4. srpnja 1951. rođen Mile Dedaković Jastreb – legendarni zapovjednik obrane Vukovara

04.07.2020. 11:22:00

Na današnji dan, 4. srpnja 1951. godine rođen je Mile Dedaković - Jastreb, legendarni zapovjednik obrane Vukovara

Mile Dedaković - Jastreb  rođen je u srijemskom selu Nijemci u istočnoj Hrvatskoj. Diplomirao je na akademiji zračnih snaga Jugoslavenske narodne armije.

 

S raspadom Jugoslavije, Dedaković se u ljeto 1991. stavlja na raspolaganje novoj hrvatskoj vlasti i pristupa Zboru narodne garde. Kao jedan od rijetkih tada dostupnih iskusnih časnika, Dedaković je postavljen za zapovjednika obrane Vukovara koji se uskoro našao pod žestokim napadom ogromnih snaga JNA i pobunjenih hrvatskih Srba.

Bitka za Vukovar najpoznatija je bitka ne samo u Hrvatskoj, već i u svim ratovima na tlu bivše Jugoslavije. Herojska obrana Vukovara odjeknula je svijetom kao neponovljivi primjer hrabrosti jednog naroda i njegovih najboljih sinova u borbi za slobodu.

Nakon što je Dedaković preuzeo zapovjedništvo, sve jedinice u obrani grada preustrojene su u 204. brigadu ZNG-a u rujnu 1991. U vrijeme osnivanja, brigada je brojala 1.803 vojnika, te joj je područje djelovanja bilo općina Vukovar, koja je uključivala gradove Vukovar i Ilok, kao i brojna okolna sela. Kako su svi zapovjednici obrane dobili šifrirana imena, Dedaković je dobio ime Jastreb, a njegov zamjenik Branko Borković je dobio ime Mladi jastreb. Dedaković je zapovijedao brigadom u prvoj fazi opsade Vukovara do početka listopada, kada je bio raspoređen u obližnje Vinkovce, a brigada prešla pod zapovjedništvo Branka Borkovića.

 

Sredinom listopada Dedaković je zadužen za organiziranje proboja prema Vukovaru, koji je u međuvremenu odsječen od ostatka Hrvatskske. Iako u početku uspješan, hrvatski protunapad obustavljen je pod pritiskom Europske zajednice. To je omogućilo jugo-srpskim snagama da ponovno zauzmu izgubljene položaje.

18. studenog 1991. godine Vukovar je pao u srpske ruke.

22. studenog 1991. godine Mile Dedaković je zajedno sa Dobroslavom Paragom bio uhićen. Tijekom boravka u zatvoru, Dedaković je bio učestalo premlaćivan. Novo-osnovana "Komisija za Vukovar" na čelu sa Josipom Manolićem tada proglašavaju Dedakovića i Paragu krivcima za pad Vukovara,  te ih optužuje da su agenti Kontraobavještajne službe JNA, te da su spremali napad na Banske dvore.

Vrhovni sud Republike Hrvatske 13. prosinca 1991. donosi rješenje kojim su sve optužbe protiv Dedakovića i Parage odbačene kao neosnovane. Nakon oslobađanja, Dedaković napušta Hrvatsku vojsku i pristupa HSP-u gdje je imenovan Glavnim inspektorom HOS-a. Nakon smrti zapovjednika HOS-a Hercegovine, generala bojnika Armije RBiH Blaža Kraljevića, Dedaković se angažirao na smirivanju odnosa između HOS-a i HVO-a.

Izvor: Wikipedia

 

Izvor: Wikipedia/Foto:Fah

Izvorni autor: Krešimir Cestar

Autor: