vojske i zaposlenici HV-a i MORH-a već ranije organizirali neke humanitarne akcije? –       Već dugi niz godina, slobodno mogu reći tradicionalno, pripadnici Hrvatske vojske i zaposlenici MORH-a rado se odazivaju i sudjeluju u akcijama prikupljanja humanitarne pomoći za svoje potrebite kolege. Riječ je o 150 akcija solidarnosti u kojima je prikupljeno oko 10 milijuna kuna u proteklih deset godina, a moram naglasiti kako se u posljednje četiri godine broj zahtjeva za pokretanjem akcija, višestruko povećao. Zbog svega navedenog,  osnivanje Zaklade vojne solidarnosti nametnulo se kao logičan korak jer nam je uistinu cilj očuvati tradiciju humanitarnog djelovanja u MORH-u i Hrvatskoj vojsci. S druge strane, njezino osnivanje bilo je nužno i kako bi se proširili izvori za prikupljanje sredstva pomoći te ono što je također vrlo važno, kako bi se osiguralo redovito, učinkovito i brzo dodjeljivanje pomoći najpotrebitijim zaposlenicima MORH-a i pripadnicima Hrvatske vojske. Drugim riječima, njezino osnivanje pojednostavilo je cjelokupnu proceduru provođenja akcija prikupljanja pomoći jer zahtjev za dodjelu solidarne pomoći tražitelj podnosi izravno Upravnom odboru Zaklade, a sredstva se prikupljaju kontinuirano što samim time jamči i brz odgovor. Otkad je osnovana, je li Zaklada već isplatila nekome novčanu pomoć? O kakvim je slučajevima riječ? –       Upravni odbor krajem prosinca 2018. godine donio je prve četiri odluke o dodjeli jednokratne financijske pomoći, koje su i isplaćene u prosincu 2018. i to za dva slučaja teškog oboljenja zaposlenika i dva slučaja teškog oboljenja člana uže obitelji zaposlenika Hrvatske vojske. Zahtjevi redovito pristižu te je trenutno u obradi još desetak pojedinačnih slučajeva. Kako smo bili na samom početku, dodjela pomoći bila je moguća prije svega zahvaljujući prvim donacijama koje je Zaklada tada primila od dva gospodarska društva i Orkestra Hrvatske vojske s kojim smo dogovorili dugoročnu suradnju. Orkestar Hrvatske vojske održao je u svrhu Zaklade već dva humanitarna koncerta u koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski“: u prosincu 2018. i siječnju 2019. godine, a sva sredstva prikupljena od prodaje ulaznica donirana su Zakladi vojne solidarnosti. Uz spomenute donacije, dobrovoljne priloge, prihode od dobrotvornih koncerata, darovnice, temeljni oblik financiranja Zaklade su već spomenuti dragovoljni mjesečni novčani prilozi zaposlenika MORH-a i pripadnika Hrvatske vojske iz mjesečne neto plaće u minimalnom iznosu od 10 kuna. Možda i najvažnije pitanje…koji su kriteriji na temelju kojih se dodjeljuje pomoć? –       Zaklada je namijenjena djelatnim vojnim osobama, državnim službenicima i namještenicima – zaposlenicima MORH-a i pripadnicima Hrvatske vojske, kao i članovima njihovih užih obitelji. Odluke o dodjeli pojedinačne pomoći Upravni odbor donosi na temelju prethodnog mišljenja  Povjerenstva Zaklade, a prema redoslijedu podnošenja zahtjeva, odnosno žurnosti, isključivo u svrhu zaštite života zbog teške bolesti člana Zaklade ili člana njegove uže obitelji te sukladno  trenutačnim financijskim mogućnostima Zaklade. Dakle, Povjerenstvo koje Upravnom odboru daje preporuke za donošenje odluka ima obvezu razmotriti sve činjenice o pojedinom slučaju, uzrocima koji su doveli do teške životne situacije i posljedica koje iz nje proizlaze, uzimajući u obzir zdravstveni i socioekonomski status podnositelja zahtjeva te zaključke pridruženih članova Povjerenstva, čija se stručna profesionalna pomoć može zatražiti ovisno o svakom pojedinačnom zahtjevu. Ograničavajući kriterij je naravno, raspoloživost sredstava Zaklade. Postoji li već neka slična organizacija, odnosno zaklada u Republici Hrvatskoj i kakva je situacija po pitanju takvih zaklada u inozemstvu? –       Postoji. Naime, Ministarstvo unutarnjih poslova ima svoju Zakladu policijske solidarnosti.Ovo je razumljivo jer obje institucije djeluju unutar sektora sigurnosti Republike Hrvatske te su njihovi zaposlenici po prirodi posla posebno izloženi rizicima gubitka života i stradavanja tijekom obnašanja svojih dužnosti. Upravo zbog posebnosti i prirode posla kojim se bavimo, ovo predstavlja primarni zahtjev za dodatnim oblicima humanitarne potpore namijenjenih ublažavanju teških životnih situacija u kojima se može naći bilo tko od nas… Što se tiče postojanja ovakvih ili sličnih zaklada u inozemstvu, moram reći kako je tradicija humanitarne potpore pripadnicima oružanih snaga uvelike  prisutna u zemljama zapadne demokracije. Ono što je drugačije i posebno za ova rješenja, jest da ovakvih zaklada ima vrlo mnogo i da djeluju neovisno o državnim institucijama, odnosno govorimo o široko prisutnoj humanitarnoj potpori samog društva unutar kojeg oružane snage djeluju i kojem u konačnici i služe. Ovaj koncept predstavlja određeni oblik odavanja društvenog priznanja svrhe i rizičnosti posla kojim se vojnici bave te zahvale za njihovu službu, doprinos društvu i odricanja koja nažalost, uključuju i razne oblike osobnog stradavanja. U kojem će se smjeru Zaklada dalje razvijati, odnosno hoće li obuhvatiti možda i umirovljene hrvatske vojnike i vojnikinje jer kao što ste i sami naveli, riječ je o pozivu koji često uključuje i razne oblike osobnog stradavanja… –       Moram reći kako već sada razmišljamo u tom smjeru, odnosno o zakonskim promjenama koje bi pravo na solidarnu pomoć iz Zaklade učinile dostupnim i umirovljenim zaposlenicima koji, i nakon umirovljenja, nastave sudjelovati u Zakladi. Upravo na ovaj način, Zaklada bi u cijelosti ispunila svoju svrhu kao jedan od trajnih čimbenika sustava dobrobiti za pripadnike Hrvatske vojske i MORH-a. Očekujem da će Zaklada tijekom 2019. zaživjeti u svojoj punoj snazi te da ćemo stvoriti čvrst temelj za njezin daljnji razvoj u kontekstu raznolikosti i dostupnosti potpora, a očekujem i široku potporu samih zaposlenika MORH-a i pripadnika HV-a, kojima je Zaklada i namijenjena, što je nužno za osiguravanje stalnih prihoda Zaklade. Kako je Zaklada organizirana? –       Način ostvarivanja svrhe Zaklade u velikoj je mjeri zakonski određen, zahtjeva vrlo učinkovitu organizaciju koja sadrži unaprijed zadanu upravljačku i provedbenu strukturu te slijedi točno propisane postupke i uvjete djelovanja. Tako su utvrđena dva temeljna zakladna tijela: Upravni odbor i upravitelj Zaklade vojne solidarnosti, koji u svrhu donošenja nedvojbenih odluka, osim stalnog Povjerenstva, mogu uspostavljati i privremena stručna povjerenstva. Zajednički cilj ovakve organizacijske strukture jest zajamčiti primjenu načela jednake dostupnosti i svrhovitosti uporabe povjerenih sredstava Zaklade. Sukladno Zakonu, članove Upravnog odbora Zaklade imenuje ministar obrane na razdoblje od dvije godine s mogućnošću ponovnog izbora, dok upravitelja Zaklade i njegovog zamjenika imenuje Upravni odbor. Zakladna tijela počela su sa svojim radom 27.11.2018. godine, kada je na svojoj konstituirajućoj sjednici Upravni odbor Zaklade usvojio Statut Zaklade, izabrao svog predsjednika i zamjenike te imenovao upravitelja i zamjenicu upravitelja Zaklade. Također, donijeta je i odluka o uspostavi Povjerenstva Zaklade kao trajnog savjetodavnog tijela, koje po predstavničkom načelu uključuje ukupno devet članova – predstavnika glavnih organizacijskih cjelina sustava obrane Republike Hrvatske: Ministarstva obrane, Glavnog stožera, pristožernih postrojbi i svih grana Hrvatske vojske. Konstituirajuća sjednica Povjerenstva održana je 07.12.2018. na kojoj su izabrani predsjednik Povjerenstva i zamjenici predsjednika. Važno je napomenuti da sve osobe koje čine upravljačku i provedbenu strukturu Zaklade djeluju volonterski. I na kraju, moramo reći kako Hrvatska vojska zaista uživa velik ugled među građanima Republike Hrvatske. Mogu li i oni i na koji način poduprijeti rad Zaklade? –       Svaki prilog je dobro došao. Sve pravne i fizičke osobe u Republici Hrvatskoj, ali i iz inozemstva, mogu donirati novčana sredstva Zakladi vojne solidarnosti na multivalutni žiro račun Zaklade otvoren kod Hrvatske poštanske banke. IBAN: HR0223900011101060512 , a kod uplate je potrebno upisati poziv na broj: 00 i OIB. Unaprijed se zahvaljujemo na potpori! Osnažimo dobro u nama! https://youtu.be/5KSGGm2itoU

Autor: