Todorić optužio državne dužnosnike da su u rušenju Agrokora kršili zakon

25.09.2017. 18:12:44

Ivica Todorić u ponedjeljak je u novoj objavi na svome blogu pod naslovom “Kako se kršio zakon” ustvrdio da su “u rušenju Agrokora državni dužnosnici i s njima povezane osobe prekršile nekoliko zakona RH” te je pozvao državne institucije da u okviru svojih ovlasti ispitaju postupanje državnih dužnosnika i s njima povezanih osoba. Todorić smatra da su državni dužnosnici i s njima povezane osobe uz ostalo prekršile Zakon o sprječavanju sukoba interesa, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o pravu na pristup informacijama i Zakon o tržištu kapitala. Pozvao je Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa da utvrdi je li ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić kod izrade i donošenja Lex Agrokora bila u sukobu interesa i je li u obavljanju javne dužnosti povrijedila načelo nepristranosti te svoj privatni interes i privatni interes osoba s kojima je povezana stavila iznad javnog interesa koji je trebala zastupati u obavljanju javne dužnosti. Uz to, poziva ga da utvrdi je li javnu dužnost koristila za interese i probitak osoba s kojima je povezana te propustila od nadležnog Povjerenstva, u skladu s načelima javnih dužnosti, zatražiti mišljenje o angažmanu vanjskih savjetnika čime nije otklonila sumnju u postojanje sukoba interesa. Todorić smatra da bi Povjerenstvo trebalo utvrditi i je li ministrica Dalić postupila protivno članku 7. Zakona o sprječavanju sukoba interesa tj. koristila povlaštene informacije o djelovanju državnih tijela i zloupotrebljavajući položaj dužnosnika utjecanjem na odluku zakonodavne i izvršne vlasti kako bi interesno pogodovala sebi i povezanim osobama. Todorić je pozvao i Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (HANFU) da utvrdi je li bilo zlouporabe tržišta financijskim instrumentima kod trgovanja dionicama društava iz sustava Agrokora protivno Zakonu o tržištu kapitala, odnosno korištenja povlaštenih informacija kojima je Vlada raspolagala (da se radi na izradi Lex Agrokora i drugim informacijama) od strane državnih dužnosnika i vanjskih stručnjaka koji su sudjelovali na izradi Lexa. Posebice, da se utvrdi je li društvo Interkapital, koje je sada angažirano u Agrokoru, sudjelovalo ili posredovalo kod trgovanja dionicama društava Agrokora u vrijeme izrade Lex Agrokora. Pozvao je i Vladu da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ispuni svoju zakonsku obvezu i transparentno predoči informacije koje je ministrica Dalić odbila dati, jer je to, kako ističe, u interesu javnosti. Drži da bi Vlada trebala dostaviti informacije o tome tko je sve sudjelovao u izradi Lex Agrokora, temeljem koje pravne osnove su angažirani vanjski pravni i financijski stručnjaci, odnosno je li proveden postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi te u kojem vremenskom periodu se radilo na izradi Lex Agrokora. “Ministrica Dalić u svojem je ranijem odgovoru medijima ustvrdila da na izradi zakona nisu bili angažirani ni domaći ni strani konzultanti, ali je potvrdila da je “kroz dulje razdoblje u različitim fazama izrade zakona o određenim zakonskim rješenjima zatraženo mišljenje više vanjskih pravnih i financijskih stručnjaka različitih područja ekspertize i specijalizacije”. Ministrica, međutim, nije javnosti otkrila tko su ti stručnjaci”, navodi Todorić u svojoj objavi na blogu. /Hina/

Autor: