ČETNIČKI I PARTIZANSKI ZLOČINI NAD HRVATIMA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 1941. – 1945. - IV. dio

06.11.2020. 21:31:00

Zdravko Dizdar, Mihael Sobolevski  „ Prešućivani četnički zločini u Hrvatskoj i u

                                                                      Bosni i Hercegovini 1941.- 1945.

Zdravko Dizdar „ Četnički zločini u Bosni i Hercegovini „

„Zločini i teror u Dalmaciji 1943. – 1948. počinjeni od pripadnika NOV, JA, OZN-e i UDB-e“

Dokumenti

Priredili : Blanka Matković, dipl. povjesničarka, Ivan Pažanin, mag.iuris.

„ Društvena i politička zbivanja u Šibeniku u razdoblju od 1944. do 1946. „

Doktorska disertacija Marijane Mikulandra

                                                      1944. godina

          3. siječnja 1944. četnici su iz sela Dubrave odveli 6 mještana i ubili ih na nepoznatom mjestu.

          3. siječnja 1944. četnici su u selu Čavoglave na njivi pri kopanju zatekli Filipa Perkovića i sina mu Matu, ubili obojicu , a zatim zapalili tri štale.

          4.siječnja 1944. četnici su u selu Moseć zatekli dvije kćerke Jure Strunje na paši sa 36 ovaca i 20 koza.  Djevojke su istukli a stoku otjerali sa sobom.

          2. veljače 1944. četnici sela Kanjana i Kosova došli su u selo Čavoglave i od mještana opljačkali 136 komada stoke, zapalili 14 kuća i 12 štala. Opljačkanu stoku otjerali su u četničku brigadu u Kosovo.

          22. veljače 1944. četnici iz Skradina, Konjevrata i Žitnića napali su selo Dubrava kod Šibenika i ubili 25 mještana, 5 ranili ,  62 mještana mučili i 95 mještana opljačkali.

          22. veljače 1944. četnici su  u Dubravama u jednoj kući zatekli tri sedamdesetogodišnja starca kako sjede uz odar pok. Ante Škugora. Četnici su najprije pokupili robu s mrtvaca i onu ispod njega, zatim pokojnika bacili na dvorište i iznad njegova tijela postrojili tri sedamdesetgodišnja starca Ivu Škugora, Jerko Šišak i Jakova Petrinu i ubili ih iz pištolja.

          22. veljače 1944. četnici su u Danilo Birnju ubili : Vicu Blace (58), Krstu Blace (23), Nikolu Višnjića (60), Krstu Rončevića (39) i dvojicu Malenica.

          Noću između 22. i 23. veljače 1944. jedna grupa četnika iz Skradina došla je u selo Dubravice i uhitila kod njihovih kuća : Luku Laću, Niku Jurića, Josu Mijića, Antu Brajkovića i Antu Paraća   . Četnici su ih sve povezali žicom i odveli do rijeke Krke, zlostavljali ih na način da su im prebili po jednu ruku, zatim noževima izboli po sljepočnicama i na koncu zaklali noževima i bacili u Krku.  24. veljače 1944. mještani su ih izvadili iz Krke i pokopali u selu Dubravicama.

          25. ožujka 1944. četnici su napali Bilice te 11 mještana strijeljali ili pogubili hladnim oružjem. 16 mještana Bilica poveli su sa sobom u Skradin gdje su ih naknadno likvidirali.

          10. svibnja 1944. četnici su u selu Vrpolje kod Knina ubili Josipa Šimića (15) i njegovo tijelo bacili u potok.

          2. lipnja 1944. četnici su iz Primoštena  odveli župnika don Ivana Šarića i ubili ga na nepoznatom mjestu.

          14. lipnja 1944.  četnici su u Crnici ubili Krstu Lambašu i Franju Panjkotu. Obojica su pronađeni pod jednim zidom potpuno zatrpani kamenjem. Lambaša u jednoj rupi sa četiri metka u glavi, sa izbijenim zubima i ozljedama po tijelu, a Panjkota potpuno izmrcvaren i sa tragovima uboda nožem po vratu i prsima.

          17. lipnja 1944. četnici su u selu Pazorine ubili četiri Vudraga: Dumu (68), Vicu (74), Stanu (54) i Anitu (33).

          17. lipnja 1944. četnici su u selu Raslina ubili Antu Lokasa.

          22. srpnja 1944. četnici su upali u Bilice i zaklali dva starca, Luku i Niku Mikulandru.

          U srpnju, 1944. četnici su između Krapnja i Zlarina ubili don Antuna Juričeva (30), tajnika šibenske biskupije.

U blizini Primoštena četnici su ubili don Ivu Jurčeva (32), župnika iz Rogoznice i tijelo bacili u more.

          U kolovozu, 1944. četnici su na cesti između Žitnića i Drniša ubili listonošu Hrstića, prije toga ga mučeći na najgrozniji način.

          12. rujna 1944. četnici Skradinske leteće četničke čete upali su u selo Bićine i zaklali :

Ivana, Anku, Tonu ( dijete), Mariju,  Anu (3), i Josu (2) Pulića, te Jeru, ženu mu Stanu, Tonu (dijete), Dragicu ( dijete ), Josu i ženu mu Maru, Kaju, Marka, Ivu (6),  Niku i ženu mu Katu, Luciju, Cvitu ( dijete), Davida (5), Jakova i ženu mu Jelu, Iku (8), Josu (6), Ivicu (3), Antu ( 6 mjeseci ), i Jerku Paić (7).

Tom prilikom četnici su zapalili 7 kuća i sve svoje žrtve bacili u vatru, izuzev djevojaka Kaje i Luce koje su silovali a zatim zaklali.

U veljači 1944. Prvi dalmatinski četnički korpus imao je u svom sastavu sedam brigada ( Kosovsku, Vrličku, Mosećku, Prominsku, Dinarsku, Svilajsku i Leteću ) s oko 2.700 naoružanih četnika.

Drugi dalmatinski četnički korpus imao je oko 1.600 naoružanih  i oko 4.000 organiziranih četnika.

Početkom svibnja 1944. Dinarska četnička divizija brojala je 6.240 naoružanih četnika.

Početkom prosinca 1944. Nijemci su omogućili Dinarskoj četničkoj divizija na čelu sa popom Momčilom Đujićem kao njemačkim suradnicima ( koji nisu htjeli i pored amnestije stupiti u partizane ) da se izvuku na područje Bihaća, a zatim preko Like i Hrvatskog primorje prebace u Istru., a potom u Sloveniju, gdje će se 30. travnja 1944. predati američkim postrojbama.

Sa Đujićem je iz kninske i drniške krajine krenulo oko 3.000 četnika  i to :

Iz Kotara Drniš oko 400 četnika, iz Plavna 60, iz Radučića 9, iz Golubića 64, iz Radljevca 46, iz Otona 133, iz Pađena 132, iz Mokrog polja 26, iz Ervenika 21, iz Kninskog polja 8, iz Topolja 13, iz Kosova 400 četnika, a ostali četnici bili su iz Strmice, Podinarja, Polače, Biskupije, Vrbnika i Ljupča.     

Iz Kotara Knin prešlo je u partizane 100 četnika ( 40 sa Dinare i 60 iz Golubića )

U šumama oko Knina krajem 1944. krilo se oko 130 četnika.

Opunomoćstvo UDB-e za grad Šibenik dostavlja 19. travnja 1948. Odjeljenju UDB-e za Dalmaciju IV Odsjek u Splitu popis likvidiranih osoba na području Kotara Šibenik nakon što su 3. studenog 1944. grad zauzele  postrojbe 26. divizije NOV i PO Jugoslavije, te popis osoba koje su likvidirane u vrijeme rata.

Za likvidirane Hrvate navodi se da su ubijeni zbog suradnje i špijunaže za okupatora, a likvidirani su po kratkom postupku od strane terenskih radnika ( aktivista ) Narodnooslobodilačkog pokreta ( NOV) ili po aktivnosti Narodnooslobodilačke vojske(NOV), a od 3. studenog 1944. osuđeni na smrt zbog suradnje sa okupatorom

ŠIBENIK

Drago Štrkalj (40), Norma Baranović (42),  Špiro Balić (32), Dragutin Krčmaroš (34), Drago Vizjak (29), Mate Dević (36), Marica Rogulj-Friganović (40), Vjekoslav Medić (40), Ante Blažević (65), Bruno Pastor (41),  Jure Tolić (38), Krešimir Roša (24), Stjepan Stočić (35), Marko Kožul (57),  Ante Kožul (64), Antica Kovačić (29), Nikola Medić (50), Nikola Pribudić(24), Krunoslav Jurišić (32), Ante Friganović ( 17), Marija Gojanović (49),

Jerko Kranjec (43), Krste Kovač (39), Augustina Meznalić (53), Viktor Pogorevc ( 35),

Milan Junaković (23),  Ante Ančić ( 41), 

BORAJA, KRAPANJ, ZABLAĆE,

Jerko Ćuklin ( 47),  Jerko Knežević (69),  Šime Gnižević (66),  Luša Riko (40), Jerko Luša (31), Ante Aleksa ( 58), Mate Matijević ( 50 ) Ivanica Valpi ( 36), Mladen Bolanča  (34)

DUBRAVA, KONJEVRATE, KRALJICE, DANILO BIRANJ, KRALJICE, SITNO DONJE, SLIVNO-PERKOVIĆ, PERKOVIĆ, VRPOLJE, JADRTOVAC, GORIŠ, ZLARIN

Rade Škugor (34), Petar Bralić (23), Petar Mišura ( 25), Vice Musić ( 56) , Ana Musić ( 58),

Milegatara ( 30), Stana jakšić-Juras (37), Kata jakšić-Krnić (37), Vice Slavica (41), Ika Bađim-Mikulandra (49), Ljuba Mikulandra-Piližota (27),  Marija Mišura (19), Joso Rakić (33), Stipe Morović (42), Mile Šandić (30), Ante Marković (22), Ljubo Kranjac (22).

ZATON, ZLARIN, VODICE, PRVIĆ LUKA, MURTER, GAĆELEZE

Tomo Mrša (51), Roko Mrša (48), Tome Mrša (18), Ivan Vučak (31), Ante Suša 24), Andrija Čače (38), Mihovil Vlašić (26),  Šinka Španja ( 17), Ferdinand Juraga ( 36),

RUPE

Jure Mandušić (30), Niko Mandušić (21), Paško Mandušić (24 ), Stipe Čavčić ( 30), Ižak Jurić (21),  Stipe Kovilić (19), Slavko Mišković (20), Jere Jurić 19), Mate Širinić (21), Mate Zorica 832), Nikola Marasović (21), Šime Zorica (19), Marko Verović 836), Ivan Verović (23),

Dujo Ljubičić (18), Paško Širinić (35), Ante Verović ( 36), Mate Tepić ( 28),  Mate Libor ( 22 ),

Marko Drašković (30), Ivan Dujić ( 38),  Paško Barišić ( 17 ), Joso Zorica (32),Jure Mandušić ( 30), Dujo Mandušić (34),  Mateo Radaš ( 48), Niko Barišić ( 53),  Šime  Verović ( 38 ).

PRIMOŠTEN

Ivan Skorin ( 33 ), Križan Huljev ( 25 ), Jere Mikelin ( 25), Ivan Perkov (25), Jerko Bordan ( 38), Jerko Huljev ( 36), Ana Huljev ( 57), Križan Perkov ( 29), Marija Živković ( 23),  Vica Županović (21),  Mijo Radić ( 51),  Jozo Peran ( 39), Ive Jaram (51), Roko Šarić (39), Šime Milutin ( 48),  Bare Ljubić (43),    

MURTER , TISNO, VODICE, PIROVAC, PRVIĆ LUKA, TRIBUNJ, PRVIĆ ŠEPURINE, RASLINA, ZATON, ŽIRJE, BETINA, LAĐEVCI, ČISTA VELIKA

Luka Banov (39), Jakov Plaslić (59), Nikola Mitrov (47),  Ante Turčinov (22),  Jere Mić (43), Toma Mihić (51), Martin Roca (45), Marija Mihić (41), Ivo Pešo (54), Anka Pešo (26),  Mirko Čubrić (32), Mile Jelušić (36), Cvitan Cvitan (50), Mate Šižgorić (50),  Ante Kaleb ( 47), Mate Olivari ( 36), Šime Perak (35), Petar Biluš (20),  Bare Škarić (22),

SKRADIN

Zlatko Vatavuk,  Petar Marin,  Mate Šivinić,  Joso Takić, Božo Čerkinić, Ivan Šerkinić, Ante Seljak, Mato Tovčić, Paško Bilić.

SONKOVIĆ

Petar Matić ( 47), Adam Matić ( 43), Marko Sladić ( 41)

OSTROVICA

Mile Mijaljević ( 24), Filip Mijaljević 823)

DUBRAVICE

Mara Brajković (40), Ana Brajković (46)

PLASTOVO

Ivan Sladić (36), Stjepan Sladić (44).

PIRAMATOVCI

Ante Zeljak (42),  Ljubo Maretić (51),Mate Tajčić (34), Paško Bilić (36).

VAĆANI

Ivan Šerkinić (22), Božo Šerkinić (46),  Joso Tokić (39)

14. siječnja 1944. partizani su ubili fra Andriju Zjačića, župnika u Lišanima.

Za strijeljanje fra Andrije određena je jedna desetina Sjevernodalmatinskog odreda, a onda pozvan dragovoljac da ubije fra Andriju. Javio se partizan Ivica Lasan i ubio fra Andriju.

1946. g. Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u svojoj odluci o utvrđivanju zločina okupatora i njihovih pomagača proglasila je fra Andriju Zjačića , katoličkog svećenika, zločincem. Javni tužilac okruga Šibenik u siječnju, 1947. podigao je optužnicu protiv fra Andrije, koji je tada bio već tri godine mrtav, zbog kaznenog djela protiv naroda i države, koje je detaljnije okvalificirano kao poticanje na rušenje narodnooslobodilačke borbe i pokolj srpskog stanovništva u Lišanima i neposrednoj okolici.

Okružni narodni sud u Šibeniku osudio je naknadno u prvoj polovici 1947. mrtvog fra Andriju Zjačića na kaznu smrti, gubitak građanskih i političkih prava te na kaznu konfiskacije imovine!!!

5. studenog 1944. na nalog člana Okružnog komiteta KPJ za Šibenik Krste Lambaše ( Maće ) ( rođ. 1923 .) i pod njegovim vodstvom partizani pripadnici Prve dalmatinske brigade Vinko Martinović, Ivan i Josip Ninić, odveli su iz šibenske bolnice 50 ranjenika, ustaša i domobrana, na područje kod crkve i Šibenskom polju u Ražinama i pogubili ih hladnim oružjem, te ih bacili u više jama u neposrednoj blizini. Krsto Lambaša ( Maćo) rezao je do izdahnuća ranjene ustaše i domobrane vadeći im dijelove organa iz tijela. Lambaša je u jednu jamu ubacio trojicu ranjenih ustaša koji su bili živi nakon neuspjele likvidacije.

Krsto Lambaša ( Maćo ) i danas živi u Šibeniku, predsjednik je tzv. antifašističke organizacije i smatra se uglednim građaninom Šibenika.

Kotarski Narodnooslobodilački odbor Drniš 18. kolovoza 1945. donosi spisak likvidiranih narodnih neprijatelja za koje su izrečene presude po vojnim  ili civilnim sudovima za likvidaciju ili konfiskaciju imovine

Za likvidirane Hrvate navodi se da su ubijeni zato što su bili ustaški i okupatorski suradnici.

 

                                                                                1944. godina

DRNIŠ

Petar Grcić (36), Ante Grcić (44), Marko Dičak (43), Niko Andabaka ( 41), Ante Knez (34 ), Mate Grcić ( 45), Mladen Širinić (38), Marko Živković (34), Mate Živković (46), Božica Copić (68), Toma Vukorepa (45), Ivan Bilušić (61).

ČITLUK

Marko Vucić (45), Kaja Vucić (45), Pilip Svetina (48), Ivan Duvnjak (33), Josip Gojčeta (23), Ante Gojčeta (41), Ivan Budanko (41 ), Ivan Validžić (39),  Matko Validžić (48), Nikola Mudrinić (47), Petar Samac (30),

DRINOVCI

 Šime Ivić ( 36), Ante Ivić ( 41), Marko Dević (52), Stipe Dević (23), Ivan Dević (54), Mijo Skelin (54), Ante Skelin (24), Mate Skelin (67), Pajo Bačić (50), Ivan Bačić (55), Pajo Bačić (28),

GRADAC

Ivan Vidović (26), Toma Čajić(50),

KAOČINE

Paško Kulušić (22), Frane Vlajić (19),

KARALIĆ

Paško Stojanović (17), Ante Stojanović (19).

KLJUČ

Ivan Skelin ( 62),

LUKAR

Mile Sarić( 40), Ante Sarić ( 59), Dmitar Novak ( 63), Petar Prgeša ( 61),

MATASI

Josip Markić (549, Josip Zelić (22),

MIRLOVIĆ POLJE

Petar Buzov  (37),  Šimun Buzov (34),

MRATOVO

Marko Radan (47),  Nikola Radan (47),  Petar Perica (35),  Ive Radas (20),  Stipe  Radas (23 ),  Ive Džaja (18), Paško Džaja (31), Marko Čilaš (28),  Krste Bakmaz ( 19 ).

NEVEST CERA

Ante Budiša ( 21)

OKLAJ

Stipe Bronić (35),  Ante Bronić (29),  Ivan Ikica (41), Zvonko Bandalo (30),  Marko Ikica (20), Ivan Knežević (55),  Zdravko Knežević (21),  Ante Bikić (18),  Luka Ljubičić (51), Mate Džepina (36), Marko Ljubičić (20), Mile Bronić (18),

OTAVICE

Stjepan Reljanović (20),

POKROVNIK

Stipe Copić (42),

PULJANE

Mile Perica (37),  Marija Perica (30)

RADONIĆ

Petar Šimac (50),

RAZVOĐE

Ivan Duvančić (31),  Josip Klepo (35 ), Ante Duvančić (23), Ivan Tošić (24), Manda Suman (49),

SIVERIĆ

Krste Šiklić (31),  Ivan Ramljak (52),  Drago Ercegovac (23), Petar Ramljak (20),

SUKNOVCI

Kata Šojić (39),  Ivan Zrile (61), Krste Zrile (21),  Zvonko Dujić (20),

ŠIRITOVCI

Šime Skelin (60),  Ivan Vatavuk (34).

LIŠNJAK

Niko Vukušić ( 48), Mile Vukušić (41),  Ante Vukušić (34),

TRBOUNJE

Mate Matić (31),  Šime Kontić (269,

UMLJANOVIĆ

Ivan Ivanišević (40), Marko Kajić (21),

UNEŠIĆ

Nikola Matetić (50), Paško Ercegovac (36), Ivan Borzić (59)

KRIČKE

Fra Joso Jerković (32) ubijen jer su ga partizani optužili da je ustaški krvnik

Opunomoćstvo OZN-e kninskog područja 24. 1. 1945. dostavlja dopis OZN-i za oblast VIII Korpusa OZN-e Hrvatske popis likvidiranih okupatorskih pomagača od oslobođenja Knina 3. 12. 1944. do siječnja 1945.

 

Likvidirano ustaša – 74

Likvidirano špijuna – 43

Likvidirano pomagača okupatora – 27

 

                                                                                                                                  PRIPREMIO: Tomislav Čolak/PDN

Izvorni autor: PRIPREMIO: Tomislav Čolak/Knin/Foto:mega-media.hr

Autor:

Važna obavijest:

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu PDN dopušteno je samo registriranim korisnicima.

Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu PDN te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.