BOJ ZA OBRAMBENU CRTU SELEŠ

22.11.2021. 18:18:00

Obrambena crta Seleš, prostire se po sljedećem: Isključno Jakovala-ulica Republike-kanal Orlovnjak-Stari Seleš-Bobotski kanal. Obrambenu crtu zaposjeda i brani: satnija Antunovac-Ivanovac-satnija za potporu 4. p.b. 106. br. satnije iz sastava 3. p.b. ,satnija iz sastava 5. p.b. 106.br., kao i sastavnice 4.p.b. Zapovjedništvo izvršava dio izdati obećanja, angažira se vod tenkove T-55 iz sastava 3.br.,Dvije SO-M36, jedan PZ top 20mm, vod MB-120.mm, dva BRD-ma tipa Sager sa protuoklopnim raketama i dva PZT 30.mm. Prage. Obećanih 500 protuoklopnih mina nikada nismo dobili. Temeljem tog obećanja mobiliziraju se dva traktora sa tarupima za prijevoz mina i pripremu terena za zaprečivanje protu oklopnim minama od Kruškara i Felje. Kako su bile organizirane snage ojačanja: od voda tenkova ostalo je samo dva i ti su su učestvovali u boju za Seleš kada je jedan i uništen, bitnica MB120 mm. zaposjeda pp. na Jakovali bila je na pp. samo 2 dana njih 25 tražilo je snage za osiguranje njih samih iako su se nalazili u dubini naše obrambene zone. Kada smo rekli da se osiguraju sami povukli su se bez suglasnosti zapovjednika obrambene crte u Osijek. 2 BRD-a bila su angažirana također nekoliko dana, na pp. Ulica Republike na način da je svaki dan jedan naš zapovjednik voda konkretno Mladen Vučemilović iste budio u Mari i pratio do Antunovca u sumrak su se vračali u grad i ujutro ne tako rano dolazili u Antunovac. PZT 20 mm isti dan kad je dovezen u Antunovac i predan uništen je na školskom igralištu topničkom vatrom iz smjera Silaša. 2 SO M36 90mm sa posadama bez ikakvog naoružanja bile su na polaznim položajima u školi, posade smo naoružali. Drugi dan je jedna SO M36 odvezena u Osijek zbog kvara na zračnom kompresoru i nije mogla paliti, jedna je učestvovala u boju za Seleš 2 PZT 30 mm. zaposjele su položaje na Selešu lijevo od ceste za Stari Seleš na zapovijed da se povuku oni su ostali. Osobno dolazi Josip Černi i zapovijeda im da se povuku u Osijek Tvrđa. Obećanih 200 ljudi nikad nismo dobili kao i već spomenute mine.
Neprijatelj 28. listopada napada duž cijele obrambene crte ,teškim topništvom razara Antunovac tenkovima i minobacačima napada prvu obrambenu crtu. Zaustavljen je na polaznim položajima (uništen 1tenk, 1 oštećen). Težište njegovog napada je bila ulica Republike iz smjera Velika pustara . Tada smo imali 1 poginulog( Damir Lajk),teško ranjenih 5 (Željko Andrijević, Boško Brtan, Stipo Cota, Josip Pikec, Ivan Terk) i 17 lako ranjenih pripadnika.
Piše 09. listopada doći će Tandarić. Tandarić dolazi i iz osobnog automobila iskrcava 3 sanduka protuoklopnih mina na ulazu u školu. Pošto djeluje topništvo po Antunovcu odlazi u Osijek bez da je ulazio u zapovjedništvo.
Zapovjedništvo se 08.10.1991.premiješta sa Seleša u Antunovac škola. Piše se nova zapovijed zapovjednika Obrambene crte. Navest ćemo samo neke odrednice zapovjedi: zapovjedništvo i sanitet škola smještaj brojno stanje 10. 1. vod zapovjednik Mladen Vučemilović, zapovjedno mjesto voda i smještaj kod Marinkovića brojno stanje voda 47. 2. vod zapovjednik Željko Tokić, zapovjedno mjesto i smještaj kod Mačkovića brojno stanje voda 43. 3. vod zapovjednik Emil Jurak zapovjedno mjesto i smještaj škola Brojno stanje voda 46. Logistički vod zapovjednik Dane Duganđić škola brojno stanje 19. Satnija za potporu zapovjednik Stjepan Šerić zapovjedno mjesto i smještaj škola brojno stanje 54. Inženjerijski vod zapovjednik Ivo Duganđić spavaju kod kuće i angažirani su u redovitim aktivnostima od 7 do 17 sat u izgradnji zaklona za vatreno djelovanje i prometnica brojno stanje 2o.Veza zapovjednik Duje Božinović zapovjedno mjesto i smještaj Šerić brojno stanje 8. Izvidnici zapovjednik Pero Čizić škola brojno stanje 6. Postrojbe se angažiraju dvosmjensko bez odmora, u pripremi se provodi obuka težišno na protu oklopnu borbu sukladno imajućim sredstvima. Zabranjuje se izlazak iz sela bez dozvole zapovjednika voda najviše tri pripadnika, više od toga u iznimnim slučajevima odobrava zapovjednik satnije. Popuniti i ravnomjerno rasporediti imajuća sredstva za protuoklopnu borbu kao i strojnice. Ostale odrednice tiču se veze, organizaciji logistike , korištenju M/V, obuke i organizacije inženjerijskog osiguranja. Ovo je samo dio originalnog dokumenta koje citiramo. Obrambena crta se zaposjeda temeljem sljedeće odluke zapovjedništva. Jakovalu-ulicu Republike- Knal Orlovnjak zaposjeda jedan pješački vod sa ojačanjem jednog pješačkog voda iz 3.p.b. Čepin, Kanal Orlovnjak lijevo i desno od komunikacije Seleš- Orlovnjak zaposjeda jedan pješački vod sa ojačanjem satnije iz sastava 3.p.b. Čepin, Stari Seleš brani satnija iz sastava 5.p.b. Bosutsko. Protu oklopne položaje satnija za potporu prosijeda po sljedećem: p.p.1. ne trzajni top Kanal Orlovnjak mrcinište i jedan RRB-90mm OSA, lijevo od komunikacija Seleš-Orlovnjak. Desno od komunikacije zaposjesti drugi protu oklopni položaj sa istovrsnim sredstvima. Protu oklopni položaj u prostoru Topolik posjeda: 1 SO-M36, top 1T-12, 1 OT-M60 i protuoklopni lanser POLK-19K11. Minobacački vod 120.mm. posjeda p.p. novo naselje-željeznička stanica, tenkovi zaposjedaju p.p. Seleš. Tako organizirana obrana uz obećana ojačanja bila bi vrlo čvrsta i obećavajuća u predstojećim borbenim djelovanjima.
Dana 10.10.1991.godine zapovjednik bojne Ilija Vučemilović daje ostavku na dužnost zapovjednika. Na njegovo mjesto postavlja se Željko Kožul. Prva zapovijed je bila da se zapovjedno mjesto bojne iz Antunovca premjesti u školu Ivanovac. Sada se usložava već složena situacija u koordinaciji sa nadređenim zapovjedništvom.
Nadređeno zapovjedništvo od obećani sredstava na obrambenoj crti ostavlja samo 2 tenka t-55 na položaju Seleš i 1 so-m36 na položaju Topolik. Neprijatelj intenzivira pritisak na obrambenu crtu djelovanjem tenkova i MB120mm iz razloga što blizina naše obrambene crte nije dozvoljavala uporabu teškog topništava zbog mogućnosti djelovanja po sobstvenim snagama. Teško topništvo razara Antunovac i Ivanovac.
Dana 18.10.1991. godine zapovjednik satnije i obrambene crte Zdenko Pongrac daje ostavku na dužnost zapovjednika satnije i obrambene crte Seleš predajući je operativcu zapovjedništva obrane. Citirati ću neke isječke iz njegove ostavke koju je podnio zapovjedniku¸106.br. Ne postoji koordinacija između nadređenog zapovjedništva, postrojbi koje se angažiraju po njihovoj zapovjedi kao i pravo zapovijedanja zapovjednika obrambene crte njima. Antunovčani i Ivanovčani nisu dobili niti jednu zimsku odru dok su postrojbe u Osijeku popunjene njima. Postrojbe iscrpljene dugotrajni bojevi djelovanjem ,lošem uvjetima smještaja, objekti u kojim borave su bez struje, vode, mogućnost grijanja i sušenja odjeće koju posjeduju, posebno je teško dragovoljcima iz Zagorja. Bez našeg znanja izvukli ste sve postrojbe kojim ste ojačali crtu ostala su samo 2 tenkaT-55 i 1 SO-M36. obećane mine nikad nismo dobili i ako je značajna količina bila u vojnom skladištu Lug. Što se tiče 106. br. osobno su svi osim Josipa Černija nula i totalno nesposobni za funkciju koju obnašaju. Vozila BRD-m moramo ići po njih i onda ih tražiti po spavaonicama u 16 sati ih vračati. Minobacači došli 2kom 120 mm. i 25 ljudi i od nas traže stražu. Jaro sa PRAGAMA napustio položaje po zapovjedi Benete i Černija. Neću navoditi ono što je govorio na osobnoj razini vjerujte da je rekao istinu.
Dana 22.10.1991. godine zapovjednikom Antunovačke satnije i zapovjednikom obrambene crte Seleš imenuje se Ivica Prša a njegovim zamjenikom Gledić Branko. Dana 26.10 1991. formira se 130. br. Istu noć snage 5.pb. Bosutsko po zapovjedi nadređenog zapovjedništva zaposjednutu crtu Stari Seleš napuštaju uz korektnu najavu do zapovjednika bojne Želimir Meštrovića , zapovijed nije proslijeđena iz nadređenog zapovjedništva zapovjedniku obrambene crte. Angažiraju se po zapovjedi nadređenog zapovjedništva da zaposjednu Rosinsku baru. Tada operativni dežurni angažira sve raspoložive snage: logistički , inženjerijski vod jer su sve snage bile angažirane na c.b., koji zaposjedaju položaje Stari Seleš. Dana 27.10.1991.godine zapovjedništvo obrambene crte saznaje da ulaze u sastav brigade u formiranju zajedno sa 3.p.b. Čepin.
Procijenite vi koji budete ovo čitali dali je mudro sa vojnog stanovišta dodijeliti obranu smjera glavnog napada neprijatelj zapovjedništvu brigade u formiranju, koje nema iskustva o bojevim djelovanjima i složenosti obrane uz ograničene potencijale. Brigada nema ustrojeno zapovjedništvo, niti osnovne sastavnice brigade. I p. b. je u formiranju koja bih trebala popunom zamijeniti snage iscrpljene dugotrajnim djelovanjem. Brigada nema ni ljudstvo ni materijalna sredstva: topništva za potporu, snaga i sredstava za protu oklopnu borbu, ustrojenu logistiku koja bih pridodane postrojbe opskrbljivala sa hranom, streljivom ,sanitetskim osiguranjem da ne nabrajamo dalje. Brigada je zvanično dana 05.11.1191. godine preuzela i u svoj sastav integrirala 3 i 4 bojnu .Do tada nije postojalo formalno zapovjedništvo obrambene crte. Dana 06 studenog u Antunovcu škola, na zapovjednom mjestu obrambene crte nadzor je proveo stožer brigade sastava: Nikola Huđin (zapovjednik), Petar Pavković(načelnik sisa), Branko Novak (pom. Za I.P.D), Stjepan (načelnik obavještajnog),Mirko Koščak (načelnik topništva), za ostale nismo sigurni da su bili ako jesu neka oproste. Tada zapovjednik i stožer drže moralno političke govore, informiraju se o oruđima topništva i protu oklopništva, te iznose kako bih se trebali ponašati zapovjednici i vojnici u ovim kritičkim vremenima. Kada je čuo referiranje operativca o stanju na obrambenoj crti: vojnici su iscrpljeni dugotrajnim borbenim djelovanjima, angažirani su već mjesec dana bez smjena i odmora, žive u neprimjerenim uvjetima, nema struje, vode , ogrijeva, zimskih odora, nisu posjetili svoje obitelji u prognanstvu već mjesecima, nema mina za zaprečivanje , nema streljiva za MB-120.mm. nema dovoljnog broja ljudi za širinu crte koje brane, što zapovjedništvo ima od topništva, oklopništva i dali raspolaže sa PZT i dodjeli ih na prvu obrambenu crtu i još toga iskreno bez uljepšavanja. Zapovjednik Huđin rekao je citiram :vas treba hapsiti. Reakciju operativca znaju tada prisutni: Ivica Prša, Branko Gledić, Zdenko Pongrac Željko Zaterini, Ilija Vučemilović i Zlatko Alagić, Stjepan Šerić. To je bilo zapovjedništvo obrambene crte Seleš. Bili bih dugi da opisujemo detalje referiranja na zapovjednom mjestu obrambene crte u školi u Antunovcu.
Od iznesenih zahtjeva, kao i od obećane potpore nije bilo ništa, boljem se nismo ni nadali, nadali smo se razum i znanju zapovjednika i zapovjedništva Operativne zone Osijek da će poduzeti hitne mjere s ciljem otklanjanja stanja u obrani sa spoznajom da im je poznata ozbiljnost situacije, kao i zapovjedništvo grada koje formalno zapovijeda postrojbama obrane grada(130. br.) Obrambene crta Seleš oslanja se na svoje snage i snage 3 p.b.Čepin. Bez topničke potpore ,bez oklopnih snaga iako značajan broj tenkova nalazi se u Osijeku ,Lugu i Barama. Uto vrijeme zapovjedništvo OZ raspolaže sa sljedećim oklopnim snagama: tenk T55 27kom, tenk M84 14 kom, BVP M80 14 kom, OT M60 13 kom, PT M-76 1 BTR 50- K 1 kom. 0d prosinca još satnija tenkova M84 i dvije satnije BVP-a M 80 ukupno: cca 50 tenkova, 50 OT-a taj je broj bio i veći, nismo uspjeli ažurirati podatke. Protu zračni topovi smješteni su u Tvrđi i Livani s kojih pozicija ne mogu djelovati po zrakoplovima i što oni tamo štite. Vjerojatno je to bila nova taktika uporabe protu zrakoplovnih topova pošto su naš najviši zapovjednici bili vida RV PVO. Neprijatelj zna stanje na crti bojišnice jer dio oficira J.N.A. kao suradnici K.O.S-a izvještavaju svoje stvarne šefove o stanju na crti obrane i u postrojbama. Na našu sreću nisu znali koliko možemo to izdržati, ni koliko nas ima, iznenadili smo se i sami.
Dana 01.11.1991. godine neprijatelj pokušava probiti obrambenu crtu Seleš uz znatne gubitke je odbijen (uništena su mu 2 tenka) , gubitke trpe i branitelji. Poginuli su Marijan Pleteš i Šimo Šimenić
.Dana 15.11.1991godine primijećeno je razmještanje novo pristiglih neprijateljskih snaga na Kudejaru , o tom je izvješteno zapovjedništvo O .Z. Osijek i od njih traženo da topništvo djeluje po Kudeljari. Zapovjedništvo je zapovjedilo da topnički divizijun 106.br. ostvari vatre po zahtjevu. Zapovjednik divizjuna javio se operativcu obrambene crte i da je sa topničkom i minobacačkom bitnico spreman za djelovanje. Naloženo mu je da ostvari vatru sa paljenog položaja nogometnog igralište u Antunovcu. Nakon nekog vremena rekao je da ne može ostvariti vatru iz Antunovca da će zahtijevane vatre ostvariti sa nogometnog igrališta u Ernestinovu. Nakon više vremena isti se nije javljao na sredstva veze ,niti je ostvarena zahtijevana vatra. Nakon dva sata isti se javio da ne može ostvariti vatre naprasno prekinuo vezu i s njim više nije bilo moguće stupiti u kontakt , o tome je izvješteno zapovjedništvo O.Z. Osijek. Pitamo se dali je zapovjedniku divizijuna bilo žao pucati po svojima? Da je ostvarena vatra po ciljevima na Kudeljari neprijatelj bi pretrpio velike gubitke od topničke vatre, jer se nalazio na otvorenom prostoru bez zaklona. Možda nabi bilo napada na Seleš?
Zapovjedništvo O.Z. Osijek dostavlja obavještajnu informaciju svi postrojbama, sljedećeg sadržaja: Neprijatelj će u roku pet dana provesti napadna djelovanja, pomoćnim snagama 554. motorizirane brigade napadati će grad Osijek, glavninom snaga: 12. mehanizirane brigada, 544 moto brigade i 125. pješačka brigade napadat će Seleš, Antunovac, Ivanovac, Ovčara. Smjer Laslovo i Ernestinovo napadaju snage 151.moto brigade,125 pješačka brigade i 505. moto brigade. S tim spoznajama koje ima zapovjedništvo O.Z .Osijek i svi zapovjednici, što se čini? Pet sati vremena u ratu je puno a ne pet dana ne čini se ništa da se da se konsolidiraju obrambeni položaji ojačanjima: tenkovi su u Osijeku ,Lugu, i Barama, Prage i i protuzrakoplovni topovi u Osijeku Čepinu o Brešću, protutenkovske mine u skladištima, topnički divizijuni na paljbenim položajima O.Z. Osijek i brigada bez konkretnih zadaća za ciljeve u obrani , glavnina obrambenih snaga u Osijeku po dubini obrane.
Zapovjedništvo 130 .br. piše novu zapovijed citiram: 1/130br. iz reona razmještaja. Gorjani, s. Punitovci na položaje: s. Vadislavci-s. M. Pomoćin- s. Vuka, po dubini s. Beketinci.2/130. br. razmjestiti na nove položaje i to. Ernestinovo-Laslovo a po dubini Paulin Dvor-Hrastin.3/130 .br. razmjestiti na novi položaji to: Antunovac-Seleš-Ivanovac, po dubini s. Čepin rok za zaposjedanje položaja D 24 h. Po zaposjedanju položaja prići inženjerijskom uređenju i utvrđivanju položaja. Zapovjedno mjesto brigade s. Gorjani (osnovna škola), zapovjedna mjesta bojni određuju zapovjednici bojni.
Pitanje, tako izgleda zapovijed brigade za borbena djelovanja?
Na obrambenoj crti Seleš ove zapovjedi nisu ništa promijenile. Crta se i dalje brani na osnovu zapovjedi zapovjednika obrambene crte i sa istim snagama, manje satnija iz sastava 5. p.b. 106 br. Okupacijom Vukovara neprijatelj sve raspoložive snage i ojačanja usmjerava ostvarivanju operativnog cilja. Blokirati grad Osijek pomoćnim snagama, glavninom snaga razbiti obranu Seleš- Ernestinovo-Laslovo i u prvoj etapi operacije ovladati s. Antunovac-s. Ivanovac-Ovčara Čepinska. Razbiti snage u s. Ernestinovo, s. Laslovo i zajedničkim naporom ovladati komunikacijom Osijek- Đakovo. Namjeru neprijatelja zna i nadređeno zapovjedništvo vidljivo iz obavještajne prosudbe dostavljene postrojbama. Dana 19. na 20.11.1991. godine posada 2 tenka koji se nalaze na zaposjednutim položajima Seleš javlja operativnom dežurnom obrambene crte „jaka eksplozija na Selešu“.Treći pješački vod koji se nalazi u pričuvi, zapovjednik Emil Jurak angažira se .Utvrđenim činjenicama da je neprijatelj sa svojom diverzantskom skupinom iz sastava 63. padobranske brigade Niš uništi jedan naš tenkT-55, posada nije stradala u to vrijeme nije bila u tenku. Zapovijeda se da vod zaposjedne obrambene položaje na prostoru koji do tada nije branjen zbog nedostatka snaga po slijedećem: Stara ciglana-kanal lijevo, desno kanal- Topolik. O događajima je izvješteno zapovjedništvo O.Z. Osijek oko 02 sata 21. 11. traženo je da topništvo djeluje po razvijenim neprijateljskim snagama i da se crta žurno obrambenu crtu Seleš ojača tenkovima protuoklopnim oruđima i ljudstvom. Uranim jutarnjim satima neprijatelj je ispred prednjeg kraja obrambene crte upalio sve tenkove i oklopna vozila spremajući se za napad. Obavijest je prenesena zapovjedniku O.Z. i tražena hitna pomoć. Ovo je odgovor, to neprijatelj grije motore zbog hladnoće i da budemo na oprezu.
Boj za obrambenu crtu Seleš počinje oko 7h. neprijatelj napada pješačkim snagama Stara ciglana Seleš, neprijatelj trpi velike gubitke i tu je zaustavljen tada oko 8,20 sati intenzivira djelovanje oklopno mehaniziranim snagama i ugrožava obranu. Da bih vam zorno prikazali dramatičnost i upornost same obrane prepisali smo originalnih dokument veze koji opisuje razgovor branitelja sa nadređenim zapovjedništvom.
8i20 Prvi put javljeno za pomoć
9i10 Korana javlja jak tenkovski i pješadijski napad na Koranu 2-javljeno Astri i tražena pomoć.
9i30 Korana javlja jak pješadijski napad na Koranu 1-javljeno Astri.
9i45Karlovac javio za dizanje ljudi i da budu spremni u pripremi (škola) za daljnju komandu.
9i55Korana javlja šalji te ljude odmah.
10i10Korana javlja probijena Kudeljara tenkovima ima mrtvih i ranjenih. Tražena hitna pomoć iz komande.
10i15Korana traži Prage iz komande. Rečeno pomoć stiže
10i35Javljeno Astri za pomoć. Probijeni svi punktovi na Selešu. Pomoć još nije stigla.
10i40Korana javila vapimo za pomoć
10i45Korana traži pomoć.
11.ooKorana javila da su opkoljeni, traže pomoć. Javljeno Astri.
11io5Korana javila da pomoć nije stigla
11o5Orljava (Laslovo) javila da su opkoljeni. Javljeno Astri.
11i10Karlovac pitao, dali smo poslali ljude?
11i15Korana traži ljude i pomoć u svakom obliku.
11i20Korana traži pomoć.
11i45Pomoć stigla iz Čepina javljeno Korani.
12i20Korana javlja za još svježih snaga.
12i35Korana traži hitno! Svježih snaga javljeno Astri.
13i00Korana se ne javlja.
14i45Koranna se javila.
Nadam se da čitanje ovih razgovora zorno dokazuje dramatičnost događaja i hrabrost branitelja i koliko dugo se branila obrambena crta a pomoć nije stigla.
Tog dana stabilizirana je obrana dolaskom specijalnih snaga policije, satnije iz 5 pješačke bojne 106.br. Bosutsko i snagama Antunovačke satnije. Po neprijateljskom zauzimanju Seleša, uspostavljena je nova crta obrane po sljedećem: Jakovala-ulica Republike-Novo naselje -Salaš. Gore navedene snage drže i inženjerijski dorađuju tu crtu i 21.11.1992.Vod MB-120 mm. kojim je zapovjeđeno u napadu na Seleš da se izvuče sa paljbenog položaja u Antunovcu i zaposjedne paljbene položaje u Ivanovcu(nogometno igralište) i po spremnosti za paljbu izvjesit zapovjedništvo obrambene crte. Izuzet je samovoljnoj zapovjedi načelnika topništva 130.br. Mirko Koščak, tako da obrambena crta Antunovac ostaje bez jedine topničke potpore.
Dana 22.11.1991. godine Nadređeno zapovjedništvo donosi odluku da izvrši napad na Seleš tijekom noćni sati dana 22.11.1991.godine. Snage koje se angažiraju: satnija Antunovac ,dvije satnije iz 3. p b. 130 .br. Čepin, snage 160.br. u čijem je sastavu bila i studentska satnija, satnija Sjenjak, tenk T-55 i PT-76 mm. zapovjedništva obrane grada i snage dvije satnije specijalne policije . Potporu daje zapovjedništvo O.Z. Osijek sa 16 projektila topa 130mm u pripremi napada.
Temeljem osnovne ideje sačinjen je plan izvršenja zadaće konkretno izdanim zadaćama izvršnih postrojbi na zapovjednom mjestu obrambene crte (škola Antunovac) . U izdavanju zapovjedi korištena je aero foto karta radi boljeg razumijevanja zadaće.
Desno od komunikacije Antunovac-Seleš napada 1 satnija Čepin i 1 satnija Antunovac-
Lijevo od komunikacije Antunovac-Seleš napadaju: satnija Sjenjak, Studentska satnija, 2 satnije specijalne policije i desetina Antunovačke satnije.
Obrambenu crtu na položajima Novo naselje zaposjeda jedna satnija3 p b. Čepin sa zadaćom da brani zaposjednutu crtu u slučaju neprijateljskog protu udara.
Posade tenka T-55i PT-76mm dobile su zadaću da sa položaja Salaš i položaja Novo naselje u trenutku trajanja topničke potpore samostalno otvore vatru po ciljevima na Selešu. Iste su zapovijed odbile i rekle da im je zapovjeđeno da će oni djelovati iz Luga i samovoljno su napustili prostor ispred škole gdje su bili na polazni položajima.
Postrojbe su bez prijekorno zaposjele polazne položaje i izvjestile o spremnosti za paljbenu potporu po ekonomiji Seleš.
Obećana paljbena potpora nikad nije ostvarena kao i sva obećanja do sada. Kad je nadređeno zapovjedništvo izvijestilo sredstvima veze da je paljbena potpora izvršena, nije pao niti jedan projektil na pustaru Seleš (možda je to bio signal za neprijatelja) nastao je pakao. Sve raspoloživo topništvo neprijatelj ojačano topničko raketnim pukom iz smjera šume Matica otvorilo je vatru po Antunovcu, Ivanovcu i komunikaciji Brijest-Antunovac. Postrojbe lijevo od komunikacije odlučile su da se izvuku iz dodira sa neprijateljem i povuku na polazne položaje. U tom izvlačenju ušli su u vatru dalekometnog neprijateljskog topništva i pretrpi li velike gubitke. Dva poginula i dvanaest teško ranjenih pripadnika 160. br., satnije specijalne policije imale su nekoliko lakše ranjenih.
Postrojbe desnog smjera napada udaljene oko 100 metara u kanalu ispred Seleša nisu pretrpjele gubitke, izvlačenje su započele poslije intenzivno topničkog udara.
Postrojbe angažirane u napadu napuštaju Antunovac. Antunovac tada brane dva vod Antunovačke satnije, jedan Novo naselje ,jedan ul. Republike ,jedan vod iz Ovčare satnije iz sastav 3. p.b. Čepin brani Salaš -željeznička stanica i jedan vod i policijska desetina brane Jakovala.
U boju za obrambenu crtu Seleš poginulo je i nestalo osamnaest Hrvatskih branitelja. Božo Balaž, Damir Bek, Stjepan Boni, Tihomir Čudić, Danijel Dorić, Darko Gotal, Nenad Jugović, Damir Lajk, Zvonko Mekić, Josip Milas, Stjapan Perhot, Stjepan Perić, Marijan Pleteš, Anton Rebić, Zoran Slivonja, Šime Šimenić, Ivan Šutak, Ivan Zbiljski.

Izvor: Stjepan Šerić - fb/Foto: Ilustracija

Izvorni autor: Stjepan Šerić

Autor:

Važna obavijest:

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu PDN dopušteno je samo registriranim korisnicima.

Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu PDN te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.