Na današnji dan, 2. veljače 1993. godine Damir Tomljenović Gavran preuzeo zapovjedništvo nad novo ustrojenom Mješovitom bojnom

02.02.2020. 16:10:00

Nakon završetka napadnih djelovanja u operaciji „Maslenica“ bilo je potrebno obraniti oslobođene krajeve.

Stoga na današnji dan, 2. veljače 1993. godine radi jačanja snaga na širem području Zadra i Maslenice, prema zapovijedi načelnika Glavnog stožera Hrvatske vojske generala Janka Bobetka, na to područje pristiže 1. gardijska brigada Hrvatske vojske „Tigrovi“.

Ona je stigla u jačini ojačane satnije u sklopu novoustrojene Mješovite bojne u kojoj se nalazila i satnija 113. šibenske brigade, a po dolasku na zadarsko ratište priključena joj je i ojačana satnija 9. gardijske brigade Hrvatske vojske „Vukovi“.

Za zapovjednika bojne određen je Damir Tomljanović Gavran koje je u to vrijeme zapovijedao 2. bojnom „Tigrova“.

Osim te bojne na zadarsko ratište iz 1. brigade upućena je i 1. satnija 1. bojne te dijelovi Oklopne bojne, topništva, inženjerije, protuzračne obrane, veze i logistike.
Zadarsko ratište bilo je podijeljeno na pet sektora, a mješovita bojna upućena je u 1. sektor kojim je zapovijedao Mirko Norac.

Dolaskom Mješovite bojne sektor je preustrojen te je izvršena smjena snaga na borbenim položajima gdje su svježe snage zamijenile postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova.

Zapovjedno mjesto bojne bilo je smješteno u Selinama, a zona odgovornosti 1. sektora započinjala je od Novigradskog ždrila, uključujući Novigradsko more, a završavala na Velebitu.

„Tigrovi“ su ondje ostali sve do lipnja 1994. godine kada je njihove položaje preuzela 84. gardijska bojna Hrvatske vojske „Termiti“.

Na fotografiji Damir Tomljanović Gavran sa zapovjednicima i pomoćnicima na zapovjednom mjestu u Selinama.

Izvor: Dogodilo se na današnji dan - Domovinski rat

Izvorni autor: Borna Marinić

Autor: