VELIKI PETAK - ISUS RAZAPET NA KRIŽ

19.04.2019. 08:35:27

Dan Isusove muke i smrti! Na ovaj sveti dan mislimo na križ muke i smrti našega Gospodina Isusa Krista. Tako častimo Sveti križ našega Gospodina kao znak pobjede nad smrću i nad svakim zlom. Tajna vjere: u smrti je život." Mi ne slavimo samo smrt i Isusovo uskrsnuće, nego također pokušavamo sa svim osjetilima doći u trag tajne našega spasenja. Želimo čuti, vidjeti, osjetiti i doživjeti, da smo oslobođeni od smrti za život, da ćemo biti vođeni iz tame u svjetlost. Biti kršćanin znači: "Vjerovati u to, da Isusov put na drvo križa nije bio drveni put." KRIŽ Dvie dašćici na križ, to je križ. I dvie groti na križ i to je križ, i dva pruta na križ i to je križ, i dva nuoža na križ i to je križ, i dva prsta na križ i to je križ. Ma dva človeka na križ, to ni križ. Dva človeka so vajka kako dva križa. Zvane Črnja (1920 – 1991)

Autor: