Miro Boban - Prva oslobađajuća presuda u RH za izgovaranje "Za Dom spremni"

22.11.2013. 01:15:37

Boban - presuda naslovna

Ovo je prva oslobađajuća presuda za izricanje "Za Dom spremni".

Imenovani je invalid Domovinskog rata.

Boban - presuda 1 Boban - presuda 2 Boban - presuda 3

Autor: