ZATVORENA SJEDNICA Vlada donijela niz novih kadrovskih rješenja

30.10.2020. 08:41:00

Vlada je u četvrtak na zatvorenome dijelu svoje 17. sjednice utvrdila stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zdravstva (EPSCO Health), 30. listopada 2020. te za Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 4. studenoga 2020. godine.

S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja označen je stupnjem tajnosti "ograničeno", stoga ovu točku nismo u mogućnosti objaviti. 

Vlada je usvojila usmeno Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.

Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije.

Što se tiče kadrovskih pitanja, državni službenik Vicko Mardešić ovlašten je za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za upravljanje operativnim programima Europske unije u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike do provedbe javnog natječaja za ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci, jer mu ovlaštenje ističe 7. studenoga 2020.

Damir Vanđelić imenovan je privremenim ravnateljem Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije do imenovanja ravnatelja na temelju provedenog javnog natječaja, a najduže do godinu dana.

Razriješen je dio vršitelja članova Upravnog odbora, te su imenovani članovi Upravnog odbora Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji se imenuju na prijedlog Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, na prijedlog radnog tijela Hrvatskoga sabora matičnog za pitanja hrvatskih branitelja te na prijedlog ministra nadležnog za prava hrvatskih branitelja i ministra nadležnog za znanost i obrazovanje.

Razriješeni v.d. članovi su Marija Dujić, Tom Kačinari, Željko Marijanović, Tihomir Trešćec,  i Leo Erceg. Imenovani članovi na prijedlog Fonda su Marija Dujić, Tom Kačinari, Željko Marijanović, Tihomir Trešćec, a na prijedlog radnog tijela Hrvatskoga sabora Ante Deur. Leo Erceg imenovan je na prijedlog ministra hrvatskih branitelja, a dr. sc. Ivana Franić na prijedlog ministra znanosti i obrazovanja.

Razriješeni su i dosadašnji vršitelji dužnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Marija Dujić i Tom Kačinari te su istovremeno imenovani predsjednicom i zamjenikom predsjednice Upravnog odbora iz reda imenovanih članova.

Razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnog vijeća, te je imenovan dio novih članova Upravnog vijeća zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom koji se imenuju na prijedlog ministra nadležnog za rad i socijalnu politiku, Gospodarsko-socijalnog vijeća i udruga osoba s invaliditetom.

Razriješeni članovi su mr. sc. Ante Vučić, Vesna Mastela Bužan, mr. sc. Bernard Jakelić, Višnja Stanišić i Zorislav Bobuš. Imenovani članovi na prijedlog ministara su mr. sc. Ante Vučić, Marija Barilić i Zvjezdana Bogdanović. Na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća imenovani su dr. sc. Filip Dujmović, kao predstavnik Vlade Republike Hrvatske, Višnja Stanišić, kao predstavnica sindikalne središnjice i Iva Nappholz, kao predstavnica HUP-a. Zorislav Bobuš imenovan je na prijedlog udruga osoba s invaliditetom.

Skupštini društva Državne nekretnine d.o.o. predlaže se opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora društva Hrvoja Ćosića i Ilijane Krešić Rajič. Goran Gotal i Ilijana Krešić Rajič predlažu se za nove članove Nadzornog odbora društva Državne nekretnine d.o.o., na novo mandatno razdoblje, temeljem provedenog postupka sukladno Uredbi o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (Narodne novine, broj 12/19).

Razriješen je dio članova Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru i to: mr. sc. Marko Pavić i mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, a Nataša Tramišak i Ante Matijević imenovani su novim članovima.

Razriješen je dosadašnji zamjenik predsjednika Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma Veljko Kajtazi. Razriješen je i dio članova i zamjenika članova provedbe Nacionalne strategije Marija Pletikosa, članica, mr. sc. Marija Lovreković, zamjenica članice, Mile Horvat, član i Hrvoje Buljan, zamjenik člana.

Veljko Kajtazi imenovan je novim zamjenikom predsjednika Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, koji je po položaju zastupnik romske nacionalne manjine u Hrvatskome saboru. Imenovan je i dio novih članova i zamjenika članova Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine koji se imenuju kao predstavnici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, sukladno Odluci o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine (Narodne novine, broj 105/20), i to: Marija Pletikosa, članica, Katica Lažeta, zamjenicom članice, Mile Horvat član i Vesna Trbojević zamjenicom člana.

Tomo Medved imenovan je predsjednikom Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj po položaju, a Stjepan Sučić njegovim zamjenikom.

Imenovani su članovi i zamjenici članova Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj, kao predstavnici Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, odbora Hrvatskoga sabora nadležnog za pitanja ratnih veterana, nadležnih ministarstava, ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara, Vukovarsko-srijemske županije, Grada Vukovara i predstavnika hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata s područja Grada Vukovara, sukladno Zakonu o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta (Narodne novine, broj 25/20), i to: general pukovnik Marijan Mareković član, Ivana Pušonjić zamjenicom člana,  mr. sc. Zvonimir Frka-Petešić član, Mirna Ivančić zamjenicom člana, Ante Deur član, Stipo Mlinarić zamjenik člana, Mirela Buterin članica, Ivona Paltrinieri zamjenicom članice, Nada Zrinušić članica, Tatjana Katkić Stanić zamjenicom članice, Ivica Šušak član, Nevenka Pašalić zamjenicom člana, Ivana Prgin članica, Dražen Klinčić zamjenikom članice, Anto Zelić  član Darja Pavličić, zamjenicom člana, Alen Klabot, član, Sandra Veber zamjenicom člana, Krunoslav Šeremet član, Ana Ištuk zamjenicom člana, dr. sc. Ante Nazor član, Mate Rupić zamjenikom člana, dr. sc. Ljiljana Blažević članica, Dijana Jolić zamjenicom članice, mr. sc. Dragutin Guzovski član, Ivan Kovačić zamjenikom člana, Tomislav Josić član, Pilip Karaula zamjenikom člana, Franjo Šoljić član, Marinko Čačić zamjenikom člana,  Zlatko Zaoborni član i Davor Špadijer zamjenikom člana.

Razriješena je dosadašnja predsjednica Grozdana Perić i članice Upravnog vijeća Kliničke bolnice Dubrava Veronika Laušin i dr. sc. Irena Jukić. Novim predsjednikom imenovan je dr. sc. Silvio Bašić, a članovima Jasminka Hlupić i Vedran Kranjčević.

Izvor: Direktno.hr

Izvorni autor: rj/Foto: fah

Autor: