U susret Danu obrane grada Zadra: Vojarne JNA u gradu Zadru 1991.g.!

04.10.2022. 11:00:00

Vojarne JA u gradu Zadru i zaleđu Zadra smještene su, isključivo davno planirano, na mjestima gdje imaju potpunu kontrolu prometnih čvorišta, a time i grada.
U Zadarskom slučaju, gdje su u zaleđu na sve strane srpske "enklave" sa snagama JA i četnika, a vojarne su u dubini hrvatskog
prostora, vojarne kontroliraju prometnice u gradu, pokazuju stanovništvu vojnu moć, spajaju se sa srpskom energijom i čekaju
povoljno vrijeme da se usmjere prema "zapadnoj granici Velike Srbije".
Vojarne JA utvrdile su se i zapriječile pristup. Na vrijeme, još od 1990. izgradili su u vojarnama raznovrsne objekte za djelovanje, promatranje i prikriveno kretanje, za zaštitu žive sile i sredstava. Zaštićivanje vojarni minsko-eksplozivnim sredstvima toliko je otežalo i onemogućilo prilaze u vojarne da su naše snage u tom djelovanju imale kanalizirane pristupe, a zbog jake vatre bile su zaustavljene, što je iziskivalo dodatnu odlučnost, upornost, jačinu i energičnost udara. U mnogim vojarnama grupe diverzanata ZNG-a
svladale su zapreke, napravile prolaze, uklonile grupe mina, ali bi ponovno nailazile na drugi i treći red minskih polja, uz jako vatreno djelovanje, osobito snajperista.
Vojarne u zaštiti podupire i zrakoplovstvo JA, koja stalno izviđa iz zraka, raketira i prikuplja podatke. Lovci vatreno djeluju iz zraka na sve naše vatrene točke koje su usmjerene prema vojarnama JA. 23. srpnja 1991. SO Zadar s ZNG-om određuje nosioce za zaprečavanje vojarni, prilaza i za cjelokupnu obranu u gradu.inženjerijskog zaprečavanja: ježevima, križevima tračnicama, plinskim bocama, kamionima s pijeskom, postavljanjem eksploziva itd. Razrađen je sistem uzbune, zaštite objekata skloništa, probijanja
novih cesta, jer vojarne otežavaju komunikaciju u gradu. Na organizaciju ratne proizvodnje, opskrbu i zbrinjavanje pučanstva,
Krizni štab grada u suradnji sa ZNG-om razvio je i usmjerio otpor organizirao uz ZNG sve snage i izvore za vođenje oružane borbe i otpora.
- Blokada je usmjerena prema sljedećim vojarnama:
1. Vojarna "Đuro Đaković" smještena na Stanovima, u kojoj je bio "Školski centar PZO" s oko 200 oficira i građanskih osoba te oko 250 polaznika škole rezervnih oficira PZO, vod veze,
zapovjedništvo logističke baze i satnija vojnika za opsluživanje kabineta i školskih i borbenih sredstava. Raspolagali su s oko 70
komada raznoga topničkog i samovoznog protuzračnog oružja. Zapovjedništvo tzv. JNA, školskog centra, obnašalo je ujedno i ulogu
komande garnizona. Vojarna napuštena 21. listopada 1991. Blokadu i otpor vršio je rajonski štab "Centar", SPGS Bojna Kralj Tomislav', VP, 112. br MUP-a. Uspjelim probojom ZNG-a i MUP-a osvojeno je 35% vojarne, a neprijatelju su naneseni gubitci. Neprijatelj se pogotovo u
toj vojarni štitio s tzv. "živim zaklonom". Djelovao je iz vojarne, granatirajući samu gradsku jezgru, bezobzirno uništavajući civilno
stanovništvo, kulturna i gospodarstvena dobra. Odmah čim bi naše snage uzvratile, i to pješačkim naoružanjem (drugog nije ni bilo), ista ta tzv. JNA na prozorima i hodnicima zgrada u vojarni pokazivala bi civilno stanovništvo.
2. Vojarna "Marko Orešković" iznad zadarskog mosta, u kojoj je smješten "Artiljerijski školski centar" s oko 200 oficira i građanskih osoba i oko 300 polaznika škole rezervnih oficira i nešto vojnika za opsluživanje. Imali su oko desetak topničkih oružja,zapovjednik vojarne Momčilo Perišić. Blokadu vojarne i otpor agresoru vršio je rajonski štab "Centar". Predana19. listopada 1991.
3. Vojarna "Ante Banina" smještena kod tvornice SAS, u kojoj je bio smješten školsko-borbeni topnički "divizijun", prometna
satnija, satnija vojnika za opsluživanje. U vojarni su rasporedili, ukopali i djelovali iz 4 topničke i minobacačke bitnice. Zapovjednik
vojarne kapetan I. klase Miodrag Marjanović. Vojarna predana 19. listopada 1991. Blokadu i otpor vršio je rajonski štab "Centar", pripadnici MUP-a,snajperisti 112. br ZNG-a. Upravo zbog energičnog djelovanja minobacača i topničke i snajperske vatre uzvraćalo se diverzantskim
djelovanjem hrvatskih snaga, koje su neprijatelju nanosile gubitke.
4. Vojarna Turske kuće, bez stalnoga vojničkog sastava. Straža JA od oko 25 vojnika čuvala je skladišta, u kojima je bilo pohranjeno7.000 komada pješačkog naoružanja izuzetog krajem 1990. iz skladišta TO, te dosta različite vojne opreme. Imali su i dva PZ topa, sa 20/3 mm za osiguranje vojarne. Vojarnu je oslobodila je SI PU Zadar uz pomoć 112. br 21. rujna 1991. i zarobila sve naoružanje. 22.09.1991. dva neprijateljska zrakoplova tipa "Galeb" bombardirala su osvojenu vojarnu na Smiljevcu, tri bombe su eksplodirale, a eksplodiralo je i jedno skladište streljiva.
5. Vojarna "Konjušnica", objekt iz vremena kad je Zadar bio pod Italijom, stražom od 50 vojnika i skladištem ABK, intendantske, građevinske opreme i školskog pribora i instrumenata te s ergelom od desetak tovarnih konja. Izgrađena na samom ulazu u grad i vrlo dobro utvrđena. Blokadu i otpor vršio rajonski štab "Centar". Predana 13. listopada 1991. kao ruševni objekt.
6. Vojarna na Ravnicama kod Bolnice, u kojoj su bile radionice bojne remontne potpore, imala je ukupno oko 50-70 ljudi, uglavnom civilnih osoba te zapovjedništvo bojne. Vojarnu su predali sa svim alatom na uporabu Hrvatskoj vojsci nakon blokada, rajonskog štaba "Centar", 16. rujna 1991. Zarobljeno: 380 AP, 3 T 105 mm, 5MB 82 mm, 2 MB 120 mm.
7. Vojarna Mocire na Boriku, u kojoj je smješten vod ljudstva za osiguranje, a inače joj je namjena popravak i uskladištenje m/v i
ostalih prijevoznih sredstava. Nakon blokade rajonskog štaba "Zapad" pripadnici JA su se predali: 16 vojnika, 2 podoficira. Zarobljeno od oružja: AP, RB.
8. Vojarna "Crvene kuće" sa skladišnim objektima za raznu vojnu intendantsku opremu. Zapovjednik kapetan I. klase Aco Kremić, nakon blokade rajonskog štaba "Istok" 15. rujna 1991.
izvršena predaja vojarne. Zarobljeno: 6 MB 120 mm, 2 MB 60 mm, 126 AP, 3 PM, 100 RB, 3 PAT 20/1, 13 kom. 110 T.
9. Vojarna streljiva, tzv."Barutana" na Bokanjcu sastoji se od 16 prizemnih objekata-skladišta, osiguranih stražom (vod vojnika JA). Blokada vojarne oprezno se izvodila, jer je zbog njezine
svrhe i količine eksplozivnih sredstava prijetila opasnost gotovo za polovicu grada. Predana je 12. listopada 1991.
10. Objekt garnizonske ambulante kod Tanker-komercove marine, koji se jednom stranom naslanja na vojarnu. Načelnik
ambulante dr. Ajduković želio je objekt predati HV-u, odnosno "da pruža pomoć svima koji su ranjeni", ali je njegov zamjenik Lacković "Radosavljević (doktor) preuzeo vlast u ambulanti , pozatvarao osoblje hrvatske nacionalnosti i postavio ljude s puškama na prozore.
11. Dom JNA, nakon blokada MZ grada i otpora desetine ljudstva JNA oslobođen 13. rujna 1991., zarobljeno: AP, RB, PM.
12. Vojni hotel "IŽ" (17. 9. 1991.), objekt straže u luci Gaženica- Bibinje (čuvali postrojenja za pretovar goriva za zrakoplove), Dom
zrakoplovstva, predan i preuzet nedugo nakon postavljanja blokade.
13. Vojarna Šepurine kod zs. Zaton - Nin sa 60. srednjim samohodnim raketnim pukom PZO "KUB-M" s oko 100 djelatnika i 200 ročnika te s 271. lakim topničko-raketnim pukom PZO s oko 70 djelatnika i 300 ročnika. Zapovjednik vojarne Đuro Ivanović, blokadu i kontrolu vršila MZ Petrčane, Raš Nin, SJ PU Zadar. Predana je 14.
listopada 1991. Na svim objektima oznake "Minirano".
14. Zrakoplovna baza Zemunik, odnosno tada vva - "vojna vazduhoplovna akademija", smještena kod Donjeg Zemunika, u kojoj
je bila vojna akademija za pilote, divizijun PZO, te zrakoplovna baza. Ukupno su imali 600-700 ljudi, a pojačavali su se topništvom i oklopnim sredstvima pristiglim iz Benkovca "Martićevom cestom" prema Smokoviću. U toj bazi smještene 3 neprijateljske AE- avijacijske eskadrile sa zrakoplovima Supergaleb, UTVA, helikopteri
Gazele, Jastreb, kanaderi. Zapovjednik JA ZB Zemunik je general- major JA Milovan Ristić, zamjenik pukovnik Jovo Marić.
15. Vojarna u Babinom Dubu, u kojoj je straža osiguravala skladište goriva za vojne zrakoplove i nekoliko osoba na opsluživanju.
Već polovicom rujna pojačani su oklopnim sredstvima sa Zemunika
16. Vojarna na brdu Križ iznad Bibinja, u kojoj je bila satnija radarskog motrenja (VOJIN). Bili su pojačani ljudstvom za osiguranje objekta i vodom tenkova već od početka rujna 1991. S
položaja u vojarni imali su pregled nad dijelom magistrale i gotovo cijelim gradom Zadrom. Operacijom "Jaguar" 23. svibnja 1992. čitavo uporište se predalo hrvatskim snagama.
17. Vojarna JA na Grbaščaku (Dugi otok), centar za navođenje HRM. Jugoarmija se izvukla, pobjegla. Obalna baterija JA "Bonastar" na Molatu i također iste snage na otoku Premudi.
Zauzimanjem vojarne obrambene snage otočana utvrdile su da nedostaju zatvarači i nišanske sprave na topovima, koje je neprijatelj
odnio kad je napuštao vojarnu.
18. Na Debelom brdu, dominantnom središtu nad Ravnim kotarima, neprijatelj, tj. agresorska JA izvršila je utvrđivanje i izvodila neprekidno u vladavini Jugoslavije vojne vježbe. Izvela je utvrđivanja stalnog tipa još za vrijeme mira, velike inženjerijske radove, izgradnju raznovrsnih objekata za vatreno djelovanje, zapovijedanje, motrenje, uskladištenje tehnike i ostalo.
U vojarni "Đuro Đaković" smjestili su civilno stanovništvo, ali su oficiri JNA pokazivali veliku bezobzirnost u borbenim djelovanjima
kad je u pitanju njihovo spašavanje. Tada su se služili "živim zaklonom" talaca.
• Zeleni hrast, kopnena veza, cesta prema sjeveru je presječena, odsječeno je i izvorište vode na Zrmanji, odakle se zadarsko područje
opskrbljivalo vodom. Stalno vrše diverzije na elektrodistribuciju za Zadar. Pakao rata osjeća se u svakoj ulici, u svakoj kući."
Text iz knjige: "Zadar u Domovinskom ratu 1990.-1991." Jadranko Kaleb
Crtež (plan grada) izradio : Vojne Oznake Bibinje ????????
Starije generacije već zaboravljaju, mlađe slabo upoznate sa nekadašnjim izgledom grada.

Izvor: Vojne oznake Bibinje - fb/Foto: Ilustracija - Vojne Oznake Bibinje

Izvorni autor: Jadranko Kaleb

Autor:

Važna obavijest:

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu PDN dopušteno je samo registriranim korisnicima.

Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu PDN te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.