Ruža Tomašić dobila je odgovor komisije koja će razveseliti žrtve Domovinskog rata

13.03.2020. 13:25:00

Europska komisija europarlamentarnih zastupnika Ruži Tomašić, koja je u svom odgovoru u ime povjerenika Europska unija za pravosuđe Reyndersa, potvrdila da je žrtva počinjena u Domovinskom ratu, kao što je potrebno za silovanja, mučenja, sakaćenja, zarobljavanja u koncentracijskim logorima i drugim ostalim, odgovarajućim Direktivima o uspostavljanju minimalnih normi za prava, potporu i zaštiti žrtava kaznenih djela, i danas, 25 godina nakon završetka Domovinskog rata, još uvijek imaju neosporna prava na informacije, potporu, zaštitu te postupovna prava.

Direktiva je donesena 2012. godine, država članica Unije, između ostalih u Hrvatskoj, započela je primjenjivati ​​2015. godine. Primjereno je na kaznenim djelima i na kaznenim postupcima koji su vode u jedinici nakon što su započeli upute. Zbog toga, Komisija je odgovorila na zastupničko pitanje Ruže Tomašić izjavila je da, kada je riječ o kaznenim postupcima koji su u Hrvatskoj vode nakon 2015. godine, mrtvi su trebali počiniti kaznena djela koja bi trebala biti dostupna za prava zajamčena Direktivom o pravim žrtavima ,

U nastavku prenosimo odgovor Europske komisije eurozastupnici Tomašić.

„Zaštita prava žrtava i dalje je važan prioritet Komisije, među ostalim i dokazano primjerenim pravima EU-a.

Direktiva o naknadama od 2004. godine olakšala je pristup navodnim žrtvama nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom u državnoj državi pojedinih država članica EU-a nakon 30. lipnja 2005. Stoga ona neće primjenjivati ​​u kontekstu pitanja koja su postavila ustupljenu zastupnicu.

Direktivom o pravima žrtava predviđena je sučeljavanje svih prava kaznenih djela na informacije, potporu i zaštitu postupovnih prava. Direktiva je donesena 2012. godine i započela je primjenu u državi članici EU-a, među ostalim u Hrvatskoj, 16. studenoga 2015. Direktiva se primjenjuje na kaznena djela počinjena u Uniji i u kaznenim postupcima koji su vode u Uniji nakon početka primjene direkcije. Stoga bi, kad je riječ o kaznenim postupcima koji su u Hrvatskoj vode nakon studenoga 2015. godine, žrtve prije počinjenih kaznenih djela trebale su moći pozivati ​​na prava koja su im zajamčena Direktivom o pravim žrtavima.

Srbija nije obznanila pravdu EU-a, ali Komisija surađuje sa Srbima i drugim državama pristupanja u okviru pregovora o pristupanju kako bi osigurala da se zakonodavstvo uskladi s pravnim stečevinom EU-a. "

Izvor: Konzervativci.hr

Izvorni autor: HKS/Fotot: fah

Autor: