General Željko Sačić traži odlikovanja za sudionike Vojno redarstvenih akcija

11.03.2021. 19:45:00

HRVATSKI SABOR

Zastupnik, mr.sc. Željko Sačić

Zagreb, 11. 03. 2021. godine

 

 

                                                                        ODBOR ZA RATNE VETERANE

 

Predmet : Zaključak o pokretanju postupka za dodjelu ratnih vojnih odličja sudionicima značajnih

                  pobjedonosnih ratnih vojnih operacija Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća obrane i Specijalne

                  Policije MUP-a RH tijekom Domovinskog obrambenog rata.

 

Poštovani!

Na temelju članka 91. i čl. 166. Poslovnika Hrvatskog Sabora (NN br.81 / 13., 113/16., 69 / 17., 29. / 18., 53/20.) Kao zastupnik u Hrvatskom saboru predlažem da Odbor za ratne veterane donese slijedeći:

                                                                                   ZAKLJUČAK

Predlažemo, odnosno iniciramo pokretanje uobičajnog postupka kod naših nadležnih Ministarstava (Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstvo hrvatskih branitelja) za dodjelu ratnih vojnih odličja hrvatskim braniteljima, svim sudionicima značajnih pobjedonosnih ratnih vojnih operacija Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća obrane i Specijalne policije MUP-a RH tijekom Domovinskog obrambenog rata. Posebno značajne pobjedonosne, oslobodilačke vojno redarstvene operacije i akcije iz Domovinskog obrambenog rata, u smislu ove inicijative, (a koje nisu obuhvaćene dosadašnjom dodjelom ratnih vojnih odličja i medalje) po našem stajalištu, nedvojbeno jesu:

  • VRA „OTKOS 10“ , oslobađanje okupiranih dijelova Zapadne Slavonije,
  • VRA „ Miljevački plato“, oslobađanje drniškog kraja, odnosno šibenskog zaleđa.
  • VRA „ POSKOK 1 “, oslobađanje i zapošljavanje zapadnih i središnjih vrhova Velebita te sjeveroistočnog podnožja Velebita,
  • VRA „ TIGAR “, deblokada Dubrovnika,
  • VRA „ MASLENICA“, „Gusar“, oslobađanje Maslenice i Masleničkog ždrijela, Ravnih Kotara te oslobađanje brane Peruča,
  • Vra „ Medački Džep ”, oslobađanje sjevernog, ličkog dijela i podnožja Velebita,
  • VRA „ ZIMA 94 “, sudbonosna i prijelomna ratno vojno oslobađajuća akcija na širem području hrvatske planine DINARE.

Također predlažemo da naše Ministarstvo hrvatskih branitelja preuzme zadatke glavnog koordinatora potrebnih aktivnosti za provođenje i oživotvorenje svih nužnih pravnih, organizacijskih, materijalno tehničkih te informatičkih logističkih priprema ove inicijative.

                                                                    OBRAZLOŽENJE

 Početkom devedesetih se cjelokupni hrvatski narod (u njegovom zajedništvu, u Domovini i iseljeništvu, kao i uz pomoć svih slobodoljubivih građana Republike Hrvatske) demokratskim putem, hrabro i odlučno odlučio za uspostavu slobodnih, neovisnih i suverenih država Hrvatske, zbog čega je bio izložen bestijalnoj, surovoj, dugo planiranoj i nemilosrdnoj oružanoj agresiji na Republiku Hrvatsku. Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata branili su i obranili Republiku Hrvatsku unutar međunarodno priznatih granica od oružanih agresija koje je izvršila Srbija, Crna Gora i JNA s oružjem pobunom dijela srpskog pučanstva u Republici Hrvatskoj. Slijedom sadržaja naše Deklaracije o Domovinskom ratu, stvaranjem Republike Hrvatske, kao samostalne i suverene države u međunarodno priznatim granicama, ostvarene su stoljetne težine hrvatskog naroda i građana Republike Hrvatske za njegovo državom na temelju zajedništva hrvatskog naroda u Domovini i svijetu s plebiscitarno izraženom voljom u Ustavu iz 1990. godine da temeljne vrednote ustavno-pravnog poretka budu; sloboda, pravda, vladavina prava, mirotvorstvo s nacionalnom ravnopravnošću i poštovanje prava čovjeka. Republika Hrvatska vodila je pravedan i legitiman, obrambeni i oslobodilački, a ne agresivni i osvajački rat prema bilo kome u kojem je branila svoj teritorij od velikosrpskih agresija unutar međunarodno priznatih granica. mirotvorstvo s nacionalnom ravnopravnošću i poštovanje prava čovjeka. Republika Hrvatska vodila je pravedan i legitiman, obrambeni i oslobodilački, a ne agresivni i osvajački rat prema bilo kome u kojem je branila svoj teritorij od velikosrpskih agresija unutar međunarodno priznatih granica. mirotvorstvo s nacionalnom ravnopravnošću i poštovanje prava čovjeka. Republika Hrvatska vodila je pravedan i legitiman, obrambeni i oslobodilački, a ne agresivni i osvajački rat prema bilo kome u kojem je branila svoj teritorij od velikosrpskih agresija unutar međunarodno priznatih granica.

Temeljne vrijednosti Domovinskog rata su uspostava i obrada državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske, za što su najzaslužniji hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su vođeni domoljubljem stali u obranu slobode, demokracije i zajedništva hrvatskog naroda, poštujući najveću razinu etike ratovanja i načela ratnog prava. Nažalost, zbog mnogih i različitih razloga u proteklim desetljećima života u slobodi i miru u našoj Hrvatskoj, ovo naše hrvatsko društvo još uvijek nije u potpunosti izraženo simbolično i stvarnu zahvalnost, da moralno zadovoljava hrvatskim ratnicima, ratno-vojnim pobjednicima, hrvatskim braniteljima i osloboditeljima, koji su sudjelovali u iznimno značajnim i važnim, ponekad presudnim vojno oslobodilačkim akcijama i operacijama, bez čijeg uspješnog izvođenja ne bi bilo slobodnih država Hrvatske. Ne, jedan su čak u današnje vrijeme već pomalo i zaboravljeni u hrvatskoj javnosti i nedopustivo blijede u kolektivnom sjećanju hrvatskog naroda.

Stoga je nužno, važno, nacionalno odgovorno i pravedno odmah i neodložno pokrenuti predloženu proceduru radi izražavanja jasne i zaslužene nacionalne zahvalnosti, davanja moralne satisfakcije našim herojima, svim sudionicima ovih (istaknutih) vojnoredarstvenih ratno-vojno pobjedničkih akcija i operacija iz Domovinskog obrambenog rata. Na to nas obvezuju (između mnoštva drugih razloga i obaveza) ogromne žrtve naših hrabrih hrvatskih ratnika koje nikada ne smijemo zaboraviti, kojih se nikada ne smijemo određivati ​​i kojima nikada ne smijemo okrenuti leđa. Na žrtve i vojnu sposobnost tih hrabrih i nesebičnih ljudi, hrvatskih domoljuba, moraju se graditi čvrste, neraskidivne veze, nerazrušivi mostovi sa budućim generacijama, nadolazećim hrvatskim naraštajima, dionicima i baštinicima hrvatskih ratnih pobjeda,

S poštovanjem!

                                                                                             Saborski zastupnik, Željko Sačić

 

 

Izvor: Portal dnevnih novosti

Izvorni autor: Dražen Šemovčan Šeki/Foto:fah

Autor: