Vrhovni sud donio važnu presudu o slučaju franak: 'Sretni smo, gotovo je s lažima banaka'

14.08.2020. 17:25:00

Ukida se negativna presuda Županijskoga suda u Osijeku kojom je odbijena tužba za utvrđenje ništetnosti valutne klauzule CHF i promjenjive kamatne stope

Vrhovni sud RH utvrdio je revizijom Rev-18/2018 od 26. svibnja 2020. da Sporazum o konverziji nije prepreka za utvrđivanje ništetnosti iz temeljnog CHF ugovora radi utvrđivanja tužbenog zahtjeva za isplatu na temelju ništetnih ugovornih odredbi. Rješenje je to kojim je negativna presuda Županijskog suda u Osijeku ukinuta te je predmet vraćen na ponovno suđenje tome sudu. Rješenje je donijelo sudsko vijeće u sastavu sudaca odnosno sutkinja Katarina Buljan, predsjednica vijeća, Jadranko Jug, sudac izvjestitelj te članovi vijeća Gordana Jalšovečki, Branko Medančić i Slavko Pavković. Tužitelj protiv Addiko banke je Zdenko Sobol, a njegova zastupnica u sporu je odvjetnica Ana Šutalo iz Valpova. Ukratko, tim rješenjem potvrđena je poznata presuda odnosno rješenje po reviziji 2868/18, i najvažniji detalji iz novoga rješenja 18/2018 su sljedeći:

 
– Ukida se negativna presuda Županijskoga suda u Osijeku kojom je odbijena tužba za utvrđenje ništetnosti valutne klauzule CHF i promjenjive kamatne stope.
– Županijski sud u Osijeku pogrešno je primijenio materijalno pravo kada je odbio tužbu za utvrđivanje ništetnosti ugovornih odredaba zbog toga što je provedena konverzija kredita prema tzv. Zakonu o konverziji.
– Ništetnost ugovora odnosno ugovornih odredaba nastupa od samoga početka i ne gasi se nikakvim kasnijim sporazumima.
– Nema zapreke za utvrđivanje ništetnosti ugovora odnosno ugovornih odredaba bez obzira na to što je provedena konverzija kredita iz valute CHF u valutu euro.
– Osnovni ugovor proizvodio je ugovorene pravne učinke sve do dana konverzije.
– Na temelju revizije Rev-3142/18 uopće nije potrebno niti dokazivati ništetnost ugovorene valutne klauzule i promjenjive kamatne stope, nego se to utvrđuje direktno na temelju kolektivne sudske presude.
– Tužitelj ima pravo utvrđivati ništetnost pojedinih ugovornih odredaba kako bi, unatoč kasnijem Sporazumu o konverziji, ostvario prava koja mu pripadaju odnosno kako bi utvrdio ima li pravo na obeštećenje.

 
"Ta revizija svakako je veliko ohrabrenje i nova potvrda postojanja pravnoga interesa za utvrđivanje naših prava kojom Vrhovni sud pobija netočne tvrdnje banaka kako je sklapanje Sporazuma o konverziji sukladno ZID ZPK zapreka da bi se moglo utvrđivati ništetnim osnovni ugovor o kreditu, pa tako i utvrđivati ništetnim pojedine odredbe tog ugovora te na temelju toga ostvariti svoje pravo na obeštećenje", naglasili su iz udruge Franak te dodali:
"Ta odluka ukazuje da, u najmanju ruku, niti jedan sud nema pravo odbiti tužbu zbog toga što je provedena konverzija kredita već mora deklaratorno utvrditi ništetnost valutne klauzule CHF i ništetnost promjenjive kamatne stope, dok se onda na temelju vještačenja utvrđuje i pravo na puno obeštećenje unatoč konverziji. Sudovi koji su dosad odbijali tužbe bez ikakva posebna obrazloženja, tvrdeći da je konverzijom izgubljen pravni interes odnosno da je samom provedbom konverzije u valutu euro 'sve riješeno', pogrešno su sudili, i sve takve presude bit će preinačene. Sada nestrpljivo iščekujemo nove revizije kojima bi konačno bilo potvrđeno i naše pravo na puno obeštećenje unatoč konverzijama".
 
O svemu se oglasio i Goran Aleksić, aktivist udruge Franak.
"To je još jedan veliki korak prema konačnom rješenju i utvrđenju da konverzijom nismo obeštećeni. Očekujem da će svakom sljedećom revizijom koja se tiče konvertiranog kredita biti utvrđeno i obeštećenje na koje imamo pravo na temelju Direktive 93/13 te na temelju presuda Suda EU C-118/17 i C-452/18. Sve to silno odugovlačenje s konačnim odgovorima banke neće spasiti, što su lobirale, lobirale su. Gotovo je s njihovim lažima", kazao je Aleksić.

 

Izvor: Večernji.hr/Foto:Sanjin Strukić/Pixell

Izvorni autor: Valentina Wiesner

Autor: