ČETNIČKI I PARTIZANSKI ZLOČINI NAD HRVATIMA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 1941. – 1945.

05.11.2020. 09:00:00

Zdravko Dizdar, Mihael Sobolevski  „ Prešućivani četnički zločini u Hrvatskoj i u Bosni i

                                                                  Hercegovini 1941. – 1945. „

Zdravko Dizdar  „ Četnički zločini u Bosni i Hercegovini 1941. – 1945. „

Zločini i teror u Dalmaciji 1943. – 1948. počinjeni od pripadnika NOV, JA, OZN-e i UDB-e“

Dokumenti

Priredili : Blanka Matković, dipl. povjesničarka, Ivan Pažanin, mag.iuris.

                                                               1943. godina

1. siječnja 1943. četnici su upali u selo Matase kod Knina te od mještana opljačkali razne robe ( mesa, suhog mesa, vina, rakije, pokućstva , robe ) u vrijednosti od 1.050.000 kuna.

Otjerali su i 43 ovce, a Antu Tarabića teško povrijedili.

3. siječnja 1943. četnici su upali u selo Lukar ( Promina ) te od mještana opljačkali raznu robu u vrijednosti od 680.000 kuna. Otjerali su i 86 ovaca, a Matu Pericu koga su zatekli na paši sa ovcama, ubili.

18. siječnja 1943. četnici su u selu Žitnić kod zaseoka Kašići na javnom putu ubili braću  Matu i Josu Škaro. Matu su uboli nožem u trbuh, a Josu u desnu plećku. Joso je odmah izdahnuo , a Mate je umro nakon pola sata.

24. siječnja 1943. četnici su u Žitniću opljačkali 20 katoličkih kuća, a svi Hrvati iz Žitnića, 30 obitelji , izbjeglo je u Drniš.

26. siječnja 1943. četnici  su u selu Ružić zapalili kuću Jakova Škalića, i sa sobom poveli Šimuna Eleza.  U selu Otavice zapalili su kuću Petra Reljanovića i u vatru živog bacili Šimuna Eleza . U selu Ružić zaklali su Matu Vestića, a Matu Šperandu ubili iz puške.

U selu Otavice zapalili su Državnu osnovnu školu. Iliji Meštroviću ( 84), stricu kipara Ivana Meštrovića, zapalili su kuću i živog ga bacili u vatru.

Katu Reljanović ( 6 ) ubili su iz puške.  Matiju Gabrilovića živog bacili u vatru.

U selu Gradcu ubili su iz puške Jakova Marjanovića, Matu Durana i Božu Čajića, a zaklali Josu Marjanovića.

Četnike su predvodili pravoslavni pop Sunajko iz Drniša, Lazo i Petar Lunić iz Ružića, Jovo i Dušan Perišić iz Kričaka.

26. siječnja 1943. četnici su upali u selo Maovice. U napadu je sudjelovalo  oko 4.000 četnika. Došli su iz pravca Štikova pucajući i vičući „ Pali i kolji sve što je katoličko „. Sa četnicima bili su i pravoslavni mještani sela Maovice i to iz zaselaka Đurića, Cvitkovaca, Primetica i Petkovića, te četnicima pokazivali koje su kuće katoličke.  Iz Maovica četnici su ponijeli sa sobom svo blago, hranu i robu do koje su mogli doći.  Od 360 domaćinstava koliko je brojilo selo Maovice, izgorjele su sve kuće koje su bile pokrivene ševarom i gredama.

Seoskog glavara Niku Blaževića ( 68 ) četnici su živog nabili na kolac i pekli na vatri dok nije umro.

Četnici su u Maovicama  zaklali i bacili u vatru Matu Topića ( 30 ) , Marka Milkovića (62 ) i Antu Denića ( 45 ).

Šimu Režića (7) i Matu Kojundžića ( 32 ) izboli su noževima i žive bacili u vatru.

Ubili su:

Katu Mišić ( 40 ), Božo Brtan ( 40 ), Ivan Brtan ( 45 ), Petar Brtan ( 50 ), Kata Brtan ( 18 ), Ivan Škorić ( 60 ), Pera Škalić ( 70 ), Mile Škalić ( 37 ), Ika Škalić ( 30 ),  Jere Varnica ( 25 ),  Boja Milković ( 45 ), Jozo Milković ( 37 ),  Božo Škalić ( 50 ),  Mile Milković ( 44 ),  Boja Blažević ( 14 Ante Milković ( 43 ) je u vatri izgubio oči i ruke.

Ivan Milković ( 29 ) ispečen je od vatre po čitavom tijelu.

Juri Deniću ( 70 ) prebijena je kičma, a Mašu Skorup ( 70 ) teško su ranili.

Pilip Brtan ( 60 ) izboden je po cijelom tijelu.

Iz Maovica su nestala djeca za čiju se sudbinu ne zna :

Jeka Milković ( 8 ), Ante Denić ( 5 ) i Ivo Režić ( 6 ).

26. siječnja 1943. četnici su došli u Vrliku i izvjesili svoju zastavu na pravoslavnoj crkvi.

U Vrlici su zaklali  Joku Barišića i njegovu ženu Maru, Anicu Barišić, Pavicu Marijaković i kćer joj Katu, Iliju Turudića i ženu mu Maru,  Petra Vrančića, Dunju Turudić, Miću Erdeleza, Sergija Konjevoda, te pravoslavce , listonošu Jovu Rnjaka i sudskog poslužitelja Đorđa Uljaljevića zbog toga što su služili ustašama.

26. siječnja 1943. četnici su upali u selo Kosore, a vodio ih je pravoslavni pop Petar Stoisavljević. Zapalili su dvije kuće Bože Lelasa, te po jednu kuću Anti Lelasu i Josipu Lelasu.

Zaklali su jednog mještanina Kosora.

27. siječnja 1943. oko  2.000 četnika napalo je selo Kijevo.  Od 450 domaćinstava koliko je brojalo selo Kijevo, polovina je uništena i spaljena. Sa četnicima su bili i pravoslavni seljaci iz obližnjih sela Polače, Štikova, Kosova i Turića, koji su sa sobom doveli svoje žene i djecu, te su im isti pomagali nositi opljačkanu robu.

Četnici su u Kijevu ubili :

Božu Keretu ( 30 ),  Franu Vujića ( 30 ), Ivana Keretu ( 30 ), Ivana Milkovića ( 70 ), Petra Cicvarića ( 40 ).

Četnici su sa sobom odveli i na nepoznatom mjestu ubili :

Miju Čavku ( 47 ), Ivana Vujića ( 50 ) i Ivana Vujića ( 50 ).

4. prosinca 1943.  četnici su  u Vrpolju kod Šibenika ubili  Marka Plenču, na njega privezali 50 kg željeza i ubacili ga u cisternu željezničke postaje u Vrpolju.

5. prosinca 1943. četnici su iz njihovih kuća odveli  Marka Plenču i Antu Mudžinića, na sadistički ih način umorili i zakopali u selu Jadrtovac.

6. prosinca 1943. četnici su u Skradinu s tornja katoličke crkve skinuli hrvatsku zastavu, opljačkali četiri hrvatska sela, te zaklali Stojana Podruga.

Četnici su u travnju 1943. godine u Kosovu kod Knina osnovali logor, nazvan od naroda  „ drugim Jasenovcem „.

Zapovjednik logora bio je žandarmerijski narednik  Dušan Ilić iz Pađena.

Logoraše su čuvali žandari pa je u Kosovu bio smješten Štab žandarmerijske brigade  sa zapovjednikom Milošem Smiljanićem.

Kroz logor je prošlo tisuće  nevinih ljudi, često djece i žena, a na stotine je odvedeno ravno na strelište u grabama Markovca i Topolja.

Logoraše se najčešće mučilo glađu, žeđu i batinanjem.

Postojala je posebna sprava  za mučenje, izum popa Đujića, nazvana po njemu  „ popovo bure „.  Bila je to velika bačva, okovana čeličnim obručima i sa svih strana izvana nabijena dugim čavlima, tako da su oštrice čavala bile iznutra .

U bačvu bi se zatvarao logoraš i bačva bi se zatim kotrljala niz strminu kraj kosovske crkve Lazarice. Mnogi su logoraši u bačvi iskrvarili i umrli.

Kotarski Narodnooslobodilački odbor Drniš 18. kolovoza 1945. g. donosi spisak likvidiranih narodnih neprijatelja za koje nisu izrečene presude po vojnim ili civilnim sudovima za likvidaciju i konfiskaciju imovine.

Za likvidirane Hrvate navodi se da su ubijeni zato što su bili ustaški suradnici ili špijuni.

 

                                                                    1943. godina

ČAVOGLAVE

Ivan Jukić ( 31 ),  Jakov Jukić ( 31 ),  Jerko Jelić ( 27 ),

DRINOVCI

Paško Ivić ( 61 ),  Ivan Ivić ( 32 )

GRADAC

Ivan Borač ( 31 ), Mate Marjanović ( 40 ), Marija Marjanović ( 50 ).

LUKAR

Josip Sarić ( 19 ),

MIRLOVIĆ POLJE

Mate Vukušić ( 37 ),  Ivan Stanković ( 39 ),

POKROVNIK

Grgo Štrkalj ( 61 ),  Niko Štrkalj ( 35 ),   Jure Štrkalj ( 17 ),  Vice Štrkalj ( 32 ),  Ante Štrkalj ( 33), Iva Manđušić ( 39 ).

PULJANE

Mate Pokrovac ( 50 ),  Jure Brnać ( 43 ),  Marija Bračić ( 53 ),

RADONIĆ

Marko Brajica ( 58 ),  Tomo Brajica ( 34 ),  Marko Brajica ( 21 ),  Ante Brajica ( 49 ), 

RUŽIĆ

Joso Bojčić ( 24 )

SIVERIĆ

Mile Odak ( 33 ),

TRBOUNJE

Ilija Ledenko ( 40 ).

Opunomoćstvo UDB-e za grad Šibenik dostavlja 19. ravnja 1948. Odjeljenju UDB-e za Dalmaciju IV Odsjek u Splitu popis likvidiranih osoba na području kotara Šibenik nakon što su 3. studenog 1944. grad zauzele postrojbe 26. divizije NOV i PO Jugoslavije, te popis osoba koje su likvidirane u vrijeme rata.

Za likvidirane Hrvate navodi se da su ubijeni zbog suradnje i špijunaže za Talijane i Nijemce, a likvidirani su po kratkom postupku od strane terenskih radnika ( aktivista ) Narodnooslobodilačkog pokreta ( NOP ) ili po altivnosti Narodnososlobodilačke vojske ( NOV )

                                                                        1943. godina

ŠIBENIK

Stipe Paić ( 45 ),  Dražen Panjkota ( 20 ),  Ante Buva ( 30 ),  Vojmir Vatavuk ( 33 ),  Dunko Gambeta ( 28 ),  Petar Bumber ( 43 ),  Marijan Miletić ( 45 ),  Rade Stošić ( 38 ),  Luka Matić ( 49 ), Mladenka Gojanović ( 20 ),  Neda Krnić ( 20 ),  Miloš Gulin ( 30 ),

PRIMOŠTEN

Josip Huljev ( 54 ),  Jakov Bolanča ( 57 ),  Jure Jurić ( 34 ),  Jere Skorin ( 33 ), Joso Bunta ( 32 ),  Roko Gašperov ( 20 ), Ive Jurić ( 52 ), Joso Gracin ( 44 ), Paško Gracin ( 40 ), Jerko Marinov ( 41 ), Ivanica Marinov ( 38 ),  Ive Bolanča ( 24 ),  Ive Skorin ( 46 ),  Ive Fustin ( 47 ),  Marko Perković ( 44 ), Šime Živković ( 33 ), Bene Živković ( 20 ),   Marija Živković ( 18 ),  Marin Županović ( 38 ),  Lovre Županović (69 ),  Paško Županović ( 51 ),  Jurka Županović ( 47 ), Bašura Radić ( 52 ),  Jure Ercegović ( 17 ), Stipe Lovrić ( 57 ), Branko Lovrić-Caparin ( 38 ), Ive Ercegović ( 39 ), Tome Peran ( 23 ),  Mate Peran ( 43 ),  Joso Šušak-Mrdeša ( 28 ),  Paško Jakovljević ( 30 ),  Šime Šarić ( 22 ), Joso Jurić ( 23 ),Ive Gović ( 49 ), Joso Curović ( 52 ), Ante Milutin ( 60 ), Jozo Baraka ( 36 ),

BILICE, KONJEVRATE, DUBRAVA, DANILO BIRANJ, KRALJICE, SITNO DONJE, SLIVNO-PERKOVIĆ, PERKOVIĆ, VRPOLJE , JADRTOVAC, GORIŠ, ZLARIN

Marko Jakšić ( 27 ), Marko Mihaljević ( 50 ), Joso Lugović ( 54 ), Mijo Piližota ( 33 ), Niko Čaleta ( 63 9, Jure Čaleta ( 53 ), Ante Juras-Slavica ( 49 ), Krste Krnić ( 36 ), Petar Koštan ( 31 ), Marko Labor ( 42 ), Vice Lacmanović ( 34 ),  Mile Rupić ( 31 ), Jerko Škugor ( 36 ),  Ana Bralić ( 48 ), Paško Sulje ( 60 ), Tomica Crljen ( 28 ), Tome Crljen ( 33 ), Ive Perković ( 48), Joso Pivac ( 32 ), Martin Baić (46 ), Ivan Jelić ( 65), Stanko Jelić ( 24 ), Špiro Sunara ( 29 ), Mate Djaković ( 48 ), Zorka Djaković ( 30 ), Ive Strike ( 45 ), Srećko Ljuba ( 36 ),

MURTER, TISNO, VODICE, PRVIĆ LUKA, TRIBUNJ, PRVIĆ ŠEPURINE, RASLINA, ZATON, ŽIRJE, BETINA, LAĐEVCI, ČISTA VELIKA

Jela Vlašić ( 58 ), Vatroslav Božikov ( 22 ),  Silvestar Turčinov ( 45 ),  Nikola Turčinov (18), Ante Olivari (41), Ljubica Roca (28), Marko Frleta (17), Martin Roca (29), Frane Markoć (64), Ante Travica (24), Blagodar Španja (35), Joso Vlašić(21), Mare Mrša (43), Matija Ćorić (34), Mate Gulan ( 53), Jure Petrović (53), Dušan Miloš Petrov (21),Niko Španja (59), Andrijana Španja ( 59), Mate Srdarev (53), Ante Juričev-Talijaš (32) Mihovil Vukman ( 39 ), Ante Bašić (37),Mate Baus ( 45), Ante Cukrov ( 29), Niko Grubelić (48), Nike Kumanović (45), Pavao Šantić 853), Zvonko Cvitan (18), Mate Serafin Rodin ( 48), Dunko Cvitan (53), Tona Jurleka ( 37)Šime Nadrčić (44), Šime Juroš (54), Matija Matešić (33), Marko Matešić ( 15),  Jakov Tabula (45), Ika Tabula (15), Mile Tabula (12),  Božica Erceg ( 45 ), Ivan Erceg ( 53 ).

SKRADIN

Frane Višić ( 34 ), Ante Pajić ( 41 ),  Joso Pajić (24), Špiro Pavasović (24), Davonina Degenova ( 32),

SONKOVIĆ

Božo Roško (50), Jozo Roško (43),

DUBRAVICE

Mate Grozdanić (21), Ika Klarić (31),

PIRAMATOVCI

Marko Pipunić (47), Petar Pipunić (49), Marko Čolak (51), Marko Podrug (30), Stjepan Podrug (28), Marko Podrug (52), Marko Maretić (41), Ive Maretić (31),

VAĆANI

Tereza Kartelo (35), Mara Pletikosa (20), Jakov Rstić (33), Mate Beneta (30).

 

                                                                                                                           ZA PDN PRIPREMIO: Tomislav Čolak, Knin

Izvorni autor: PRIPREMIO: Tomislav Čolak/Knin

Autor:

Važna obavijest:

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu PDN dopušteno je samo registriranim korisnicima.

Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu PDN te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.