RAZJEDINITELJI (DEMONI)

13.01.2016. 21:32:23

Gledajući vjeru, razjedinitelji razjedinjuju jedinstvo u vjeri. Razjedinitelji jesu demoni (krvavooki) koji razjedinjuju/demontiraju mono teizam, koji je sveprisutan, jer svi vjernički narodi vjeruju u istoga, jedinoga Boga, iako su pripadnici različitih vjera, odnosno religija. Ma koliko se razjedinitelji/demoni kroz stoljeća i stoljeća trudili, ne samo razjediniti narode u vjeri, nego vjeru i uništiti i kako god i koliko oni razjedinjavali/demontirali vjeru, Bog je uvijek prijedini/remontira. Kako god Bog prijedini vjeru, tako se razjedinitelji pregrupiravaju i uvijek grupno glupi (po engleski: glue – sljepljeni), gube, kao što i svaka guba gubi ozdravljenjem, izcjeljenjem. Jednostavno, vjera je nadprirodan, živi magnet, koji odhvaća razjedinitelje, a dohvaća vjernike. Bog prijedinjuje vjeru na svijetu potresima, poplavama i svim ostalim naravnim, prirodnim pojavama, dok razjedinitelji razjednjuju vjeru stvaranjem denaravnog (novčanog), neprirodnog ratnoga kaosa (genocida), koji neminovno završava porazom po njih same. Uz prirodne pojave kao što su potresi i poplave, stoji i ratna pobjeda, koja je na kraju svih ratova i konačna, jer kao i život svega na zemlji i rat ima svoje vrijeme, dok ono ima svoj posljednji sat, kojemu je knez sat-ana. Sve do kraja vremena i njegovoga posljednjega sata, rat neće prestati, već će se samo prebacivati po neprirodnim potrebama razjedinitelja, od kojih je jedino oružje politika, odnosno neutemeljena laž i koja samo razjedinjava kao jedina svjetska zavada, koja zavodi i zavađa vjernike svim neobičnim i suprotno običnim običajima, odnosno navadama. Tko je osim razjedinitelja i politike stvorio fašizam, nacizam, komunizam, neoliberalizam, nego oni sami. Za razliku od mono teizma, razjedinitelji stvaraju mono narcisa (sebičnjaka) fašista, ili mono narcisa nacizma, te mono narcisa komunizma, a sada i mono narcisa neoliberalizma, dok bi neo-libra, trebala biti kao neka 'nova knjiga' postanka, a zapravo je knjiga izostanka života na zemlji, i to ne samo života čovjeka, već i životinjskog i biljnog svijeta. A Narcisi...., utopiti će se i stopiti u svojoj praznoj ljepoti utopljeni vječnim ognjem. Tko je, ili tko su današnji narcisi, sebičnjaci, odnosno vođe 'nesebičnih' naroda koji se kunu u Boga, a ne predaju ('skroz'), tek pridaju ('samo najmanje') vlast razjediniteljima i vjere i naroda? Imena nisu ni malo važna, kao što su nevažna i njihova djela, i kao što su nevažni i njihovi (po podršci) narodi, koji su izdali sve nenarcisoidna (nesebičnoga) Boga, kroz svoja pokoljenja dajući narcisima, a zapravo svojim razjediniteljima podršku, kako bi ih ovi uhvaćene u stupicu naivaca razjedinili. Treba se samo zamisliti pred slikom većine današnjega svijeta, koji se moli Bogu, a klanja satani, i postat će sasvim jasno, kako narod izdaje i Boga i sebe, a naročito svoje bližnje kada je u pitanju neprirodno, odnosno novac. Pogledajmo branitelje. Podkupljeni pljuju na nepodkupljive i svojim pljuvanjem daju za pravo razjediniteljima i postaju njihovi dionici razjedinjenja, a kao dionici razjedinjenja i dobiti će svoju razjediniteljsku dionicu na kraju vremena, plus razjediniteljsku dividendu i razjediniteljsku kamatu, a razjediniteljska kamata je velika kama vječne smrti. Vjerujem da je i Bog kamatar, ali kamatar koji svako čovječje dobro nagradi i plati obilnom kamatom vječnoga života u dobru. Isto tako vjerujem da svaki čovjek ima svoga anđela čuvara, ali vjerujem i u to, da kada uđem na primjer u kladionicu, taj isti moj anđeo čuvar ostane vani. Ista stvar je i s politikom. Unutra sam bez zaštite, jer ja sam tako želim, dok radi lakomosti i pohlepe i izdajem svoju zaštitu nebesku. Izhod je poraz i ljutnja, odnosno srbež zvan grijeh, što veseli samo demone/razjedinitelje. Nema toga dobra na svijetu, kojega razjedinitelji/demoni neće pokušati razjediniti/demontirati i odjediniti/demonizirati od vjere. Razjedinjavati, demonizirati, se osim demontiranja naziva i demontaža čovjeka; razčovječtvo; razvjera; razdjela; raztjela; razdioba; razprava; razpojenje; razdvajanje; razdvojenje; razpara; razvara; razvala; razvaljenje; razvada; razvađanje, odnosno razvlada od vjere. U tome glavnu i vodeću ulogu za razliku od istinitog Vođe, Boga, vode izkreni (krivi), neistiniti prevaranti, razjedinitelji, odnosno demoni laži. Laž je izkren(ut)a (prevrnuta) istina, koja je nastala kao zlomisao, a ostvarena je kao politika. Prema tome, politika je jedina zavada koja zavađa, a vjera je jedina navada koja navađa. Razjediniteljima i je jedini moto, zmijski smoto oko duše i srca: „Zavodi i vodi“, dok se politika svodi samo na razjediniteljsko svođenje (zbačeno na zemlju od neba vjere) samo sa zemlje i samo na zemlji. Cilj razjediniteljima je razjediniti vjernike od vjere, te ih razdvojiti međusobno kao vjernike, a nakon toga pojedinačno umno raztrojiti, razčetvoriti, razpeti i konačno razčestiti. Razjedinitelji su osmislili politiku, odnosno višepravaštvo, kao svoje jedino oružje, samo kako bi u više (bezbroj) pravaca (bespuća) razjedinili jedno i jedino pravo vjere, koja je jedina ravna. Neće se razjedinitelji od postanka svjeta javno oglašavati kao razjedinitelji, jer tako ne bi uspjeli u razjedinjenju, da bi tako i nastao razjediniteljski naziv – političari, koji su sjedinjeni jedino u razjedinjenju – politici, koja ih na kraju i dovodi do toga, da se i sami razjedinitelji u konačnici uhvate međusobno razjedinjivati. Zar političke stranke nisu sam primjer toga? Razjedinitelji iz samih vlasti svjetskih država su sjedinjeni jedino u razjedinjenju – politici, čija politika sjedinjuje samo razjedinjene (od roda, naroda i vjere) i to svjetski, kako bi oni ne samo politički, već i politički naoružano razjedinjivali vjerske narode, kao izkren(uti) istiniti spas od njihovih sjedinjenih diktatura razjedinjenja vjere. Sve ovisi o tome, kako, tko, kada i zašto u određenom trenutku svojom politikom (razjedinjenjem) kome odgovara ili ne odgovara svjetskim silama vjerske razjedinjenosti. Države su unutar sebe razjedinjene od naroda. Tko ih na vanjskom planu sjedinjuje? Vjera? Bog? ISIL (prva dva slova od ISus i ILija)? Tako sad t.zv 'ISIL' ispada kao sjedinjena vojska razjedinjenja, koja začudo(?), nema sjedište, već razjedište na sve strane svijeta. Kako takvu vojsku ljudskog razjeda, bez sjedišta poraziti? Pucajući razjedinjeno na sve strane kao i oni? Ubijajući i svoje? Koje svoje? Razjedinitelje ili vjernike? Koji vjernik može i pomisliti vjerovati razjediniteljima, kako su upravo oni jedini, koji ratuju protiv terorista? S jedne strane se ubijaju Isilovci od strane upravo onih koji ubijaju i kršćane. Politika i jest teror i to sam njegov začetak. Kad nestane politike nestati će i terora razjedinjenja. Depolitizirani narod i država su slobodni narod i država sjedinjeni jedino u vjeri. Zar će nas sjediniti EU, koja se od straha užičila u sam svoj koncetracioni logor. Sad se jasno vidi kako nismo u t.zv. EU, niti smo ikada i bili! Mi smo Europa, a oni su Balkan u krug oko nas, predziđa kršćanstva.Hvala Bogu što nas oni neće! Nismo užičeno kukavičko smeće, niti smo bili, niti ćemo ikada biti. I to malo smeća što je ostalo među nama, dobiti će noge kao i 1991 godine. U suprot tome, doći će umjesto odlepršaloga smeća pojačanje iz cjeloga svijeta, iz mnogih naroda. Hvala Bogu i za to! Dok su razjedinitelji političari, sjedinitelji su vjernici. Političari su rušitelji svega onoga što vjernici grade u svojoj vjeri, a sve što vjernici grade je puno nade, za razliku od različnih, beznadnih političara, razjedinitelja, koji ne grade već samo razvaljuju, ruše i ostavljaju za sobom zgarišta i pustinju. Međunarodna politika, ili globalno, međunarodno razjedinjenje vjere, jesu jedno te isto, što je narcistička stopija nad stopijama i vječna utopija nad utopijama, jer nemoguće je razjediniti išta što Bog ujedini. I našli se razjedinitelji u razpravi/demonstraciji protiv jedinog, istinskog prava, svojim razpraviteljskim razstvaranjem prava i stvarnosti. Razprava znači jedino rastavljanje, odnosno demontiranje prava; razpravlje. Demonstrirati protiv Boga, znači razjedinjavati svijet protestom vlasti protiv vjere, dok sama demonstracija svojim nazivom znači politički plan demona koji politikom demoliraju ne samu vjeru (što je nemoguće), već vjernike (što je jedino moguće). Stoga riječ radnje – demonstracija, se mora preinačiti u - demonstrada, jer preko glave mi je već demonstriranja demonizacije (razjedinjenja) od strane političara, odnosno demona iz Hrvatske, koji poput 1000 %-tnih zavistnika o heroinu uživaju u imaginarnom raju, a zapravu u svom uzaludnom nedjelu – ložaciji demoliranja, dok deložiraju, odnosno gase vjeru, koja je ipak neugasiva. Jugoslavija je bila umjetna (zarobljena u svom okviru), robovska država demonske (razjediniteljske) politike (razjedinjenja), u kojoj su vladali demoni (razjedinitelji) njihovog razjediniteljskog bratstva i jedinstva, iz t.zv. jugoslavenskih naroda. A danas nam neke TV postaje govore o nekoj „našoj bivšoj jugi“. Čija je to „naša bivša juga“, nego li njihova demonska/razjediniteljska. Gledajući na vjeru, jugoslavija je bila udružena jedino po demonima, koji su zapravo držali u šaci tri vjere (6 naroda): katoličku, islamsku i grčko-katoličku, kako bi ih s vremenom stopili u nevjernički demonsko jugoslavenstvo, dok su jugoslavenstvo kontrolirali, nekontrolirani, raztrojeni srbi. Srpsko raztrojstvo je bilo očito u Domovinskom ratu, a i prije njega, što se očitovalo pokazivanjem tri raširena prsta. Umjesto da su ih držali skupljene na čelu, srbi su ih raztrojili, čime su pokazali i dokazali sami za sebe da su raztrojena skupina od strane razjedinitelja, a ne narod. Luda ili raztrojena skupina? Jedno te isto. Sve jugoslavije su se kao demonske države tako i održavale po demonima (stranim) iz vana, koji su gurali ogroman novac (denaravno) u nju, kako bi se to stanje održavalo, kao glavni probni plan za buduće razjedinjavanje svijeta od vjere, što danas i jest razjediniteljski globalizam, u kojemu je sve što nema vjere dozvoljeno i zaštićeno. Sada vanjski razjedinitelji guraju novac u srbiju, dok mi Hrvati guramo sami svoj novac u unutarnje razjedinitelje Hrvatske. Mi se čistimo, a razjedinitelji se kite našim odbačenim blatom. Njihovo poimanje jugoslavije govori o 'raju' za demone, jer jugoslavija je bila dekulturna demonska matica psovki (lajanja) svijeta protiv vjere, kako ni pas ne bi lajao, a kamo li da bi lav imao takov lavež. Te dekulturne jugoslavenske demonologije se hrvatski narod mora jednom zauvijek okaniti. Sami razjedinitelji ne laju (psuju), već sve čine po zul(zlu)umu, kako bi vjernički narod pod njihovom vlašću doveli do krajnje neimaštine, u kojoj narodu ostanu samo divljačke (jugoslavenske) psovke, dok isti delikatni razjedinitelji s vlasti likuju: Eto im sad njihovoga Boga.“ Samo pomisliti, a kamo li spomenuti jugoslaviju kao živu, je isto kao i opsovati Boga, kao što će jednog dana biti isto tako i sa spominjanjem EU, a i sa globalizmom po 'novobibliji' (neo liberalizmu) smrti. Hrvatska mora biti prva koja će ukinuti politiku! Prvi korak je ukidanje suludo plaćenog, razvratnoga i neodgojenoga političkoga vrtića – sabora, koji ždere bogatstva hrvatskoga naroda. Dosta je neradničkih političara, koji ni čaval ne znaju zabiti i koji bi se utopili u svom stanu, kada pukne cijev od vode, dok su im kliješta pred očima. Radništvo mora preuzeti Hrvatsku, a ne jalovi, neradnički sindikati i njihovi truli predstavnici i govornici praznih riječi, a punih đepova. Trgovačke centre treba ukinuti i pozatvarati, a nanovo otvoriti zanatske i obrtničke radionice. Politika kao zlo i razjedinjenje/demonstvo je stala na noge novcem uništenih zanatlija i obrtnika, odnosno hrvatskog srednjeg staliža, koji je kao i sredina hrvatskoga barjaka – čist; bijel, a sada crn; slijep. No to nije razlog da Zagreb ne dobije 6 milijardi kuna za kupnju na tisuće novih kontejnera, iz kojih će se hraniti taj isti uništeni srednji staliž. A tko im je i kriv, kada se već pohabanim noktima, zadnjim trzajima, beznadno drže za Zagreb, dok im je zemlja na selima i malim gradovima Hrvatske zarasla u korov, a dok tim istim selima i malim gradovima vladaju razvratom skupljene razobitelji i uništavaju sa zlovlasti preostale žitelje slinavim razjediniteljskim računima za slivne vode sa brda: „Poplava ti sruši kuću i to moraš platit“ – viču razjedinitelji. Slivne vode su u prenesenom značenju slinavi slivni računi za uhljebljenje demona na uštrb sirotinje. A da se kontejneraši vrate masovno na selo i organiziraju i krenu u obrađivanje svoje zarsale zemlje, sam korjen državnog korova bi izgubio temelj i propao bi tako brzo, da bi se činilo da je jednostavno ispario, a bez korjena i sama glava korova bi se obezglavila. Razjedinitelji bi isparili zajedno sa svojim razjediniteljstvom/demonologijom – politikom. I nadam se da smo već tu, blizu konačnog kraja politike. Anđeli se pripremaju puhnuti u trube! Došlo je vrijeme da razjedinitelji zauvijek izgube! Njihov vječiti pad je njihova jedina zasluga, po kojoj će padati vječno, takvom brzinom, da će im velika brzina pada izazvati takovo neizdrživo trenje, kao da im duša propada kroz najgušće i najoštrije trnje, od čijih će poderotina gorjeti njihove uplakane duše. Vječno. Za to vrijeme, ja ću moliti ono što me moj Gospodin naučio da ga tražim: „Isuse Kriste, evo me k Tebi umornog i opterećenog da me odmoriš. Uzimam na sebe jaram Tvoj i učim od Tebe, jer Ti si krotka i ponizna srdca. U Tebi nalazim spokoj duši svojoj. Uistinu, jaram Tvoj je sladak, a breme je Tvoje lako Isuse Kriste!“   BOG I HRVATI! ZA DOM SPREMNI!   Johnny Otočac

Autor: