IN MEMORIAM - MARIJA PLANTEK ( 1937.-2020.)

27.10.2020. 16:36:00

Sa žaljenjem javljamo tužnu vijest da je nakon kratke i teške bolesti preminula gospođa MARIJA PLANTEK, jedna od osnivača naše udruge "Peski-Art Đurđevac"!
Gospođa Marija cijeli svoj životni vijek bila je društveno aktivna. Dugogodišnji aktivni sudionik društvenog života u Gradu Đurđevcu, a naročito na Peskima. Još od mladosti sudjelovala svojim dobrovoljnim radom u izgradnji doma na Peskima (danas dom "Mladen Markač"), bila dugogodišnji volonter Crvenoga križa za što je dobila i priznanje povodom 50 godišnjice volontiranja, pokretala i sudjelovala u mnogim dobrotvornim akcijama, za vrijeme Domovinskog rata djelovala u župnom Caritasu, te se bavila fotografijom i bila vjerni kroničar događanja u Gradu.
Osnovala je i bila je dugogodišnja predsjednica i do smrti počasna predsjednica Udruge žena Peski.
Iako već u mirovini i visokoj životnoj dobi na naš poziv s radošću se uključila u osnivanje i rad udruge "Peski-Art", a njeni savjeti i iskustvo bili su neprocjenjivi u provođenju programa i akcija naše udruge. Još nedavno posjetili smo je u njenom domu gdje je sa velikim zanimanjem slušala kako se snalazimo i što planiramo raditi u narednom razdoblju te je i tada svoje iskustvo i znanje stavljala na raspolaganje.
Za svoj rad primila je mnoga priznanja i nagrade, a 2013. primila je i Javno priznanje Grada Đurđevca "Zlatna plaketa Sveti Juraj".
Hvala joj za sve učinjeno.
Počivala u miru Božjem!

Izvor: Facebook

Izvorni autor: Peski - Art/Foto: facebook

Autor: