VIDEO Poslušajte svjedočenje zapovjednika obrane grada Vukovara Ivice Arbanasa

22.11.2019. 19:17:00

Vukovar, 17.11.2019. - svjedočanstvo prvog zapovjednika grada Vukovara (od 15.8. do 2.9.1991.) i zapovjednika 4. vukovarske bojne 3 brigade ZNG-a, pukovnika Ivice Arbanasa (Lipi), koji je dao zapovijed za obaranje prva dva aviona JNA, 24.8.1991.godine....

Vukovar, 17.11.2019. – svjedočanstvo prvog zapovjednika grada Vukovara (od 15.8. do 2.9.1991.) i zapovjednika 4. vukovarske bojne 3 brigade ZNG-a, pukovnika Ivice Arbanasa (Lipi), koji je dao zapovijed za obaranje prva dva aviona JNA, 24.8.1991.godine…

” Luka, opali!” viknuo je zapovjednik 4. bojne Treće Gardijske brigade Ivica Arbanas -Lipi svom mladom Luki Andrijaniću koji je, pažnjom sokola, kroz optiku topa gledao kretanje dva JNA-ova aviona. Opalio je i oba su palaLuka se nasmiješio. Suborci su skakali od sreće i tapšali ga po leđima. Dva dana nakon toga, Andrijanić je srušio još dva neprijateljska aviona. 

U videozapisu kronološki navodi sve detalje toga dana. Videozapis je snimljen točno na mjestu na kojem je bio postavljen protuzrakoplovni top (Bosanska ulica), s kojeg je mjesta Luka Andrijanić oborio dva aviona. Uz zapovjednika Ivice Arbanasa govore prvi zamjenik zapovjednika bojne, pukovnik Pero Perić (Plavi 1), drugi zamjenik zapovjednika bojne, pukovnik Ivan Anđelić (Doktor) te Josip Jakobović, jedan od članova posade na protuzrakoplovnom topu toga dana.

Izvor: Braniteljski-portal.com/PDN

Izvorni autor: M.M.

Autor: