Policijski pregovarači unatrag 15 godina riješili preko 200 kriznih situacija

18.09.2021. 12:14:00

U Valbandonu je u srijedu obilježena 15. obljetnica osnivanja pregovaračkih timova specijalne policije za krizna stanja koji su do sada uspješno pregovorima riješili preko 200 kriznih situacija srednjeg i visokog rizika te spasili brojne živote, priopćila je policija.

Pregovarači u hrvatskoj policiji postoje od 2004. godine, a pregovarački timovi ustrojeni su od 2006. u specijalnoj policiji MUP-a te se nalaze u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Sudjeluju u svim kriznim situacijama, a suočili su se s raznim sigurnosnim ugrozama, kao što su talačke situacije, pokušaji samoubojstva, zabarikadirane osobe, otmice, prijetnje općeopasnim radnjama i slično.

Policijski pregovarači danas djeluju organizirano te su sveprisutni u ukupnoj edukaciji i provedbi obuka svih rodova policije, kao i oružanih snaga RH, a među liderima su po pitanju obučavanja i edukacije u EU te su ravnopravan partner najrazvijenijim europskim zemljama, dodaje policija.

Dokaz tomu je, ističu, održavanje desetog međunarodnog tečaja za policijske pregovarače u Valbandonu, na kojem uz članove pregovaračkih timova specijalne policije MUP-a, sudjeluju i pregovarači iz Austrije, Crne Gore, Mađarske, Njemačke, SAD, Sjeverne Makedonije, Slovačke, Slovenije te koordinacije EuNAT.

Na tečaju naziva “Operativne i tehničke prednosti u policijskom pregovaranju” policijski pregovarači razmijenili su iskustva o tehnološkim mogućnostima u postupcima pregovaranja i novim načinima komunikacije s počiniteljima, a bilo je riječi i o prevenciji post-traumatičnih iskustava.

Voditelj pregovarača u Zapovjedništvu specijalne policije Franjo Filipović je precizirao da su policijski pregovarači kroz dosadašnje tečajeve razmijenili iskustva i svladali taktiku postupanja u rješavanju različitih terorističkih ugroza, talačkih situacija, otmica zrakoplova i plovila, pobuna u zatvorima, radikalnog terorizma te brojnih drugih visokorizičnih situacija, čime su povećali kapaciteta specijalne policije.

”Naši međunarodni partneri prepoznali su kvalitete hrvatske policije i smjestili je u sam europski vrh kada je riječ o pregovaranju u kriznim situacijama”, zaključio je Filipović.

Izvor: Nacionalno.hr

Izvorni autor: Nacionalno.hr

Autor: