Što će biti s viškom novca prikupljenim za malenu Milu? Porezna uprava dala odgovor

03.04.2019. 13:03:50

– Akcija ''Svi za Milu'' je prestala i da sada može krenuti akcija ''Mila za sve''. Apelirat ćemo na to da se ta sredstva utroše za onu djecu kojoj HZZO i druge državne institucije ne mogu pružiti adekvatnu i brzu pomoć – kazao je Marin Rončević Na višak novca prikupljenog za liječenje male Mile Rončević u SAD-u neće se platiti porez na dohodak ako se ponovo daruje u humanitarne svrhe, tumačenje je Porezne uprave za Večernji list. - Ako se prikupljeni novac u potpunosti ne utroši za navedene svrhe te se preostali novac dalje daruje u humanitarne svrhe, odnosno za zdravstvene potrebe druge osobe primjenjuje se isto oslobođenje. Nadležne institucije će svaka u svojoj domeni kontrolirati korištenje i trošenje takvih sredstava - otpisali su nam danas iz Porezne uprave na upit je li točno tumačenje da se porez ne mora platiti ukoliko se novac utroši na liječenje nekog drugog teško oboljelog djeteta. Inače, na donacije prikupljene u svrhu liječenja nisu oporezive, no ako se sav prikupljeni iznos ne utroši na liječenje, na preostali dio po zakonu se obračunava porez na dohodak. Kako je u humanitarnoj akciji za malu Milu Rončević prikupljeno znatno više novca nego što košta njezino liječenje u Philadelphiji, na preostalih 15 milijuna kuna njezin bi otac, kada bi ga zadržao, morao bi platiti nešto manje od pet milijuna. S obzirom da je Milina obitelj već najavila da će višak novca preusmjeriti na Zakladu Nore Šitum, iz koje se financira liječenje teško oboljelih mališana, taj će novac, po ovom tumačenju Porezne uprave, ipak ostati izvan poreznih škara. Ministar financija Zdravko Marić izjavio da humanitarne, kao i aktivnosti građana kojima se prikuplja novac za liječenje, nabavu lijekova i slično ne podliježu oporezivanju, jer nije riječ o dohotku te poručio da ni na višak prikupljena novca za tu namjenu nema oporezivanja. "Ovo nije bila prva takva aktivnost i akcija koja je dobila veliku medijsku pozornost, što je sjajno i čestitam medijima da su to tako pratili i podržali što je Hrvatska opet tako ujedinjena na tako plemenitoj aktivnosti. Porezna uprava uvijek ima jedinstven stav prema takvim akcijama, a to je zakonsko rješenje. Zakon o porezu na dohodak, članak 8, vrlo jasno definira da sve što je vezano za takve aktivnosti, a koje su usmjerene na operativne zahvate, liječenje, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala", naglasio je Marić. Dodao je i da je po novom, u sklopu porezne reforme proširen obuhvat onoga što ne podliježe oporezivanju jer se ne smatra dohotkom, pa su sad u to uključeni i troškovi prijevoza i smještaj u zdravstvene ustanove. "To se odnosi i na višak prikupljenih novaca za tu namjenu, a koji će, kako su u ovom slučaju kazali i Milini roditelji, usmjeriti i za neke druge aktivnosti i za drugu djecu, pa i u tom slučaju nema oporezivanja. Roditelji nemaju i ne trebaju imati brige oko toga", poručio je Marić. Akcija ''Mila za sve'' Podsjetimo Mila i njezini roditelji sinoć nešto poslije 22 sata po hrvatskom vremenu stigli su u Philadelphiju gdje ih je dočekao liječnički te su Milu odmah uputili na pretrage. Otac Marin zahvalio je svima na potpori i molitvama te je zamolio za mir. Iznio je i neke buduće planove koji bi se iz udruge trebali razviti. "Mi se sada želimo maksimalno koncentrirati na Milino liječenje. Apeliram na medije da je akcija 'Svi za Milu' prestala i da sada može krenuti akcija 'Mila za sve'. Znači, od viška sredstava koje smo prikupili, a u dogovoru s državnim institucijama, konkretno s predsjednicom, Vladom i Ministarstvom financija pokušat ćemo dogovoriti, apelirati da se ta sredstva utroše za onu djecu kojoj HZZO i druge državne institucije ne mogu pružiti adekvatnu i brzu pomoć", kazao je Marin.

Autor: