Opsada Sarajeva bila je jedna od najdužih opsada u povijesti modernog ratovanja i najduža opsada jednog glavnog grada ikada. (Video)

26.03.2020. 16:55:00

Opsada Sarajeva bila je jedna od najdužih opsada u povijesti modernog ratovanja i najduža opsada jednog glavnog grada ikada. (Video)

Trajala je 44 mjeseca, od 5. travnja 1992. do 29. veljače 1996. godine, što je tri puta duže od opsade Staljingrada.
Hrvatsko vijeće obrane Sarajevo je osnovano kao politički i vojni reprezent hrvatskog naroda u Sarajevu. Osnovano je 29. svibnja 1992. godine, a prva vojna zaokružena formacija (HVO brigada Kralj Tvrtko) nastaje 5. prosinca 1992. godine. Sarajevski HVO je bio povezan sa ostatkom HVO-a Herceg-Bosne.
U sastav brigade su ušle sljedeće bojne: Prva bojna Stup-Ilidža, Druga bojna HVO Novi grad, Treća bojna HVO Sarajevo i Četvrta bojna HVO Centar-Stari grad.
Sarajevski HVO tj. Brigada Kralj Tvrtko je imala više od 5000 pripadnika i dala je velik doprinos obrani napaćenog Sarajeva, a 100-ak pripadnika brigade položilo je svoje živote za slobodu Sarajeva.

Izvor: AP Archive

Izvorni autor: Pripremio: Ivan Remeta Johnny/PDN

Autor: