Pravo na obiteljsku mirovinu nakon navršenih 26. godina za djecu poginulih i umrlih branitelja

15.12.2019. 19:05:00

 

Sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, djeca poginulih i umrlih hrvatskih branitelja s navršenih 26. godina života gube pravo na obiteljsku mirovinu neovisno o tome što neki od njih još uvijek nisu završili redovno školovanje.

Neki od njih završavaju drugi fakultet, neki magisterij, neki su imali odgodu školovanja zbog zdravstvenih problema i drugih opravdanih razloga, no svima im je zajedničko da u sred akademske godine, ovisno kad je kome rođendan, naprasno ostanu bez obiteljske mirovine.

Obzirom kako se radi o velikom broju takvih slučajeva, Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Grada Zagreba i Zagrebačke županije i Udruga obitelji umrlih hrvatskih branitelja RH obratile su se za pomoć Ministarstvu hrvatskih branitelja kako bi isto uputilo naputak prema HZMO-u po kojemu se djeci poginulih i umrlih (sa ili bez statusa smrtno stradalih) branitelja koja se redovno školuju ne bi oduzimala mirovina s navršenih 26. godina, nego bi se produžila do 27. godine života.

Nakon određenog vremena koliko je trajala korespondencija između MHB i HZMO, na adrese udruga stigao je i odgovor:

Poštovane,

povodom vašeg traženja vezanim za priznanje prava na mirovinu djeci stradalih i umrlih hrvatskih branitelja za najduže 12 mjeseci nakon navršene 26 godine života ili za još 12 mjeseci nakon završetka ili prekida redovnog školovanja poslali smo upit Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje kao nadležnom tijelu za ostvarivanje i provedbu tog prava.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavijestio nas je da je dana 24. srpnja 2019. izdao svojim nadležnim Područnim službama i uredima uputu za postupanje za primjenu odredbe o pravu na obiteljsku mirovinu za djecu stradalih i umrlih hrvatskih branitelja za najduže 12 mjeseci nakon završetka ili prekida redovnog školovanja, pa tako i za 12 mjeseci nakon navršene 26. godine života.

Uputa za postupanje je interni akt Zavoda koji se donosi u skladu s zakonskom odredbom i obvezujuća je u provođenju postupka za priznanje, prestanak i ponovno određivanje prava na mirovinu.

S obzirom da je za utvrđivanje mirovinskih prava nadležan Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Ministarstvo hrvatskih branitelja nema ovlasti ni mogućnosti utjecati na odluke u postupcima u njihovoj nadležnosti. Nadležna tijela u donošenju svojih odluka dužna su postupati u skladu s važećim zakonskim propisima.

Povodom svakog zahtjeva za mirovinu vodi se upravni postupak u kojem se donosi odgovarajuće rješenje. U slučaju nepovoljnog ili pogrešnog rješenja stranka može podnijeti žalbu tijelu drugog stupnja, a ukoliko se i žalba odbije može se kao sljedeći pravni lijek podnijeti tužba Upravnom sudu.

Ovim putem preporučujemo Vam da svakog korisnika obiteljske mirovine, koji do navršene 26. godine života nije uspio završiti redovno školovanje, a nezaposlen je i ne nalazi se na stručnom osposobljavanju, uputite da u nadležnoj službi mirovinskog osiguranja u kojoj mu se do tada isplaćivala mirovina podnese zahtjev za obiteljsku mirovinu za još 12 mjeseci. Isto tako možete svakog korisnika i prije navršenih 26. godina života uputiti nadležnoj službi mirovinskog osiguranja radi pravne pomoći i dobivanja prave informacije vezano na zahtjev za nastavak isplate obiteljske mirovine i nakon 26. godine života prema uvjetima predviđenim u Zakonu o mirovinskom osiguranju i Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

S poštovanjem,

Načelnik sektora za upravne i pravne poslove

mr.sc. Vladimir Bergman

Scan (2).pdf

Autor: